Renseigneringsverplichting

Renseignering is het doorgeven van bepaalde gegevens aan de belastingdienst. Het gaat specifiek om gegevens over uitbetalingen aan ‘derden’.

Let op: gegevens over 2023 moeten uiterlijk voor 31 januari 2024 worden doorgegeven. Het onjuist of onvolledig verstrekken van de gegevens is wettelijk strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal €9.000 of een hechtenis van maximaal 6 maanden. Als dit opzettelijk gebeurt kan de boete oplopen tot maximaal €25.000 of zelfs €90.000.

Voor wie geldt deze plicht
De rensigneringsverplichting geldt voor organisaties die inhoudingsplichtig zijn (dus organisaties die bij de belastingdienst als werkgever geregistreerd zijn en loonheffingen inhouden en afdragen). Niet-inhoudingsplichtigen zijn alleen verplicht tot renseignering als ze daarvoor worden uitgenodigd door de belastingdienst.

Welke gegevens moeten worden doorgegeven
De renseigneringsverplichting is van toepassing op alle betalingen aan natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) voor verrichte werkzaamheden of diensten, met uitzondering van:

  • werkzaamheden of diensten die zijn verricht als werknemer;
  • werkzaamheden of diensten waarvoor een factuur met btw is ontvangen;
  • werkzaamheden of diensten die zijn verricht als artiest of beroepssporter;
  • werkzaamheden of diensten die zijn verricht als vrijwilliger, mits is voldaan aan de fiscale regels voor vrijwilligersbeloningen.

Voor de in aanmerking komende betalingen moeten de volgende gegevens worden doorgegeven aan de belastingdienst:

  1. het uitbetaalde bedrag en de datum waarop het bedrag is betaald; en
  2. de naam en geboortedatum, het BSN, en adres van de persoon aan wie is uitbetaald.

Hoe moeten de gegevens worden doorgegeven
Het doorgeven van de informatie moet digitaal en kan via het gegevensportaal van de belastingdienst. Naast het gegevensportaal kan er ook gerenseigneerd worden via Digipoort, met daarvoor aangekochte of zelfgebouwde software.

Onze nieuwste
artikelen