Nieuws

 • Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting? (2-12-2021) - Voorwaarden Volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dit onderscheid inderdaad mogelijk, mits hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook mag de te betalen reclamebelasting niet afhankelijk zijn van het inkomen, de winst of het vermogen. Kernwinkelgebied en aanloopgebied Voor het heffen van reclamebelasting maakt de gemeente Ede een onderscheid in kernwinkelgebied en aanloopgebied. Een pand behoort tot het aanloopgebied als vanuit de kern van Ede een straat… >
 • Speciale computerbril belastingvrij? (2-12-2021) - Computerbril Bij een computerbril is de bril zowel ingesteld op zicht op het toetsenbord, als op het beeldscherm. De bril kent dus een verschil in afstand qua scherpte. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als de werknemer zonder de bril een foute werkhouding aanneemt. Arbovoorziening Is een computerbril nodig om te werken achter een beeldscherm, dan kan de computerbril aangemerkt worden als arbovoorziening. Die kunt u als werkgever onbelast… >
 • Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn (1-12-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Wie eist,… >
 • Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen? (1-12-2021) - Reiskosten aftrekbaar? In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, had een belastingplichtige de zakelijke kilometers die hij maakte voor zijn baas afgetrokken tegen € 0,19/km. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Belastingtelefoon had hem hierover fout voorgelicht. Inspecteur bestrijdt fout niet Dat de Belastingtelefoon kennelijk een fout had gemaakt, stond voor het gerechtshof niet ter discussie. Wel de vraag welke gevolgen dit moest hebben. Volgens… >
 • Special Eindejaarstips 2021 (30-11-2021) - Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? In de Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast hebben we ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen. Let op! Een aantal van de plannen… >
 • Werkgeverspremies voor 2022 bekend (30-11-2021) - De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt. Gedifferentieerde Aof-premie per 2022 Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers. Wat zijn de percentages voor 2022? Premies  2021  2022  AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90%  ANW  Nabestaandenfonds  0,10% … >
 • Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties (30-11-2021) - Belasting over aandelenopties Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen. Extra mogelijkheid Het plan is om werknemers de keuze te bieden belasting te betalen op het moment waarop… >
 • Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen (28-11-2021) - NOW Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.… >
 • Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden! (26-11-2021) - Voordeel KOR U kunt zich aanmelden voor de KOR als uw omzet in een jaar maximaal € 20.000 bedraagt. Als u gebruikmaakt van de KOR, hoeft u geen btw te berekenen. U kunt de betaalde btw op uw aankopen ook niet aftrekken. De KOR is daarmee dus niet altijd voordelig. Zeker als u recht heeft op teruggave van btw, omdat u bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd.  Wacht niet te lang Ondanks het… >
 • Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk (25-11-2021) - Feest op de werkplek Organiseert u het sinterklaasfeest op de werkplek, dan is dit fiscaal het voordeligst. De kosten van het inhuren van sint en zijn pieten leiden namelijk niet tot belastingheffing. Dit omdat er sprake is van een voorziening op de werkplek. Dit geldt ook voor drankjes, strooigoed en eventuele hapjes. Cadeautje belast Krijgen de kinderen een cadeautje mee naar huis, dan is dit belast loon voor de betreffende… >
 • Uw hypotheek onderbrengen in box 3? (24-11-2021) - Woning en hypotheek in box 1 Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van de WOZ-waarde, in 2022 in de meeste gevallen 0,45%, moet u daardoor bij uw inkomen tellen. Daar mag u de betaalde hypotheekrente echter weer van aftrekken. Hypotheekrente laag De hypotheekrente staat al jaren op een historisch laag peil. De aftrek zet voor… >
 • Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt? (24-11-2021) - Verhoging De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar € 6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar € 3.244. Eenmalig De verhoging met € 1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus… >
 • Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN (23-11-2021) - Betaling aan derden Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die niet bij de opdrachtgever in dienst zijn en aan personen die geen ondernemer zijn en zelf geen factuur uitreiken met btw. Te denken valt aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers. Gegevens De door te geven gegevens betreffen de NAW-gegevens van de ingehuurde derde, de geboortedatum, het BSN-nummer en de… >
 • Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu? (23-11-2021) - Bijtelling auto Als een auto van de zaak ter beschikking wordt besteld, moet een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen worden geteld. Voor nieuwe auto’s geldt dit jaar een bijtelling van 22%, tenzij de auto volledig elektrisch is. Dan bedraagt de bijtelling 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% over het meerdere. In 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van €… >
 • Pas uw beloning voor thuiswerkers aan (22-11-2021) - Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Let op! De vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is voor € 0,95 slechts beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals… >
 • Aanspraak levensloop per 1 november belast (22-11-2021) - Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Werknemers konden tot 1 november echter ook nog over een levenslooptegoed beschikken. Loon uit arbeid De waarde van het tegoed wordt in beginsel aangemerkt als loon uit arbeid. Alleen als de werknemer of ex-werknemer 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon… >
 • Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november (18-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt voor het tweede kwartaal van 2021 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Voorschot Ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben al een voorschot gekregen van 80%. Dit voorschot… >
 • Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven (17-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De al aangekondigde steun via de VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door de al bekende steunmaatregel TVL. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar een omzetverlies boeken van minstens 30% een tegemoetkoming in de vaste lasten kunnen krijgen. De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt 85% van de vaste lasten. De omvang van de vaste… >
 • Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid (17-11-2021) - Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als u als bestuurder betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig aan de fiscus meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Let op! Als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig bij de fiscus meldt,… >
 • Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties (16-11-2021) - Modelovereenkomst Als er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis van een modelovereenkomst kunnen de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd, worden vastgelegd. Hieruit volgt of dit al dan niet leidt tot een arbeidsrelatie. Kwaadwillendheid De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vooralsnog alleen sancties worden getroffen als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid. Dit is tot nu toe bij controles… >
 • Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling (16-11-2021) - Korting 70% Voor werkende Wajongers hangt de hoogte van de uitkering af van het inkomen. Verdient een Wajonger meer, dan gaat de aanvullende uitkering die hij krijgt omlaag. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle Wajongers dat 70% procent van het verdiende inkomen verrekend wordt met de uitkering. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding. WKR biedt oplossing De werkkostenregeling (WKR) biedt soelaas voor dit ‘probleem’. Daarom kunt u… >
 • Hoger Vpb-tarief in 2022 (15-11-2021) - Lager tarief over langere schijf Het kabinet had al eerder voorgesteld het lage tarief van 15% in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 toe te passen op een groter deel van de winst. Nu is dit lage tarief nog van toepassing op de eerste € 245.000 winst, vanaf volgend jaar op de eerste € 395.000 van de winst. Omslagpunt Bovenstaande wijzigingen betekenen dat kleinere bv’s vanaf 2022 minder belasting gaan betalen en… >
 • Beperk privéopnames vóór 1 januari (15-11-2021) - Box 3 De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. Volgend jaar kan dit oplopen tot 5,53%. Het tarief in box 3 van 31% betekent dat u dus maximaal 5,53% x 31% = 1,71% van het vermogen betaalt aan belasting.  Opname winst Ondernemers in de inkomstenbelasting die de winst… >
 • Wat als een werknemer een passende functie weigert? (11-11-2021) - Een werknemer wiens functie is komen te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden, passende functie weigeren. Als hij dit ten onrechte toch doet, kan hij zijn recht op betaling van een transitievergoeding verspelen. Hoe zit dat precies? Drie keer een aanbod De functie van een werkneemster verviel en haar arbeidsovereenkomst werd na toestemming van het UWV opgezegd. De werkgever vond dat hij geen transitievergoeding hoefde te betalen aan de werkneemster,… >
 • Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger (10-11-2021) - Bijtelling omhoog in 2022 De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto stijgt volgend jaar van 12% naar 16%. De bijtelling geldt alleen voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Nu is dat nog over de eerste € 40.000. Over het meerdere bedraagt de bijtelling 22%.  Bijtelling na 60 maanden De bijtelling voor een auto staat vast voor de eerste 60 maanden nadat deze voor het eerst op kenteken is… >
 • Zonder controle eerdere jaren geen ‘nieuw feit’ (10-11-2021) - Voortdurende verliezen niet opgemerkt In de betreffende zaak ging het om een belastingplichtige die naast zijn baan in loondienst een webshop en borduurstudio exploiteerde. Hiermee behaalde hij gedurende veertien jaren alleen maar verliezen. Doordat er positieve inkomsten uit dienstbetrekking tegenover stonden, was het inkomen per saldo toch steeds positief en had de inspecteur de verliezen niet opgemerkt. Navorderen mogelijk? De inspecteur merkte de verliezen bij het opleggen van de aanslag… >
 • Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame? (9-11-2021) - Reclamebelasting Een gemeente kan een aanslag reclamebelasting opleggen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Verordening Als een gemeente reclamebelasting wil heffen, moet dit zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Hierin kan bepaald zijn dat de belasting slechts in een deel van de gemeente wordt geheven. Gezellig! In bovenstaande zaak was aan een café-eigenaar een aanslag reclamebelasting opgelegd van € 541. Volgens de gemeente bestond hiertoe het… >
 • Maximaliseer voordeel KIA (9-11-2021) - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721. Let op! De… >
 • Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien? (8-11-2021) - Geruisloos doorschuiven Als een onderneming geruisloos naar een overnemer wordt doorgeschoven, vindt er fiscaal geen staking plaats. Dit betekent dat degene die het bedrijf stopt of overdraagt, niet met de fiscus hoeft af te rekenen over onder meer de boekwinsten. Die claims schuiven door naar de opvolger en vertaalt zich in een lagere overnameprijs. Voorwaarden Geruisloos doorschuiven is gebonden aan voorwaarden. Een belangrijke is dat de overdrager en de opvolger… >
 • Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie (8-11-2021) - Gratis bemiddeling In de betreffende zaak dreef een belastingplichtige een organisatieadviesbureau dat was gericht op mediation in het kader van buurtbemiddeling. Uit deze neveninkomsten resulteerden sinds zeven jaren slechts verliezen. Dit was ook te verwachten, want de activiteiten werden verricht op vrijwillige basis. Geen bron van inkomen Er werd volgens de rechter dan ook geen voordeel met de activiteiten beoogd en een voordeel was ook niet te verwachten. Daardoor was… >
 • Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve (4-11-2021) - Herinvesteringsreserve (HIR) De herinvesteringsreserve is een faciliteit waarbij u de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat u er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaalt u toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid. Reserveren in beginsel maximaal drie jaar De boekwinst moet u in… >
 • Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling (4-11-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Belast in box 1… >
 • Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1 (3-11-2021) - Compensatie loonkosten Vanwege de coronacrisis kon een werkgever die minstens 20% omzetverlies had geleden financiële compensatie aanvragen voor de loonkosten. Dit kon voor het eerst voor de periode maart t/m mei 2020 (NOW 1). Het omzetverlies werd gebaseerd op een schatting. Vandaar dat de definitieve omzetdaling moet worden doorgegeven. Laatste kans Een meerderheid van de werkgevers die de NOW 1 aanvroegen, hebben inmiddels de vaststelling aangevraagd. De groep ondernemers die… >
 • Koop nog dit jaar elektrische auto (2-11-2021) - Bijtelling verhoogd De bijtelling vanwege het privégebruik is voor een elektrische auto dit jaar nog 12% tot € 40.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere van de cataloguswaarde is de bijtelling 22%. Volgend jaar wordt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Dat levert een fors hogere bijtelling op. Wat scheelt dat nu? Stel dat u dit jaar nog een elektrische… >
 • Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling (2-11-2021) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Dat hoeven niet alleen kostenvergoedingen te zijn. Ook bijvoorbeeld een extraatje vanwege een prima omzet kunt u via de werkkostenregeling belastingvrij verstrekken. Vrije ruimte Vergoedingen en verstrekkingen die niet boven de vrije ruimte uitkomen, zijn belastingvrij. Komen ze wel boven de vrije ruimte uit, dan blijven ze belastingvrij voor de werknemer. U moet als werkgever… >
 • Schenken op papier, waar moet u op letten? (1-11-2021) - Schenken op papier Als u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld opeisbaar wordt na uw dood. Belastingbesparing Het nut van een schenking op papier… >
 • Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie (1-11-2021) - Niet zo nauw De dga in deze zaak nam het niet zo nauw, zo bleek. Hij betaalde onder meer diverse privé-uitgaven vanuit de zaak, kende zichzelf een gebruikelijk loon toe dat ver onder het wettelijk minimum van nu € 47.000 lag, vergat de bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto’s aan te geven, verzweeg tienduizenden euro’s aan omzet en gaf te weinig zakelijk ontvangen rente aan. De inspecteur berekende de… >
 • Correctie heffing box 3 door interen op vermogen (28-10-2021) - Box 3 ter discussie De belastingheffing in box 3 staat al jaren ter discussie. De heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement, dat hoger wordt verondersteld naarmate het vermogen toeneemt. Dus los van de vraag wat het werkelijke rendement is dat met het vermogen wordt behaald. Buitensporige last In bovengenoemde zaak concludeerde de rechtbank dat de heffing in deze specifieke situatie een individuele en buitensporige last oplevert. Uit eerdere… >
 • Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel (27-10-2021) - Loonkostenvoordeel U kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen: oudere werknemers vanaf 56 jaar arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden Als u het voordeel aanvraagt, heeft u een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Loonaangifte U moet in uw loonaangifte aanvinken dat u voor een bepaalde werknemer recht… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2021 (27-10-2021) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een zogeheten kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake… >
 • Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd (26-10-2021) - TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die, al dan niet vanwege corona, minstens 30% omzetverlies realiseren. De TVL is afhankelijk van de grootte van het omzetverlies, bedraagt maximaal 100% en wordt gebaseerd op branchecijfers inzake de omvang van de vaste lasten. ICT-probleem De aanvraagtermijn is verlengd vanwege ICT-problemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze dienst voert de TVL uit. Twee referentieperiodes… >
 • Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst (26-10-2021) - Voorwaarden ontbinding bij frequent ziekteverzuim  De wet bepaalt dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan om een arbeidsovereenkomst te ontbinden: er is sprake van regelmatig ziekteverzuim, en dat regelmatige ziekteverzuim is géén gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever, en dat regelmatige ziekteverzuim zorgt voor onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, en herstel binnen 26 weken is niet aannemelijk, en herplaatsing in een andere passende functie is niet mogelijk. Cumulatieve… >
 • Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen (25-10-2021) - De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee uitkeringen: de WGA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Bezwaar tegen toerekening voorschotten WGA Bij de rechtbank in Roermond is er geprocedeerd over de vraag of het UWV de uitbetaalde voorschotten aan (ex-)werknemers mag doorbelasten aan de WGA-eigenrisicodrager, de (ex-)werkgever dus. Dat mag niet, aldus de rechtbank. Ontbreken wettelijke grondslag De rechtbank Roermond bepaalde in de zaak… >
 • Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed (25-10-2021) - Inhoud BOR Volgens de BOR wordt de schenking van een onderneming onder voorwaarden tot een bedrag van € 1.119.845 (2021) vrijgesteld van belastingheffing. Is de waarde hoger, dan is van het meerdere nog 83% vrijgesteld. Verhuur garageboxen en bedrijfsruimtes In een zaak die in september 2021 speelde voor de Hoge Raad, was de vraag aan de orde of het verhuren van garageboxen en bedrijfsruimtes kan worden aangemerkt als een materiële… >
 • Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet? (20-10-2021) - Nieuwe steunmaatregelen: horeca en boekhandels Voor een paar sectoren is een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Horecaondernemers die getroffen worden door de verplichte nachtsluiting tussen 0.00 en 6.00 uur kunnen in het vierde kwartaal 2021 een beroep doen op de nieuwe regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN). Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer minimaal 50% minder omzet maakt dan in het vierde kwartaal 2019 én dat de ondernemer in het… >
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? (20-10-2021) - Tarieven vennootschapsbelasting In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere… >
 • Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022? (20-10-2021) - Op hoofdlijnen Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd zijn vanaf die datum verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen. Waarom? Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten leiden tot een meer geleidelijke verliesverrekening en daarmee stabielere belastinginkomsten.… >
 • Top-10 Year-End Tips (19-10-2021) - Please note:The government’s plans still have to be approved by the Lower and Upper House. 1. Buy an electric car quickly If you were planning to buy an electric car in the near future and register it in your company’s name, do so this year. From next year the addition to taxable income is increasing from 12% to 16% and this lower rate will apply only on the first €… >
 • Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal (19-10-2021) - MIA Als een bedrijfsmiddel voor de MIA in aanmerking komt, betekent dit dat u een percentage van de aanschafprijs extra mag afschrijven. Het percentage hangt af van het bedrijfsmiddel. Dit jaar zijn de percentages 13,5%, 27% en 36%, volgend jaar worden ze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Vamil Een bedrijfsmiddel waarop u de Vamil kunt toepassen, kunt u willekeurig voor 75% afschrijven. Dat kan desgewenst al in het eerste… >
 • Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren (19-10-2021) - In een zaak die eerder bij het gerechtshof Den Haag speelde stond de vraag centraal of tijdens de vakantie van chauffeurs ook het loon over de overuren betaald moest worden. Een chauffeur maakte gedurende meerdere jaren op maandelijkse basis veel overuren. Deze overuren vormden een aanzienlijk deel van haar salaris. Ze was daarom van oordeel dat deze overuren (inclusief de onregelmatigheidstoeslag) ook tijdens de opname van vakantie moesten worden doorbetaald.… >
 • Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning (18-10-2021) - Aftrek hypotheekrente verder beperkt Vanaf 2022 kan de hypotheekrente nog maar worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Alleen degenen met een belastbaar inkomen in de hoogste tariefschijf (in 2022 € 69.398 of meer) kunnen hierdoor worden getroffen. Eigenwoningforfait daalt Woningeigenaren moeten jaarlijks een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij hun inkomen tellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit jaar bedraagt het… >
 • Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer (18-10-2021) - Wijziging btw op afstandsverkopen Dit jaar is op 1 juli het systeem van btw op afstandsverkopen gewijzigd. Er geldt nog maar één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Ondernemers met een omzet boven de € 10.000 dienen btw te berekenen van het EU-land waaraan men goederen of digitale diensten levert. OSS-systeem Om administratieve lasten te beperken, kunnen ondernemers bij afstandsverkopen, zoals via een webshop, gebruik maken van het éénloketsysteem (One… >
 • Top 10 Eindejaarstips (14-10-2021) - Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog snel een elektrische auto Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste €… >
 • Vanaf 2022 hogere BPM (14-10-2021) - De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt. >
 • STAP in plaats van scholingsaftrek (13-10-2021) - Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Deze aftrek is alleen in 2021 nog mogelijk. >
 • Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden (12-10-2021) - Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat. >
 • Welke cao is op uw bedrijf van toepassing? (12-10-2021) - In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. >
 • Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld (11-10-2021) - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. >
 • Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona (11-10-2021) - De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. >
 • Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022 (7-10-2021) - Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. >
 • Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022 (6-10-2021) - Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. >
 • Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt (6-10-2021) - De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd. >
 • Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk (5-10-2021) - Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het niet mogelijk om ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht. >
 • Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag (4-10-2021) - Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag. >
 • Specifieke steun boekhandels vanwege corona (4-10-2021) - Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar. >
 • Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd (1-10-2021) - Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober. >
 • Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up (30-09-2021) - Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021 (30-09-2021) - Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. >
 • Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast (29-09-2021) - Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt. >
 • Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen! (28-09-2021) - Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen. >
 • Extra steun voor nachthoreca (27-09-2021) - De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN. >
 • Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek (27-09-2021) - De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd. >
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2021 (24-09-2021) - What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below. >
 • Sparen en beleggen iets minder zwaar belast (24-09-2021) - Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. >
 • Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek (24-09-2021) - Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt. >
 • Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog (23-09-2021) - De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk (23-09-2021) - Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Top 10 Prinsjesdag 2021 (22-09-2021) - Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. >
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto (21-09-2021) - Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer. >
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? (21-09-2021) - Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan. >
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen (20-09-2021) - U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021. >
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! (20-09-2021) - Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? (16-09-2021) - Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel? >
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte (16-09-2021) - Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland. >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021 (15-09-2021) - Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting. >
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober (14-09-2021) - Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog (14-09-2021) - De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt. >
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober (13-09-2021) - Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt. >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden