Nieuws

 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW? (29-05-2020) - Omzetverlies blijft 20% Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen via de NOW 2.0, die nu geldt voor de maanden juni tot en met september, nog steeds een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De maximale vergoeding blijft 90%, net als in de NOW 1.0, en is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit… >
 • Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets (28-05-2020) - Tozo-regeling De Tozo-regeling voorziet in ondersteuning voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis qua inkomen onder het sociaal minimum terechtkomen. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Partnertoets Onder de Tozo-regeling 1.0 is er geen partnertoets, onder de nieuwe regeling wel. Dit betekent dat bij aanvragen voor ondersteuning voor levensonderhoud voor de periode 1 juni tot en met september uitgegaan wordt van het huishoudinkomen, inclusief het inkomen van… >
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling (28-05-2020) - Wie komt in aanmerking? De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de TVL, is de opvolger van de TOGS-regeling. Via de TOGS kunnen specifieke bedrijven een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4.000 vanwege de vaste lasten. Bedrijven die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen ook een beroep doen op de nieuwe TVL. Dit betekent dat ook de mogelijkheid om de TVL aan te kunnen vragen, weer afhankelijk is van de SBI-code… >
 • Extra aanpassingen in steunpakket 2.0 (28-05-2020) - Ontslagboete 5% Er is afgesproken dat bij ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers, vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetkomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen werkgevers 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Compensatie vaste lasten omhoog Verder gaat het bedrag voor vaste lasten dat ondernemers krijgen via de Tegemoetkoming Vaste lasten mkb (TVL) omhoog. Deze TVL is verhoogd tot… >
 • Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw? (27-05-2020) - Oorzaak coronacrisis Het aantal naheffingsaanslagen is hoger dan normaal vanwege de coronacrisis. Ondernemers die hierdoor in betalingsmoeilijkheden kwamen, werd de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling aan te vragen. Er moest wel eerst normaal aangifte worden gedaan, maar betalen was nog niet nodig. Uitstel voor drie maanden Als uitstel van betaling wordt aangevraagd, verleent de Belastingdienst dit automatisch voor drie maanden. Wie langer uitstel nodig heeft, moet dit apart aanvragen.… >
 • Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW (27-05-2020) - Belangrijke wijzigingen tweede steunpakket De Tweede Kamer heeft ook ingestemd met het verlengen van de steunmaatregelen tot 1 september, opgenomen in een tweede steunpakket. Dit steunpakket, eerder door het kabinet bekendgemaakt, bevat belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerste. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers en bevat de NOW-regeling een oplossing voor seizoensgebonden bedrijven. Aandacht voor maakindustrie In… >
 • The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing? (26-05-2020) - There will now be more compensation available for fixed costs, the redundancy penalty under the Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme) will be removed and seasonal businesses will be offered a helping hand. In addition, a partner test will be introduced under the Temporary Bridging Scheme for Independent Entrepreneurs (Tozo). 1. NOW scheme: redundancy penalty removed The contribution towards payroll costs that can be obtained under the NOW… >
 • Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten (26-05-2020) - Werkhervatting De werknemer, een tandartsassistente die een fietsongeval had gehad, werd op enig moment door de bedrijfsarts in staat geacht vier uur per dag werkzaamheden te verrichten. De werkgever ging daar niet in mee en gaf aan dat ze moest kiezen: of volledig haar werkzaamheden hervatten of helemaal niet. De werknemer weigerde het werk volledig te hervatten waarna ze werd ontslagen. Hiertegen werd namens haar advocaat geprotesteerd. Naar het werk?… >
 • Vergoeding mondkapje onbelast (25-05-2020) - Niet ten laste van vrije ruimte De vrijstelling betekent dat de vergoeding niet ten laste van de vrije ruimte van de WKR, de werkkostenregeling, komt. De vrije ruimte is vanwege de coronacrisis voor dit jaar al extra verhoogd. Meer vrije ruimte De vrije ruimte bedraagt dit jaar door de verhoging 3% (was 1,7%) over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Dit… >
 • Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie! (25-05-2020) - Voordelen eenmanszaak De voordelen van een eenmanszaak betreffen met name de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Voor de meeste ondernemers geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf gewerkt wordt, het zogenaamde urencriterium. Voordelen bv Ook een bv heeft voordelen, met name als er veel winst wordt gemaakt. Met een bv kan een ondernemer bijvoorbeeld voorkomen dat hij  over deze winst… >
 • Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend (23-05-2020) - In artikel 13 van de NOW staat expliciet vermeld dat er een accountantsverklaring nodig is bij het doen van een definitieve opgave van de omzetdaling. De grens waarbij die accountantsverklaring nodig was, moest nog nader worden bepaald. Grensbedragen Voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit laatste geldt ook als de uiteindelijk… >
 • Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er? (21-05-2020) - 1. NOW-regeling: ontslagboete vervalt De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu. Ontslagboete vervalt In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van… >
 • Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto (20-05-2020) - Faciliteiten voor ondernemers met bestelauto Ondernemers met een bestelauto hebben recht op tal van fiscale faciliteiten. Zo betalen ze onder andere geen BPM bij aanschaf van een nieuwe bestelauto en betalen ze ook minder wegenbelasting (MRB). Voorwaarden Om van de faciliteiten gebruik te kunnen maken, geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de bestelauto meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Ook moet men ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Uitgeschreven als… >
 • Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA (19-05-2020) - Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan in veel gevallen aanspraak maken op premievrije pensioenopbouw. Als voorwaarde geldt dat de aanvraag hiervoor tijdig binnen de daarvoor gestelde termijn moet worden gedaan. Wat nu als de werknemer niet van het bestaan van deze mogelijkheid wist? Heeft de werkgever de plicht de werknemer hierop te wijzen?  In een recente zaak antwoordde het gerechtshof Den Haag hier bevestigend op. Verplicht… >
 • Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling (19-05-2020) - Non-profitinstelling en aftrekrecht Een ondernemer heeft recht op btw-aftrek voor zover hij btw-belaste prestaties verricht. Kosten die direct toerekenbaar zijn aan de btw-belaste prestaties komen voor btw-aftrek in aanmerking. Kosten direct toerekenbaar aan de btw-vrijgestelde prestaties komen niet voor btw-aftrek in aanmerking. Voor wat betreft de algemene kosten, dat wil zeggen de kosten die zowel toerekenbaar zijn aan de btw-belaste als de btw-vrijgestelde prestaties, is recht op btw-aftrek op basis… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2020 (19-05-2020) - Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u eerst voor uzelf in kaart brengt wat uw persoonlijke en financiële wensen zijn. Dit kan… >
 • 13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt (18-05-2020) - NOW-regeling De tegemoetkoming in de loonkosten is geregeld in de NOW-regeling. Deze regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Extra beloningen… >
 • Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling? (18-05-2020) - Verhoogde schenkvrijstelling De verhoogde schenkvrijstelling met betrekking tot een eigen woning bedraagt in 2020 € 103.643. Deze vrijstelling geldt niet alleen tussen ouders en hun kinderen, maar ook voor willekeurige derden. De vrijstelling kent wel een aantal voorwaarden. Eén ervan is dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, waarbij de 40ste verjaardag nog meetelt. Kosten eerst zelf betaald In een zaak die onlangs door het… >
 • Mondkapjes tijdelijk zonder btw (15-05-2020) - Ook medische mondkapjes Het nultarief geldt voor alle soorten mondkapjes, zowel medische als niet-medische. Vanwege de verplichting tot dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer, wil het kabinet er alles aan doen de prijs van de mondkapjes zo laag mogelijk te houden. Wel aftrek voor ondernemer Omdat het nultarief wordt toegepast in plaats van een btw-vrijstelling, behouden de producent en verkopers van de mondkapjes wel hun recht op aftrek… >
 • Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep (15-05-2020) - Partnertoeslag AOW Tot 2015 was wettelijk bepaald dat een AOW-gerechtigde een toeslag op de AOW kreeg als zijn partner nog geen AOW ontving en geen of weinig inkomen had. De toeslag is vanaf 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft, bestaande toeslagen bleven echter gehandhaafd. Toeslag kan vervallen De toeslag voor bestaande gevallen kan echter vervallen. Dit is onder meer het geval als het inkomen van de partner gedurende meer dan drie… >
 • Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB (15-05-2020) - Beëindiging PEB Dga’s kunnen tegenwoordig geen PEB meer opbouwen in hun eigen bv. Bestaande PEB’s kon een dga tot en met 2019 fiscaal voordelig beëindigen. Als werd afgekocht, had men recht op een korting. In 2019 was deze korting nog 19,5%. Ook werd dan geen revisierente berekend. Informatieformulier Bij beëindiging was de dga verplicht ook een informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Hierin moest onder meer de fiscale balanswaarde worden… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2020 (15-05-2020) - In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Let op! Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers online om uitstel van betaling vragen voor de betaling van onder andere de verschuldigde omzetbelasting.  U krijgt dan automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunt u ook voor een langere… >
 • Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon (14-05-2020) - Onderscheid voucher en kortingsbon Van belang is dat wordt bepaald of sprake is van een voucher of kortingsbon voor de btw. Het verschil tussen beide is dat een voucher inwisselbaar is zonder bijbetaling en dat bij inwisseling van een kortingsbon een bijbetaling nodig is. Voucher De uitgegeven voucher moet een volwaardige vervanging van het goed of de dienst zijn. Zo kan de voucher recht geven op levering van dezelfde of… >
 • Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats (14-05-2020) - Subsidie voor praktijkleerplaatsen De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo’er praktijkbegeleiding kreeg. Subsidie niet minder door corona Werkgevers die tot en met 19 mei te maken hebben met gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, krijgen voor de weken waarin zij de studenten… >
 • Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer (14-05-2020) - Stichting Ondernemersklankbord In de Stichting Ondernemersklankbord zijn zo’n 300 oud-ondernemers actief, die als ervaren vraagbaak hun collega’s met problemen adviseren. Een adviestraject duurt in de regel ongeveer zes maanden. Tijdelijk gratis Voor de adviezen moet normaal gesproken een eigen bijdrage worden betaald van € 150. Vanwege de coronacrisis is de eigen bijdrage momenteel geschrapt. Raming: 1.600 extra adviezen De Stichting adviseert in andere jaren gemiddeld zo’n 1.000 ondernemers. Gelet op… >
 • Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona (13-05-2020) - Minder inkomsten Omdat sportverenigingen noodgedwongen geen of minder diensten kunnen verlenen, lopen ook de inkomsten terug. Bijvoorbeeld uit de exploitatie van de kantine. De financiële steun is een tegemoetkoming in de kosten die in het algemeen gewoon doorlopen. Kwijtschelding huur De ondersteuning bestaat uit kwijtschelding van de huur voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De kwijtschelding loopt via de gemeenten, omdat die de huur van de sportverenigingen… >
 • Leidt de WAB tot meer zzp’ers? (13-05-2020) - WAB Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans ingevoerd. Deze wet beoogt het evenwicht te herstellen tussen vaste en flexibele contracten. Het vaste contract moet minder vast worden en het flexibele contract moet de werknemer meer bescherming bieden. Signalen ontduiking De minister erkent dat hij signalen heeft gekregen dat de WAB ontdoken wordt. Concrete cijfers hierover ontbreken vooralsnog, maar worden binnenkort verwacht. Opdrachtgevers en werkgevers hebben de… >
 • Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar (12-05-2020) - Tegengaan fraude De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht als bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwitantie. In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties ‘aangetoond’ die nooit bij het goede… >
 • Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona (12-05-2020) - SDE+ regeling Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De regeling kent verschillende categorieën, zoals water, zon en biomassa. De regeling is gericht op bedrijven en instellingen. Vertraging Projecten die voor subsidie in aanmerking zijn gekomen, dienen binnen een bepaalde periode te worden gerealiseerd. Vanwege het coronavirus kunnen projecten vertraging oplopen. Daarom is besloten de realisatietermijn voor projecten in… >
 • Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling (11-05-2020) - Boete verdwijnt Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet… >
 • Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen (11-05-2020) - Klein Krediet Corona (KKC) De regeling Klein Krediet Corona (KKC) maakt het voor banken aantrekkelijker om kredieten te verstrekken, omdat de overheid garant staat voor 95% van het geleende bedrag. Ondernemers in het mkb klaagden de laatste tijd over de terughoudendheid van banken met betrekking tot het verstrekken van krediet. Rente De kredieten krijgen een rente van maximaal 4%. Daarnaast moet een ondernemer aan de overheid eenmalig 2% provisie betalen… >
 • Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme) (8-05-2020) - NOW scheme The NOW scheme reimburses up to 90% of the payroll costs of companies whose turnover drops by at least 20%. The drop in turnover is determined by taking 25% of the turnover for 2019 as a reference. This has to be compared with the turnover generated from March to May 2020. However, employers can also take a period starting one or two months later as a basis. Dutch… >
 • Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen (8-05-2020) - Agrarische sectoren In de agrarische sector betreft het de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De geleden schade is een gevolg van het feit dat de betreffende goederen, zoals bloemen, niet of moeilijk kunnen worden opgeslagen. Extra problemen vanwege corona Betreffende sectoren ervaren meer problemen dan andere door het coronavirus. Ze kampen enerzijds met vraaguitval en kunnen daarnaast de teelt en oogst van hun producten niet zomaar stopzetten.… >
 • Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen (7-05-2020) - KIA De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil als het investeringsbedrag € 323.544 of meer bedraagt. Welke KIA voor samenwerkingsverband? Er is al een tijdje discussie over de vraag hoe de KIA moet worden berekend bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap. De wettekst… >
 • Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv? (7-05-2020) - Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, waaronder meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als betalingsmoeilijkheden door een bestuurder van een bv tijdig aan de fiscus gemeld worden. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Onbehoorlijk bestuur Zijn betalingsmoeilijkheden tijdig gemeld, dan is een bestuurder niet aansprakelijk, tenzij… >
 • Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona (7-05-2020) - Hoe beoordeelt het UWV? Hoe wordt daar door het UWV naar gekeken in het kader van bijvoorbeeld de poortwachtertoets?  Dat is de toets om te controleren of u als werkgever alles eraan hebt gedaan om een zieke werknemer te re-integreren. Het uitgangspunt is nog steeds dat werkgever en werknemer alles moeten doen wat mogelijk is. Beoordelen re-integratieverslag (RIV) Er wordt altijd gekeken of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Documentatie kan… >
 • Aanpassing NOW-regeling op vier punten (6-05-2020) - NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start. Nederlandse bankrekening niet meer vereist Een van de aanpassingen betreft… >
 • Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven (6-05-2020) - Publiek belang Steun wordt verschaft indien het publieke belang van een bedrijf groot genoeg is, aldus het kabinet. Dit betekent dat het bedrijf strategisch, economisch of maatschappelijk van belang moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit hoogwaardige werkgelegenheid. Voorwaarden Voorwaarde voor de steun is dat een bedrijf in de kern gezond moet zijn. De steun mag alleen worden besteed aan het behoud van de economische activiteiten en aan de bijhorende… >
 • Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders (6-05-2020) - Thuiswerken vanwege corona Thuiswerken komt momenteel veelvuldig voor als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken wordt belasting geheven in het land waar men werkt. Vanwege het thuiswerken zou dit het woonland zijn, maar dit kan tot ongewenste inkomensgevolgen leiden. Tijdelijk opgeschort Bovengenoemd uitgangspunt is daarom tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat een Belgische werknemer die in Nederland werkt maar tijdelijk thuis werkt, toch gewoon in Nederland belast wordt. Andersom wordt een… >
 • Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen (4-05-2020) - Btw en annuleringen Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, dan heeft dit consequenties voor de btw. Welke zijn dit? - Volledige vergoeding teruggestort Betaalt de btw-ondernemer de volledige vergoeding aan zijn afnemer terug, dan is de btw niet langer verschuldigd. Als de btw bij de eerdere betaling van de vergoeding door de klant bij de Belastingdienst is afgedragen, dan kan de btw-ondernemer… >
 • Geldt de NOW-regeling ook voor de dga? (1-05-2020) - NOW op hoofdlijnen Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over drie maanden door de coronacrisis. NOW en dga Hoofdregel is dat de dga geen beroep kan doen op de NOW. Voorwaarde om voor toepassing van de NOW in aanmerking te komen is immers dat er over het loon… >
 • Welke juridische regels zijn er voor samenlevers? (1-05-2020) - Geen eigen wettelijke regels Gek genoeg staan er geen regels in het Burgerlijk Wetboek die specifiek zijn geschreven voor deze grote groep mensen. Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden uitgebreid in de wet geregeld. De wet kent echter geen regeling voor samenlevers. Dit betekent dat samenlevers dienen terug te vallen op het algemene contractenrecht en overige leerstukken, zoals onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, de natuurlijke verbintenis en redelijkheid en billijkheid.… >
 • Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald (30-04-2020) - Ouderschapsverlof Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van. Om dit aantal te verhogen is besloten om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50% door te betalen tot het maximumdagloon. De uitkering loopt via het UWV. Opnemen beperkt mogelijk Het betaalde ouderschapsverlof moet plaatsvinden in het eerste levensjaar van het kind.… >
 • Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer? (30-04-2020) - Niet toegestaan Alhoewel een dergelijke actie begrijpelijk is en zeker als het met een oorthermometer of een thermische camera gebeurt - weinig belastend voor de medewerker -, is dit niet toegestaan. Er worden namelijk medische gegevens van werknemers verwerkt en dit is zonder wettelijke juridische grondslag niet toegestaan. AVG Dit is in strijd met de privacywetgeving, zoals verankerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De grondslag kan niet gevonden worden in… >
 • Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie (30-04-2020) - De Kolom-beschikking Een zieke werknemer die te maken krijgt met een structurele en substantiële urenvermindering heeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding omdat er sprake is van een deeltijdontslag. Voorwaarde is wel dat de urenvermindering minimaal 20% moet zijn en dat de urenvermindering naar het zich laat aanzien blijvend is. Dit heeft de Hoge Raad op 14 december 2018 bepaald in de Kolom-beschikking. Herplaatsing in lager betaalde functie Wat is dan… >
 • Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging (29-04-2020) - DigiD-machtiging Veel belastingplichtigen doen niet zelf hun aangifte, maar besteden deze uit aan een derde, zoals een fiscaal adviseur. De belastingplichtige vraagt dan een DigiD-machtiging aan, zodat deze derde voor hen digitaal aangifte kan doen. Invloed corona Vanwege de coronacrisis is overleg met deze derde niet altijd mogelijk of is hiervoor meer tijd nodig. Vandaar dat de Belastingdienst degenen met een DigiD-machtiging automatisch uitstel verleent tot 1 september van dit… >
 • In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk (29-04-2020) - 30% meer overuren? Wanneer de uren waarover loon wordt betaald (de verloonde uren) de contractuele overeengekomen uren (de contracturen) met meer dan 30% overstijgen in de loonaangifte over het betreffende kalenderjaar, moet er een herziening van de lage (2,94%) naar de hoge (7,94%) WW-premie plaatsvinden. Dit is alleen anders als er minimaal 35 uur per week is overeengekomen. In die situatie geldt deze bepaling niet en mag er binnen de… >
 • TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld (29-04-2020) - Verruiming BMKB-regeling De overheid staat via de BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf) garant voor de kredieten aan ondernemers, zodat banken eerder leningen verstrekken. Eerder al verhoogde het kabinet vanwege het coronavirus de garantstelling naar 90% voor het mkb en 80% voor grotere bedrijven. De regeling zal nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot vier jaar in plaats van twee. Lagere drempel… >
 • Overbruggingskrediet startup en scale-up van start (28-04-2020) - Bestaande regelingen onvoldoende Genoemde categorie bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst, of risicodragend vermogen gefinancierd. Ze kunnen maar beperkt gebruik maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten vanwege de coronacrisis. Bijdrage aandeelhouders verwacht De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders… >
 • Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers (28-04-2020) - Tozo-regeling Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Om te voorkomen dat in grenssituaties zelfstandigen tussen wal en schip vallen, heeft het kabinet de regeling verruimd. Wat krijg je waar? Zo heeft de zelfstandige die in Nederland woont en elders binnen de EU zijn bedrijf heeft, toch recht op bijstand voor levensonderhoud. Voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal is hij aangewezen… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden