Nieuws

 • Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden (24-01-2020) - SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst: “Om de concurrentiepositie en de economische groei structureel op peil te houden, zal het mkb productiever moeten worden en meer moeten investeren in het eigen verdienvermogen en in innovatie. Ook de overheid kan meer bijdragen met stimulerende maatregelen en consistent beleid.” Omzetgroei verder omhoog, winstgroei stijgt minder snel Mkb-ondernemers gaan voor 2020 uit van een omzetgroei van bijna 17%. Daarmee zijn ze opnieuw positiever gestemd dan een… >
 • Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling! (24-01-2020) - Bijtelling bestelauto Voor een bestelauto bedraagt de bijtelling dit jaar gewoon 22% inclusief BPM en btw, tenzij de bestelauto volledig elektrisch is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst op kenteken gezet, dan kan een ander percentage bijtelling van toepassing zijn. Oplossing voor de praktijk Anders dan bij personenauto’s komt het bij bestelauto’s regelmatig voor dat deze afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw en aanverwante… >
 • Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar? (23-01-2020) - Wel of niet aftrekbaar? Uit de wet vloeit voort dat dergelijke kosten voor de verkrijger van alimentatie aftrekbaar zijn als de procedure ter verkrijging van alimentatie voor hem of haar succesvol verloopt. Immers, pas dan is er sprake van een bron van inkomen waarop eventuele kosten in mindering kunnen worden gebracht. Onlangs kwam voor de rechtbank in Breda de vraag aan de orde of de kosten ook aftrekbaar zijn als… >
 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten (22-01-2020) - Harde voorwaarden voor lagere premie Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet u aan strenge voorwaarden voldoen. Uw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd. Het aantal uren dat de werknemer moet werken is duidelijk vastgelegd. Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, geldt de lage WW-premie, anders geldt de hoge premie van 7,94%. Bewijs Om de lage WW-premie toe… >
 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning (21-01-2020) - E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het verplichte gebruik van e-Herkenning betekent dat de loonaangifte en aangifte vennootschapsbelasting voor rechtspersonen niet meer kosteloos kan gebeuren. Onwettig? Het is nog maar de vraag of het wettelijk is toegestaan om ondernemers te verplichten een betaald systeem te gebruiken voor de belastingaangifte. In antwoord op Kamervragen blijkt dat de verantwoordelijke bewindslieden vinden dat… >
 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die? (21-01-2020) - Wat zijn gemengde kosten? 'Gemengde kosten' is een fiscale benaming voor kosten die naast een zakelijk ook een privé-element bevatten. Vanwege dit privé-element zijn deze kosten deels niet aftrekbaar. Voorbeelden Onder gemengde kosten vallen de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Aftrek beperkt tot 80% of 73,5% In plaats… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2020 (20-01-2020) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit staat bekend als de flexibiliseringsperiode. De werknemer moet dit verlof aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste 10 weken, te vermeerderen met het aantal dagen dat de baby te vroeg geboren is. In totaal bedraagt het… >
 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! (20-01-2020) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Als het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen niet méér is dan de vrije ruimte, hoeft u als werkgever ook geen belasting te betalen. Let op! De vrije ruimte bedraagt in 2019 nog 1,2% van uw loonsom. Eindheffing Komt het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uit, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing… >
 • Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar (17-01-2020) - Nodig voor aangifte Agrarische ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en op te geven in hun aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De normbedragen zijn gebaseerd op kostprijsberekeningen en gelden alleen in Nederland. Vier sectoren De normen zijn onderverdeeld in de volgende sectoren: veehouderij land- en tuinbouw agrarische bedrijfsgebouwen, landbouwmachines, productie- en betalingsrechten privégebruik Omdat de sector biologische land- en tuinbouw te divers is, zijn… >
 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte (16-01-2020) - BUA De btw op uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken is niet altijd aftrekbaar, ook niet als u gewoon prestaties verricht die belast zijn met btw. De uitzonderingen op de aftrek zijn geregeld in het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek). Om welke uitgaven gaat het? Bij uitgaven ten aanzien van uw personeel kunt u bijvoorbeeld denken aan personeelsuitjes en het bekende kerstpakket. Relatiegeschenken kunnen verschillend van aard zijn, maar… >
 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak (16-01-2020) - Fietsregeling De nieuwe fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking gestelde (de werkgever blijft de eigenaar) fiets slechts 7% van de cataloguswaarde tot het loon moet worden gerekend. Over deze 7% moet de werknemer belasting betalen. Leasefietsen De nieuwe regeling zal er naar verwachting toe leiden, dat werkgevers vaker aan hun personeel een leasefiets ter beschikking gaan stellen. Daarom is het besluit inzake de… >
 • De Brexit: is de no deal van tafel? (15-01-2020) - Overgangsperiode Als de Britten op 31 januari uit de EU vertrekken, gaat er direct een overgangsperiode in. Zij hebben dan tot en met 31 december van dit jaar de tijd om te onderhandelen over een nieuwe handelsrelatie met de EU. In de tussentijd blijven voor het VK de EU-regels en -wetten gelden. Voor ondernemers verandert er gedurende de overgangsperiode dus vrijwel niets. Hoe dan ook verandering Meer duidelijkheid over de… >
 • Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto (14-01-2020) - Bijtelling De bijtelling is verschuldigd als een auto ter beschikking is gesteld en er ook privé van de auto gebruik kan worden gemaakt. Alleen als het privégebruik beperkt blijft tot 500 kilometer per jaar, blijft de bijtelling achterwege. Ook bestelauto’s De bijtelling geldt ook voor bestelauto’s. Er geldt wel een uitzondering voor bestelauto’s die vrijwel uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Dan is de bijtelling niet van toepassing.… >
 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS (14-01-2020) - BMKB De BMKB is een regeling voor bedrijven in het mkb die behoefte hebben aan een lening, maar die de financier hiervoor te weinig onderpand kunnen bieden. Via de regeling staat de Staat garant voor een deel van de lening. Bedoeld voor het mkb De BMKB-regeling is alleen toegankelijk voor bedrijven in het mkb. Dit betekent dat ondernemingen maximaal 250 werknemers (fte) in dienst mogen hebben, een jaaromzet hebben tot… >
 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen (13-01-2020) - Contracting: het uitbesteden van werk Bij contracting worden door de opdrachtgever werkzaamheden, werkprocessen of bepaalde activiteiten uitbesteed aan een ander bedrijf. De opdrachtnemer voert de activiteiten met eigen werknemers uit en bepaalt zelf hoeveel en welke werknemers hij inzet. Hij is verantwoordelijk voor leiding en toezicht over de werknemers en voor het eindresultaat van de opdracht. Uitzenden Bij uitzenden wordt een werknemer door een werkgever (het uitzendbedrijf) ter beschikking gesteld… >
 • Drempel investeringsbedrag KIA omhoog (13-01-2020) - Minimum- en maximuminvesteringsbedrag Genoemd bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op € 323.544. Boven dit bedrag krijgt u dus geen KIA meer. Ondergrens van € 450 De KIA krijgt u bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop u moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet kosten. Investeert u… >
 • Invoering UBO-register vertraagd (10-01-2020) - UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, is een doel van het register. Deels openbaar Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel… >
 • Advieswijzer Flexibele arbeid 2020 (9-01-2020) - Hierbij moet u denken aan: Oproepkrachten Ketenregeling Payrolling WW-premie Versterking rechten oproepkrachten Werkt u met oproepkrachten, bijvoorbeeld via een nulurencontract of een min-maxcontract? Dan bent u in beginsel verplicht het loon door te betalen als uw werknemer niet heeft gewerkt. Iedere keer dat u de werknemer met een dienstverband van minder dan 15 uur per week zonder vaste tijdstippen oproept, houdt hij recht op minimaal 3 uur loon. Ook als… >
 • 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020 (8-01-2020) - 1 Wijzigingen werkkostenregeling 2020 Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt. Deze verruiming van de vrije ruimte is nadelig voor concerns.… >
 • Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? (7-01-2020) - Vrijstelling per jaar De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg. Kleinkinderen Voor schenkingen aan uw kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kunt u dan gebruik maken van de algemene vrijstelling die voor 2020 is bepaald op € 2.208. Er geldt voor kleinkinderen wel een speciaal tarief als u meer… >
 • Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling (7-01-2020) - Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft. Wijzigingen 2020 De regels rondom de transitievergoeding zijn per 2020 gewijzigd. Zo is voor de hoogte van de transitievergoeding onder meer niet meer van belang of de betreffende werknemer een 50-plusser is… >
 • Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer? (6-01-2020) - Loonheffingskorting De loonheffingskorting bestaat voor werknemers in ieder geval uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide kortingen komen in mindering op het te betalen bedrag aan belasting en bestaan uit een belasting- en premiedeel. Wijziging sinds 2019 Voor niet-inwoners van Nederland is de regelgeving voor wat betreft de loonheffingskorting vanaf 2019 veranderd. Zij hebben in beginsel geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Wel op het premiedeel,… >
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000 (3-01-2020) - Verhoging De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw… >
 • Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht (3-01-2020) - Heffing box 3 onder vuur De heffing in box 3 ligt al langere tijd onder vuur. De heffing gaat namelijk uit van een verondersteld rendement dat met name wat betreft spaargelden de laatste jaren bij lange na niet wordt gehaald. Hoge Raad Eerder besliste de Hoge Raad al dat ook voor de jaren 2013 en 2014 uitgegaan wordt van een verondersteld rendement dat te hoog is. Daarom is de heffing… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2020 (2-01-2020) - Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Transitievergoeding Ook zal de compensatieregeling transitievergoeding die vanaf 1 april 2020 van kracht wordt de revue nog passeren. 1. Ontslagregels Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het… >
 • Fiscale toost op het nieuwe jaar! (2-01-2020) - Gemengde kosten De kosten van dit soort feestelijke bijeenkomsten zijn als ‘gemengde kosten’ in beginsel maar beperkt aftrekbaar van de winst. Bedrijven waarvan de winst belast is in de inkomstenbelasting, kunnen deze kosten in beginsel voor 80% aftrekken. Voor bedrijven waarvan de winst in de vennootschapsbelasting valt, is dit in beginsel 73,5%. Vast bedrag Zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting kan een bedrijf er ook voor kiezen de… >
 • Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen? (31-12-2019) - Btw terug op zonnepanelen De teruggave van de btw op de zonnepanelen zelf, hangt samen met de levering van de opgewekte energie aan de energiemaatschappij. Ook particulieren worden hierdoor als btw-ondernemer aangemerkt en kunnen de btw op de zonnepanelen dus terugvragen. Btw op bouwkosten woning? Uitspraken uit het verleden maken duidelijk dat ook de btw op de bouwkosten van de woning waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, deels teruggevraagd kan worden.… >
 • Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente (30-12-2019) - Belastingvoordeel lijfrente Een normale lijfrente levert in de regel een aanzienlijk belastingvoordeel op omdat de betaalde premie afgetrokken mag worden in box 1. Pas bij uitkering van de lijfrente zijn de uitkeringen belast, vaak tegen een lager tarief. Een normale lijfrente is echter alleen aftrekbaar wanneer er sprake is van een pensioentekort. Zuivere saldolijfrente Voor een zuivere saldolijfrente is in 2001 overgangsrecht van kracht geworden vanwege het destijds ingevoerde nieuwe… >
 • Nieuwe Energielijst 2020 bekend (24-12-2019) - Energie-investeringsaftrek (EIA) De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt bovenop de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel. Minimum en maximum Het bedrijfsmiddel komt alleen in aanmerking voor de EIA indien het tenminste € 2.500 kost. Het maximumbedrag aan… >
 • Lage btw op verhuur zeilboten (23-12-2019) - Procedure Een uitspraak van de Hoge Raad vormt het slot van een jarenlange procedure waarin de vraag centraal stond hoeveel btw berekend moest worden bij verhuur van een zeilboot. Gelegenheid tot sportbeoefening Het gelegenheid geven tot sportbeoefening valt onder het lage btw-tarief. Daaraan is wel de voorwaarde verbonden dat een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld. Deze eis geldt dus ook voor de verhuur van zeilboten. Alleen het ter beschikking stellen… >
 • Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband (20-12-2019) - Maatschappen en vof’s De uitspraak is met name van belang voor de vele duizenden maatschappen en vof’s die in het mkb actief zijn. KIA niet verdelen Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat het bedrag aan KIA dat aan een maatschap of vof toekomt wanneer er geïnvesteerd wordt, verdeeld moet worden onder de deelnemers in de maatschap of vof. Ook de Belastingdienst houdt vast aan dit standpunt en past… >
 • Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde (19-12-2019) - Einde varkenshouderij In de betreffende rechtszaak was een agrarisch bedrijf gewaardeerd waarmee een varkenshouderij werd uitgeoefend. Het bedrijf was echter aangemeld voor de zogenaamde stoppersregeling. Stoppersregeling Ondernemers die hun bedrijf voor deze regeling hebben aangemeld, dienen of per 1 januari 2020 alsnog te voldoen aan de eisen van een emissiearm stalsysteem, of daadwerkelijk gestopt te zijn met het houden van dieren. Invloed op WOZ-waarde? Het aanmelden voor deze regeling betekent… >
 • Salariseisen kennismigranten hoger in 2020 (18-12-2019) - Bedragen per 1 januari 2020 Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand:   2019  2020  Jonger dan 30 jaar  € 3.299 € 3.381 30 jaar en ouder € 4.500 € 4.612 Recent in Nederland afgestudeerd € 2.364 € 2.423 Houders van een Blauwe kaart € 5.272 € 5.403 De bedragen zijn brutobedragen exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen van… >
 • Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey? (18-12-2019) - Muziekuitvoering? In de zaak die eerder door de rechtbank in Gelderland werd behandeld, stond de vraag centraal of het optreden van een DJ als ‘muziekuitvoering’ kan worden aangemerkt. Hierop is namelijk het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing. Waar komt het publiek met name voor? Voor het antwoord op die vraag is met name van belang wat het primaire doel van het bezoekende publiek is. Is dit een meer of… >
 • Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation (17-12-2019) - Doorschuifregeling Bij een overlijden van een aandeelhouder moet er in beginsel worden afgerekend voor het aanmerkelijk belang (ab). Er is sprake van een ab als er een belang is van meer dan 5% van het geplaatste aandelenkapitaal. De ab-claim bedraagt 25% (2019) over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs (opgeofferde waarde). Als er sprake is van een onderneming kan op verzoek deze ab-claim worden… >
 • Meer wegenbelasting voor oudere diesels (17-12-2019) - Roetfilter Auto’s met een ‘af-fabriek’ geleverd roetfilter worden in beginsel geacht aan de norm te voldoen. Is het filter echter weggehaald, dan betaalt u toch de hogere wegenbelasting, tenzij u kunt bewijzen dat de uitstoot van fijnstof onder de norm blijft. Dieselpersonenauto’s van na 1 september 2009 Dieselpersonenauto’s van na 1 september 2009 worden ook geacht aan de norm te voldoen, met uitzondering van de auto’s die vóór deze datum… >
 • Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie (16-12-2019) - Lage WW-premie Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het niet om oproepkrachten gaat. Het kabinet wil hiermee bereiken dat zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten worden afgesloten. Administratieve eisen De administratieve eisen betekenen dat uit een schriftelijk contract moet blijken dat er sprake is van een vast dienstverband. Dit kan een arbeidscontract zijn of een aanvulling hierop. Dit moet… >
 • Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting (16-12-2019) - Hogere inkomensgrens De reparatie betreft het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren. Dit heeft geleid tot nabetalingen aan het kindgebonden budget. Dit geldt voor de jaren 2013 tot en met 2017. Via een wetswijziging is geregeld dat deze nabetalingen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde Voorwaarde voor de vrijstelling is dat erfgenamen vóór 1 september 2019 aangifte hebben gedaan op grond van de Successiewet. Wilt u meer… >
 • Een overbruggingslijfrente? (13-12-2019) - Nieuwe regime is uitgangspunt We gaan uit van een nieuw-regimelijfrente. Dat betekent dat u de polis heeft afgesloten na 16 oktober 1990 (bij periodieke betaling van premies) of na 1 januari 1992 (bij koopsommen). Ook is het mogelijk dat u een polis van vóór 16 oktober 1990 had en deze in 2001 of kort daarna heeft aangepast conform de nieuwe wetgeving. Wanneer onderneemt u actie? U krijgt van de verzekeraar… >
 • Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv (12-12-2019) - Heffing box 3 In box 3 betaalt u 30% over een verondersteld rendement. Dit veronderstelde rendement varieert van 1,94% tot 5,6%, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe groter uw vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement. Spaar-bv of open fonds U kunt u geld ook onderbrengen in een zogenaamde spaar-bv of OFGR. De spaar-bv of OFGR betaalt dan zelf vennootschapsbelasting over de werkelijke opbrengst van het vermogen. Als de… >
 • Aanvraag subsidie jonge boeren gestart (12-12-2019) - Rvo.nl De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de uiterste termijn 7 februari 2020 om 00.00 uur. DigiD Aanvragen moet via DigiD met gebruik van het persoonlijke relatienummer. Heeft u dit niet, dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD en krijgt u automatisch een persoonlijk relatienummer. Let op! U logt dus niet… >
 • Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging (11-12-2019) - In de nieuwe cao is onder meer een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3% voor alle vakkrachten met een loon tussen het basis- en eindloon van de loontabel per 1 januari 2020, met daarbij andere afspraken over arbeidsvoorwaarden. De prestatieverhoging is afgeschaft. Ook zijn de mogelijkheden van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in de nieuwe cao opgenomen. Via de cao is de wet straks beter toepasbaar, zoals bij bepalingen… >
 • Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt (11-12-2019) - Hoe werkt de herinvesteringsreserve? Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kunt u deze boekwinst drie jaar lang opzijzetten als u van plan bent een nieuw bedrijfsmiddel aan te schaffen. Wanneer u in dit nieuwe bedrijfsmiddel investeert, kunt u in beginsel de herinvesteringsreserve op de aankoopprijs afboeken. Let op! Een herinvesteringsreserve die is ontstaan na verkoop van een bedrijfsmiddel waarop u tien jaar of minder afschrijft, kunt u niet afboeken… >
 • Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen? (10-12-2019) - Wanneer minder aftrek? U heeft last van de beperkte aftrek als dit jaar uw inkomen boven € 68.507 uitkomt. De hypotheekrente kunt u namelijk in 2020 in principe dan nog maar aftrekken tegen maximaal 46%. Ofwel 3%-punt minder dan nu. Het is fiscaal toegestaan de hypotheekrente maximaal een half jaar vooruit te betalen, zonder verlies van de aftrek. Met het hoge inkomen mag u nu de hypotheekrente voor een half… >
 • Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op! (10-12-2019) - Eigen woning telt niet mee in box 3 Een goede planning is nodig vanwege het feit dat een eigen woning niet meetelt als vermogen in box 3, maar wel als deze verkocht is terwijl u nog geen andere woning terug heeft gekocht. Omdat het daarbij vaak gaat om aanzienlijke bedragen, kost u dit behoorlijk wat belasting in box 3. Let op! Hoeveel belasting u betaalt in box 3 hangt af… >
 • Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket? (9-12-2019) - Onbelast kerstpakket De kerstpakketten voor uw personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat u loonheffing moet inhouden. Natuurlijk wilt u dit niet, en dus kunt u de kerstpakketten beter onderbrengen in de werkkostenregeling. Ze zijn dan voor uw werknemers onbelast. Let op! Alleen als u dit jaar aan vergoedingen en verstrekkingen meer besteedt dan 1,2% van de fiscale loonsom, betaalt u als werkgever 80% belasting via de eindheffing. Kerstpakket voor… >
 • Probeer dit jaar uw winst laag te houden (9-12-2019) - Daling tarieven Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag voor winsten tot € 200.000 van 19% naar 16,5%. Over het meerdere betaalt uw bv dit én volgend jaar nog 25%. In 2021 dalen de tarieven verder naar 15% respectievelijk 21,7%. Ook in de inkomstenbelasting dalen in het algemeen de komende jaren de tarieven in box 1. Onder meer het toptarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Winst drukken Vanwege… >
 • Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto (6-12-2019) - Elektrische auto Voor een volledig elektrische auto krijgt u dit jaar nog 27% milieu-investeringsaftrek over maximaal € 40.000 van het investeringsbedrag. Een oplaadpaal op uw eigen terrein komt voor 36% in aftrek via de MIA. Ook komt u voor de Vamil in aanmerking. Minimum van € 2.500 Voor de MIA en Vamil geldt een minimum van € 2.500. Bij een oplaadpaal die goedkoper is kunt u toch voor de MIA… >
 • Extra aftrekpost door aankoop lijfrente (6-12-2019) - Daling tarieven Doordat de tarieven in box 1 de komende jaren dalen, kan een extra voordeel ontstaan. Als u nu een lijfrente koopt is het aankoopbedrag aftrekbaar tegen maximaal 51,75%. De uitkering is belast tegen maximaal 49,5% op het moment dat u deze ontvangt. Pensioentekort? Of u een pensioentekort heeft, kunnen wij voor u berekenen of kunt u zelf nagaan op de site van de Belastingdienst. Ook kunt u nagaan… >
 • Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing (5-12-2019) - Leegstand na verkoop Wanneer een woning eerst leeg staat en daarna verkocht wordt, mag de rente op de eigenwoningschuld in het jaar van aanvang van de leegstand en de drie jaren erna toch nog in aftrek worden gebracht. Ook als voor de nieuwe woning ook rente wordt afgetrokken. Fictieve vervreemding In bovengenoemde situatie is ná deze periode sprake van fictieve vervreemding. Volgens de Hoge Raad mag de aan de oude… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden