Nieuws

 • Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs (15-08-2018) - Update software en bestanden De bewaarplicht vereist dat software en bestanden ook in de toekomst toegankelijk blijven. Dit betekent dat updates vereist kunnen zijn, maar ook dat nieuwe systemen en software met 'oude' bestanden overweg moeten kunnen. Comprimeren van gegevens Gegevens mogen, vanwege bijvoorbeeld de grootte, gecomprimeerd worden, op voorwaarde dat de detailgegevens – ook in het kader van de AVG - toegankelijk blijven bij een eventuele controle. Conversie Ook … >
 • UWV stapt over op eHerkenning (14-08-2018) - Wat is eHerkenning? eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden. Voorbereiden op verplichting Bedrijven kunnen zich vanaf 1 november 2018 voorbereiden op de verplichting tot het gebruik van eHerkenning bij … >
 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2018 (14-08-2018) - Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Is uw instelling een ANBI of SBBI? ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als … >
 • 5 tips voor pensioen dga (13-08-2018) - Einde pensioen in eigen beheer Opbouw van pensioen in de eigen bv is fiscaal niet meer mogelijk. Afkopen kan dit jaar nog met 25% korting, volgend jaar nog met 19,5% korting. 1. Sparen of beleggen? Een voor de hand liggend alternatief voor de dga die geen pensioen in eigen beheer meer kan opbouwen, is zelf sparen of beleggen. Een nadeel van sparen is dat het nauwelijks meer rente oplevert, van … >
 • Ondernemer krijgt eerder NHG (10-08-2018) - Inkomensverklaring Om voor de NHG in aanmerking te kunnen komen, moet een ondernemer over een inkomensverklaring beschikken. Deze inkomensverklaring kan een ondernemer via een drietal adviseurs aanvragen. U kunt er meer over lezen op de site van NHG. Zzp'ers Zzp'ers konden al een inkomensverklaring na één jaar aanvragen. Deze mogelijkheid is nu ook aanwezig voor anderen dan zzp'ers, zoals vennoten of dga's met een bv. Kosten De kosten zijn afhankelijk … >
 • Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv (9-08-2018) - Overstap naar bv De overstap naar een bv wordt meestal overwogen bij een zodanig structureel hoge winst, dat deze niet meer volledig consumptief wordt gebruikt. Het voordeel van de overstap is onder meer dat de overwinst onbelast in de bv kan worden opgepot. De overstap betekent echter ook dat u als werknemer in dienst treedt bij uw bv. Vrijwillige verzekering Ziektewet U kunt zich als ondernemer in de inkomstenbelasting bij … >
 • Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw (8-08-2018) - Ondernemer door zonnepanelen Door zonnepanelen te plaatsen, kan een privépersoon als ondernemer voor de btw worden aangemerkt. Dit vanwege de stroom die hij teruglevert aan de energiemaatschappij. Voordeel Het levert de particulier voordeel op als hij voor de btw aangemerkt worden als ondernemer. De btw die hij bij aanschaf van de zonnepanelen betaalt, kan hij namelijk terugvragen. Daar staat tegenover dat hij btw moet berekenen over de stroom die hij … >
 • Is de btw op een catamaran aftrekbaar? (7-08-2018) - De btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten kunt u aftrekken. Verricht u zelf geheel of deels van btw-vrijgestelde prestaties, dan geldt de aftrek naar evenredigheid. Maar geldt dat ook voor goederen die, toeval of niet, een relatie hebben met uw favoriete hobby? Zakelijkheid bepalend Volgens een recente uitspraak van de rechter is de zakelijkheid bepalend. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals de aard … >
 • Kosten airco aftrekbaar? (6-08-2018) - Airco in werkkamer Veel zzp'ers werken geheel of deels vanuit huis. Wie overdag nog een beetje wil presteren, ontkomt er niet aan een airco aan te schaffen. Zijn de kosten daarvan deels voor rekening van de fiscus? Woning ondernemingsvermogen Is de woning ondernemingsvermogen, dan zijn de kosten van een airco aftrekbaar. U moet wel rekening houden met een eventueel privévoordeel als u de werkkamer ook deels privé gebruikt, maar dat … >
 • Fiscaal voordeel schenken bedrijf (3-08-2018) - Bedrijfsoverdrachtsregeling Dit belangrijke fiscale voordeel staat bekend als de bedrijfsoverdrachtsregeling, kortweg BOR. De faciliteit betekent dat de verkrijger, onder voorwaarden, bij schenking van uw bedrijf geen schenkbelasting hoeft te betalen tot een bedrijfswaarde van € 1.079.987. Is de waarde van uw bedrijf hoger, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld. Voor zover de verkrijging niet is vrijgesteld, kan de verkrijger – onder voorwaarden – tien jaar uitstel van betaling van … >
 • Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie (2-08-2018) - Alimentatie aftrekbaar en belast De plicht om alimentatie te betalen bij een echtscheiding is aftrekbaar voor degene die deze moet betalen en belast bij de ontvanger. Dat geldt ook als er een afkoopsom wordt betaald waarmee de verplichting wordt afgekocht. Overwaarde woning De afkoopsom kan ook bestaan uit de overwaarde van de echtelijke woning. Is er in gemeenschap gehuwd, dan heeft in beginsel ieder recht op de helft van de … >
 • WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten? (1-08-2018) - Waarde in economisch verkeer Voor de bepaling van de WOZ-waarde moet een gemeente de waarde van een onroerend goed in het economisch verkeer bepalen. Dit is de vrije verkoopwaarde die een meest biedende partij zou geven. Minder vaak verhandeld Als onroerend goed regelmatig verhandeld wordt, is de bepaling van de waarde in het economisch verkeer meestal vrij eenvoudig. Een gemeente beschikt natuurlijk over alle transacties inzake woningen die er binnen … >
 • Dure kappersschaar, wie betaalt dat? (31-07-2018) - Hiertoe zijn onlangs heldere afspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsraad en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs over de kostenverdeling in het MBO. Basisuitrusting Kern van de afspraken is dat de school zorgt voor de basisuitrusting van de student. Dit zijn de middelen die de student nodig heeft om de opleiding te volgen en examen te doen. Deze middelen blijven eigendom van de school. Voorbeelden hiervan zijn de kappersschaar … >
 • Strikte voorwaarden handelarenkenteken (30-07-2018) - Proefrit Een handelarenkenteken kan onder meer gebruikt worden bij het maken van een proefrit. Op deze manier wordt onder andere voorkomen dat de eigenaar van het voertuig een bekeuring krijgt als met het voertuig tijdens de proefrit een overtreding wordt begaan. Die komt dan namelijk terecht bij de eigenaar van het handelarenkenteken. Woon-werkverkeer Het handelarenkenteken mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van bedrijfsdoeleinden. Dit luistert zeer nauw, zo leert … >
 • Laag btw-tarief disposable bloedplasma sets (27-07-2018) - Gebruik bij bloeddonoren Disposable sets voor bloedplasma worden éénmalig gebruikt bij de afname van bloedplasma bij een bloeddonor en daarna weggegooid. Een set bestaat uit slangen, een filter, bloedzakken en een naald. Werking Bij gebruik van de disposable set wordt de naald in een ader van de donor ingebracht. Een machine filtert via de wegwerpset het bloedplasma uit het bloed en slaat het op in een bloedzak. Het bloed en … >
 • Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018 (26-07-2018) - Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over kort gezegd de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt u 20%, over het meerdere 25%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet over de uitgedeelde winst nogmaals 25% belasting worden betaald. Daardoor wordt de totale winst belast tegen 40% tot 43,75%. U bereikt dit tarief dus … >
 • Niet genoten loon wel belast? (25-07-2018) - Niet uitbetaald loon wel genoten? U hoeft loon niet daadwerkelijk in handen te krijgen om het ook te 'genieten'. Dit blijkt ook in de zaak waarover hof Den Haag onlangs uitspraak deed. Wanneer is loon genoten? Volgens de wet is loon genoten als het is ontvangen, verrekend, ter beschikking is gesteld, rentedragend geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. Ter beschikking gesteld Volgens de rechter heeft de dga in deze … >
 • Elektrische auto nog de moeite waard? (24-07-2018) - Lage bijtelling Een volledig elektrische auto heeft een bijtelling van maar 4%. Dat blijft tot 2021 zo, alleen wordt in 2019 de lage bijtelling beperkt tot een catalogusprijs van € 50.000. Een auto met een hogere catalogusprijs heeft een bijtelling van 22% over het meerdere boven de € 50.000. Vanaf 2021 is de bijtelling voor alle auto's 22%. Tip: Een elektrische auto van meer dan € 50.000 die u op … >
 • Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte (24-07-2018) - Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer recent ingestemd met het wetsvoorstel inzake compensatie van transitievergoedingen bij ziekte. De Tweede en Eerste Kamer vinden  het terecht dat er compensatie komt voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte is vooraf gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald. Hoogte compensatie De door het UWV aan de werkgever te betalen compensatie hoeft niet … >
 • Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht (23-07-2018) - Overbrengen naar privé Als u de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van uw auto valt dan in de winst, waarover u belasting moet betalen. Er is namelijk sprake van een privéonttrekking. Werkelijke waarde De privéonttrekking wordt gesteld op de werkelijke waarde. Deze zult u zo goed mogelijk moeten schatten. Wijkt de waarde af van de boekwaarde, dan maakt u boekwinst … >
 • Verpachting beïnvloedt de waarde van grond (23-07-2018) - Openingsbalans De waarde van de ingebrachte grond verschijnt op de openingsbalans na toetreding tot de maatschap. In een zaak die onlangs voor de rechter werd uitgevochten, was er sprake van verpachte grond. De pachtovereenkomst werd opgezegd, waarna niet veel later een maatschap werd aangegaan. Waarde in verpachte staat? De inspecteur ging voor de waarde van de grond uit van de waarde in verpachte staat. De grond was weliswaar niet meer … >
 • Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie (20-07-2018) - Duurzame energie Bij de projecten die subsidie kunnen ontvangen, gaat het bijvoorbeeld om energie uit zon, wind, biomassa, geothermie en water. SDE+ De regeling, die bekend staat als SDE+, is het belangrijkste stimuleringsmiddel dat de overheid inzet om het aandeel van duurzame energie te brengen op 16% in 2023. Voorwaarden De SDE+-regeling richt zich op hernieuwbare energietechnieken. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie? Bekijk dan … >
 • Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging (19-07-2018) - Forse vrijstelling Volgens de BOR is bij vererving of schenking van een bedrijf € 1.079.987 vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet. Let op! De faciliteit geldt zowel voor ondernemingen die in de inkomstenbelasting worden uitgeoefend, als voor bedrijven in de vennootschapsbelasting, zoals bv's. Actieve onderneming Een andere belangrijke voorwaarde, waar belastingplichtigen … >
 • Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV (18-07-2018) - Voorwaarden Voor jongere werknemers met een laag inkomen heeft u recht op een loonkostenvoordeel. Voorwaarde is dat de werknemer verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen. Het gemiddeld uurloon van de werknemer moet binnen onderstaande bandbreedtes vallen. De vastgestelde bedragen voor 2018 zijn:  Leeftijd op 31 december 2017   Ondergrens gemiddeld uurloon  Bovengrens gemiddeld uurloon  21 jaar  € 8,40  € 9,82  20 jaar  € 6,91  € 9,34  19 jaar … >
 • AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet? (18-07-2018) - De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die eind mei is ingegaan, is namelijk alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. Deze privacywet, die de Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen, geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is met betrekking tot een ‘geïdentificeerde’ of ‘identificeerbare’ natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar een persoon herleidbaar is. De natuurlijke persoon op wie de … >
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen (17-07-2018) - Ontslag Er komt een extra ontslaggrond bij, de zogenaamde cumulatiegrond. Deze ontslaggrond is van toepassing wanneer sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden - bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie - die afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Flexwerk en ketenregeling Bent u flexwerker of huurt u regelmatig flexwerkers in, dan zijn de volgende wijzigingen belangrijk: De termijn waarbinnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen … >
 • Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober (17-07-2018) - Betaalde btw in EU Ondernemers doen steeds vaker zaken met het buitenland. Daarbij komt het voor dat in de EU btw betaald wordt. Denk bijvoorbeeld aan betaalde brandstof voor de auto van de zaak of de reparatiekosten van uw laptop, die tijdens een bezoek aan een afnemer in de EU kapot viel. Deze btw is, net als in Nederland betaalde btw op zakelijke uitgaven, gewoon aftrekbaar. Hoe vraagt u de … >
 • Jacquet van predikant toch werkkleding (16-07-2018) - Wat is werkkleding? Werkkleding is kleding die vrijwel uitsluitend geschikt is te dragen vanwege de aard van uw werk. Het standaardvoorbeeld is de blauwe overall van de monteur. Ook kleding met logo's van minstens 70 cm2 wordt als werkkleding aangemerkt. Ook uniformen Daarnaast worden ook uniformen gerekend tot werkkleding. Niet alleen het uniform van de beveiliger of politieagent, maar ook kleding die werknemers van een bepaald bedrijf verplicht zijn om … >
 • Crisisheffing moet betaald ondanks correctie (13-07-2018) - Crisisheffing Genoemde belasting ging door het leven als de crisisheffing en bedroeg 16% van het jaarloon, voor zover dat meer dan € 150.000 bedroeg. Veel procedures De crisisheffing heeft de gemoederen flink bezig gehouden en zorgt ook nu nog voor vele procedures. Het gaat daarbij ook om de rechtmatigheid van de heffing. Nettoloon Onlangs stond een ondernemer voor de rechter die met zijn personeel nettoloonafspraken had gemaakt. De loonheffing kwam … >
 • Business seat WK-voetbal! Btw aftrekbaar? (12-07-2018) - Wanneer aftrek? De btw die u als ondernemer betaalt over uw afgenomen goederen en diensten is in beginsel aftrekbaar. Dit geldt dus in principe ook als de ondernemer geschenken of verstrekkingen aan zakelijke relaties doet, zoals het ter beschikking stellen van een business seat. Verricht u gedeeltelijk vrijgestelde prestaties, zoals medische diensten, onderwijs of verzekeringen, dan is ook de btw slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Voorwaarden Maar, aan de hoofdregel dat de … >
 • S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek (12-07-2018) - Aftrek speur- en ontwikkelingswerk De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is voor zelfstandig ondernemers die minstens 500 uur per jaar besteden aan innovatieve werkzaamheden. De aftrek bedraagt voor het jaar 2018 € 12.623. Starters kunnen daar bovenop een extra aftrek krijgen van € 6.315. Administratieve verplichtingen Voor de aftrek is een aantal administratieve eisen gesteld. Zo moet u een verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). Hierin moet … >
 • Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht (11-07-2018) - Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Denk hierbij aan een zorgverlener die een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict of een levensdelict heeft gepleegd. Beroepsverbod Met het nieuwe wetsvoorstel kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde uit het BIG-register halen. Dit … >
 • Nog maar één loket voor goede doelen (11-07-2018) - Erkenning Om fraude te voorkomen, kunnen goede doelen een Erkenning aanvragen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo weten donateurs dat ze te maken hebben met een bonafide organisatie. ANBI-status Daarnaast kunnen goede doelen de ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De aanvraag verloopt nu nog digitaal via … >
 • Besparen op sectorpremie ww aan banden (10-07-2018) - Shoppen met sectorindeling De maatregel is genomen omdat werkgevers in toenemende mate 'shoppen' voor wat betreft de indeling in de sector waarvoor ww-premie moet worden betaald. Daarbij probeert men in een sector te belanden met een zo laag mogelijke ww-premie. Herziening sectorindeling De maatregel is een voorloper van de aangekondigde herziening van de sectorindeling. Vanaf 2020 wordt het onderscheid in ww-premie per sector afgeschaft. Wel komt er een lagere premie … >
 • AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er (10-07-2018) - Autoriteit Persoonsgegevens Een en ander volgt uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Door de koppeling van het btw-nummer aan het BSN-nummer is makkelijk identiteitsfraude mogelijk. De AP wil daarom dat de fiscus uiterlijk op 1 januari 2019 andere btw-nummers aan zzp'ers toekent. Identiteitsfraude Identiteitsfraude is bijvoorbeeld mogelijk door gebruik van het btw-nummer in combinatie met de NAW-gegevens en het banknummer van een zzp'er. Op deze manier kunnen op … >
 • Compensatie transitievergoeding bij ziekte (9-07-2018) - De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de werkgever regelt. Door de vergoeding hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn werknemers in dienst te nemen. Transitievergoeding Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. De arbeidsovereenkomst moet wel minimaal twee jaar hebben geduurd. Let op! Ook bij vrijwillig ontslag kan er recht bestaan op een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de … >
 • Nieuwe fiscale regeling monumentenpand (9-07-2018) - Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van de minister van OCW.  De nieuwe subsidieregeling moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Subsidie in plaats van aftrek Voor monumentenwoningen mag op dit moment een deel van de kosten in aftrek worden gebracht. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer dit oplevert. In de nieuwe regeling krijgt u een subsidie van 35% van de kosten. De … >
 • Europarlement schiet Mobiliteitspakket af (6-07-2018) - Regels voor cabotage De Europese Commissie stelde voor de regels voor cabotage verder te versoepelen. Een chauffeur zou voortaan na een internationale rit en bij aankomst in het land van bestemming, binnen vijf dagen een onbeperkt aantal binnenlandse ritten mogen uitvoeren. Werkgevers- en werknemersorganisaties in onder meer Nederland waren hier niet gelukkig mee, omdat chauffeurs uit Oost-Europa daardoor nog meer goedkope ritten konden uitvoeren in de West-Europese landen. Detacheringsregeling Tegelijk … >
 • Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek? (5-07-2018) - Urencriterium Het urencriterium betekent dat u in een jaar minstens 1.225 uren voor uw bedrijf werkzaam moet zijn. Op deze manier wordt bereikt dat de zelfstandigenaftrek met name toekomt aan degenen die vooral werkzaam zijn in een eigen bedrijf. Tevens geldt een aanvullende voorwaarde: meer dan de helft van het totale aantal werkzame uren moet in het eigen bedrijf worden gewerkt. Let op! Deze voorwaarde geldt niet voor starters. Starters … >
 • Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen? (4-07-2018) - Wat is een levenstestament? Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen die zaken regelt indien je daar zelf, door ziekte of ongeval, niet meer toe in staat bent. Het gaat hierbij om een soort notariële volmacht. De volmachtgever, diegene die het levenstestament laat opstellen door de notaris, geeft aan de gevolmachtigde - diegene die wordt aangewezen door de opsteller van de volmacht - een volmacht om … >
 • Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen! (4-07-2018) - Machtspositie Grote supermarkten hebben een zekere machtspositie ten opzichte van hun leveranciers. De betaaltermijn van facturen is voor bepaalde partijen echter wettelijk vastgelegd. Zo geldt voor grote afnemers, waaronder supermarkten, een wettelijke betaaltermijn van maximaal 60 dagen. Wat is groot? Onder 'groot' verstaat de wet in dit verband: een onderneming die op twee opvolgende balansdata aan minstens twee van de volgende criteria niet heeft voldaan: de waarde van de activa … >
 • Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld (3-07-2018) - Controle op faillissement Een duidelijk voorbeeld hiervan is het niet langer hoeven te bellen met de rechtbank om te checken of een bedrijf failliet is. Dit kan door digitaal toegang te verlenen tot een register waarin alle faillissementen zijn opgenomen. Zo kan onder meer worden voorkomen dat leveranciers nog leveren aan een al failliet verklaard bedrijf. Of hun goederen aan een dergelijk bedrijf vooruit betalen. Sneller toegang tot besluiten van … >
 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018 (2-07-2018) - Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij … >
 • Lager salaris dga wegens ziekte? (2-07-2018) - Gebruikelijk loon Als dga moet u een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris opnemen uit uw bv. Voor het jaar 2018 is het uitgangspunt dat dit het hoogste bedrag is van: minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking het loon van uw meest verdienende werknemer € 45.000. Tip: Als u aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag u … >
 • Wanneer is een huisarts btw-plichtig? (29-06-2018) - GEZ-modules Een huisarts verrichtte diensten voor een stichting, zogenaamde GEZ-modules, waarvoor door de verzekeraar een vergoeding werd betaald. Via de stichting werd de huisarts hiervoor betaald. De vergoeding was btw-belast, aldus de rechter. Aansturing praktijkondersteuners Het doel van de stichting was met name de gezondheidszorg in het werkgebied te verbeteren. Dit gebeurde onder meer door de samenwerking tussen de werkzame medici te bevorderen. Een andere taak was het zo goed … >
 • Top five tips for Dutch employers as of July 1st (29-06-2018) - 1. Changes to minimum wage The amounts specified as the minimum wage apply to an entire working week. This is usually 36, 38 or 40 hours per week. This depends on the sector where your company operates and any possible CAO arrangements in this sector. As of July 1st, the minimum wage will be 1.03% higher than in the first half of 2018.  This raises the gross minimum wage to … >
 • Overname van bedrijf door vennoot of werknemer? (28-06-2018) - Geruisloos doorschuiven Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, moet u met de fiscus afrekenen over in het bedrijf opgebouwde reserves. Zo is het bedrijfsgebouw vaak in waarde gestegen. Afrekenen kan soms worden voorkomen door geruisloos door te schuiven. De overnemer zet het bedrijf dan voort tegen de oude boekwaardes. Te zijner tijd moet hij wel over de reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij staking voor kiest geruisloos door … >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018 (27-06-2018) - Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u eerst voor uzelf in kaart brengt wat uw persoonlijke en financiële wensen zijn. Dit kan … >
 • Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats! (27-06-2018) - Loonkostenvoordelen Er zijn verschillende loonkostenvoordelen. Deze zijn bestemd om werknemers die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, meer kans op een betaalde baan te bieden. Voorafgaand aan een BBL-leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg) bestaat recht op dit loonkostenvoordeel. Er geldt daarbij wel een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet de werkgever beschikken over een zogeheten doelgroepenverklaring welke op tijd moet worden aangevraagd. Binnen drie maanden Een betaalde stage … >
 • Hoeveel mag een student bijverdienen? (26-06-2018) - Studiefinanciering oude stelsel? Teveel bijverdienen kan gevolgen hebben voor studenten in het MBO en voor studenten in het HBO en WO die vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering. Zij mogen maximaal € 14.456 per jaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Dit bedrag betreft het verzamelinkomen, dat in de meeste gevallen gelijk is aan het belastbaar loon. Studiefinanciering nieuwe stelsel Studenten in het HBO en WO … >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden … >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden