Nieuws

 • Extra aftrekpost door aankoop lijfrente (6-12-2019) - Daling tarieven Doordat de tarieven in box 1 de komende jaren dalen, kan een extra voordeel ontstaan. Als u nu een lijfrente koopt is het aankoopbedrag aftrekbaar tegen maximaal 51,75%. De uitkering is belast tegen maximaal 49,5% op het moment dat u deze ontvangt. Pensioentekort? Of u een pensioentekort heeft, kunnen wij voor u berekenen of kunt u zelf nagaan op de site van de Belastingdienst. Ook kunt u nagaan… >
 • Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing (5-12-2019) - Leegstand na verkoop Wanneer een woning eerst leeg staat en daarna verkocht wordt, mag de rente op de eigenwoningschuld in het jaar van aanvang van de leegstand en de drie jaren erna toch nog in aftrek worden gebracht. Ook als voor de nieuwe woning ook rente wordt afgetrokken. Fictieve vervreemding In bovengenoemde situatie is ná deze periode sprake van fictieve vervreemding. Volgens de Hoge Raad mag de aan de oude… >
 • Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021 (5-12-2019) - Scholingsaftrek Via de scholingsaftrek kunnen bepaalde kosten van scholing onder voorwaarden in aftrek op het inkomen worden gebracht. Het betreft met name de kosten van lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld en van verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Aftrek vervangen door subsidie Het kabinet beoogt al enkele jaren de scholingsaftrek te vervangen door een subsidie. Hierdoor zou het voordeel van de tegemoetkoming niet langer inkomensafhankelijk zijn. Uitvoering De uitvoering van een individuele… >
 • Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner (4-12-2019) - Eén dienst? Voor de Hoge Raad was de vraag aan de orde of lunchen en dineren in een restaurant moet worden gezien als één dienst, waarop ook maar één btw-tarief van toepassing kan zijn. De Hoge Raad vindt van niet. Europese richtlijnen De btw-wetgeving in Nederland en overige EU-lidstaten is gebaseerd op Europese richtlijnen. Volgens deze richtlijnen is een apart tarief voor alcoholische dranken mogelijk, ook als deze behoren tot… >
 • De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020 (3-12-2019) - Recht op transitievergoeding per eerste werkdag Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor werknemers die nu al bij de werkgever in dienst zijn. Op dit moment hebben werknemers alleen recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van ten minste twee jaar. Verhoging opbouw transitievergoeding vervalt Per 1 januari 2020 wordt de opbouw van de transitievergoeding… >
 • Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd (3-12-2019) - 1. Gebruik de vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij uitdelen, ook aan uzelf als dga. In 2019 bedraagt de vrije ruimte 1,2% van uw fiscale loonsom. Heeft u deze grens nog niet bereikt, gebruik hier dan de decembermaand voor. Een gezellig personeelsfeest of een leuke bonus onder de kerstboom doet het altijd goed! 2. Koop die elektrische auto Was u al langer van plan een elektrische auto… >
 • Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar (2-12-2019) - Uitstel tariefsverlaging De correctie op de voorlopige aanslag is het gevolg van het uitstellen van de verlaging van het tarief van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting. Dit tarief zou oorspronkelijk in 2020 dalen van 25% naar 22,55%, maar die daling is uitgesteld. Voorlopige aanslagen Bij het opleggen van de voorlopige aanslagen in de vennootschapsbelasting is de Belastingdienst al uitgegaan van de aangepaste tarieven. Dit betekent dat al rekening is… >
 • Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten (29-11-2019) - Kabinetsplannen De afspraak speelt in op de kabinetsplannen om de arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers te verbeteren. Zo kan tegenwoordig zekerheid verkregen worden over de arbeidsrelatie door te werken met zogenaamde modelovereenkomsten die men kan laten goedkeuren door de Belastingdienst. Ook werkt het kabinet aan een wetsvoorstel ter introductie van een minimumtarief voor zzp’ers. Compensatie De 50% extra die een zzp’er meer ontvangt, is ten eerste bedoeld als compensatie voor het niet… >
 • Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw? (28-11-2019) - Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij aankoop van onroerend goed. Voor woningen bedraagt het tarief 2%, voor niet-woningen, bijvoorbeeld een winkelpand, 6%. Vrijstelling De wet kent in beginsel een vrijstelling van overdrachtsbelasting als er btw in rekening moet worden gebracht, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwbouwwoning koopt. Voor onroerend goed is bepaald dat btw berekend moet worden tot uiterlijk twee jaar na de datum waarop het onroerend goed voor het eerst in… >
 • Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie (28-11-2019) - Werken met een bv-structuur? Het ondernemen via verschillende vennootschappen zorgt ervoor dat uw ondernemingen elkaar niet negatief beïnvloeden. Door hiertussen een goede scheiding aan te brengen en verschillende vennootschappen te gebruiken, kunnen schuldeisers niet zomaar aanspraak maken op de bezittingen van andere ondernemingen. Opschonen Iedere nieuwe vennootschap betekent wel een nieuwe afzonderlijke administratie. Zodoende moet er ook geen wildgroei ontstaan. Het is raadzaam uw bv-structuur periodiek op te schonen en… >
 • Nog belastingvrij schenken in 2019? (27-11-2019) - Een decemberkadootje Met de feestdagen in het vooruitzicht is het altijd leuk om uw naasten wat te schenken. Uiteraard het liefst belastingvrij, want de schenkbelasting bedraagt minimaal 10%. Wat zijn de vrijstellingen, voor wie gelden deze en welke regels moet u nog meer in het achterhoofd houden als u de fiscus zo veel mogelijk buiten de deur wilt houden? Kinderen en kleinkinderen De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en… >
 • Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer (26-11-2019) - Einde afkoop pensioen in eigen beheer Het opbouwen van pensioen in uw eigen bv is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk. De wetgever heeft besloten om afkoop ervan fiscaal te faciliteren. Dit jaar kunt u voor het laatst gebruik maken van deze kortingsregeling. Die bedraagt 19,5%. U betaalt dus maar over 80,5% belasting. Ook bent u bij afkoop dit jaar geen 20% revisierente verschuldigd. Let op! U krijgt de… >
 • AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers? (26-11-2019) - Hoeveel bedenktijd? Dr. Rose neemt een deel van de praktijk van dr. Lely over. Omdat onduidelijk is wat de invloed van de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) is op de overdracht van de patiëntgegevens, vraagt dr. Lely de AP welke termijn zij haar patiënten moet geven voor het maken van bezwaar tegen de overdracht van hun dossiers aan dr. Rose. Geen bezwaar is overdracht De beide dokters maakten hierover afspraken.… >
 • Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte (25-11-2019) - Zorgkosten aftrekbaar Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Wat u hierbij in acht moet nemen, is dat altijd een deel van de zorgkosten niet aftrekbaar is. Welk deel niet aftrekbaar is, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger dit inkomen is, des te meer u zelf dient bij te dragen en dus minder kunt aftrekken. Ook vervoerskosten aftrekbaar Ook vervoerskosten in verband met ziekte zijn aftrekbaar. Bijvoorbeeld de… >
 • Groen licht voor oprichting Invest NL (25-11-2019) - Doorgroei bevorderen Invest NL zal zich ook richten op de doorgroei van start-ups en scale-ups. Dit zijn vaak jonge innovatieve bedrijven waarbij de inzet van technologie veelal een belangrijke factor is. Buitenland Invest NL zal zich ook richten op het buitenland, via exportbevordering en investeringen over de grens. Verder behoort steun bij het internationaal op de markt zetten van producten tot de aandachtsgebieden van Invest NL, evenals het aanpakken van… >
 • Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv (22-11-2019) - Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) kent een aantal verplichtingen om het in de wet genoemde doel te bereiken. Een van de verplichtingen is het melden van ongebruikelijke transacties. Wie betreft het? Niet alleen banken en financiële instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden, maar bijvoorbeeld ook handelaren in onroerend goed of voertuigen. Transacties niet gemeld Onlangs stond de dga van een bv voor… >
 • Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020? (21-11-2019) - Info voor werkgevers De Nieuwsbrief Loonheffingen is een informatiebron voor werkgevers bij de inhouding en afdracht van loonheffingen. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar. Premiedifferentiatie De nieuwsbrief gaat erg uitgebreid in op de premiedifferentiatie in de WW per 2020 en bevat ook talloze voorbeeldsituaties. De te berekenen premie is per 2020 namelijk afhankelijk van de vraag of er al dan niet een vast dienstverband bestaat. De WW-premie wordt… >
 • Btw-tip! Spaaracties: let op de btw (20-11-2019) - Verstrekken gratis zegels Als u klanten gratis zegels verstrekt wanneer zij een goed of dienst bij u kopen, dan bent u natuurlijk gewoon btw verschuldigd over de prijs die de klant betaalt. Als u meteen voor de zegels moet betalen – want de ondernemer koopt deze in bij een centrale zegelorganisatie – dan mag u de btw over het betaalde bedrag voor de zegels in mindering brengen op uw btw-aangifte.… >
 • Branchevereniging INretail luidt noodklok (19-11-2019) - Stenen winkels in heel Nederland hebben het moeilijk, en dan vooral in de middelgrote steden. Volgens INretail smeult in de Nederlandse winkelstraten een veenbrand waaraan de overheid voortdurend zuurstof aan toevoegt. Directeur Jan Meerman hekelt de strenge regelgeving van gemeenten, de belastingdruk, de hoge parkeertarieven en de steeds groter wordende macht van buitenlandse onlinegiganten die steeds meer winkeliers met een stenen winkel nekken. Brandbrief met tien actiepunten Op initiatief van… >
 • Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (19-11-2019) - Extra aftrek De KIA is een extra aftrek op de winst. Naast de normale afschrijvingen, mag u een extra percentage van het investeringsbedrag aftrekken. Omvang KIA De KIA is bedoeld voor kleinere investeerders. Daarom loopt de KIA vanaf een investeringsbedrag van € 106.150 af naarmate de omvang van de investering toeneemt. De KIA bedraagt maximaal 28%. Ondergrens en bovengrens De KIA kent een ondergrens van € 2.300. Alleen als u… >
 • Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest? (18-11-2019) - Op de werkplek? De bijdrage van de fiscus aan uw sinterklaasfeest is het grootst als u het organiseert op de werkplek. Dat is bijvoorbeeld uw kantine. Heeft u die niet, dan kunt het feest bijvoorbeeld ook in het magazijn organiseren. Ook dit is fiscaal gezien een werkplek. Onbelast Een sinterklaasfeest op de werkplek is onbelast. Dat geldt ook voor de consumpties, zoals chocolademelk, pepernoten en een drankje voor vader en… >
 • Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb (18-11-2019) - Ook landbouw, horeca en recreatiesector Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders. Let op! Of een bedrijf onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt, moet blijken uit de SBI-code van het CBS. Welke bedrijven komen in aanmerking? Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als er… >
 • Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling (15-11-2019) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Alleen als het bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen samen meer is dan 1,2% van de loonsom (1,2% is de zogeheten vrije ruimte) van uw bedrijf, betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere. Concernregeling De concernregeling in de werkkostenregeling betekent dat een concern de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar op mag tellen.… >
 • WAB: nieuwe regels oproepkrachten (14-11-2019) - Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet (geen afgesproken aantal uren, maar vaak een nuluren- of een min/max-urencontract) en de tijdseenheid (geen duidelijkheid tot wanneer de overeenkomst loopt) is afgesproken. Een oproepkracht heeft alleen recht op loon over de uren dat daadwerkelijk wordt gewerkt, waardoor de omvang van het loon telkens kan wisselen. Termijn oproep Een oproepkracht moet minstens vier dagen… >
 • Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd (14-11-2019) - Aangiftetijdvak De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken. Let op!  Wilt u dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet u een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit uiterlijk 14 december 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Het wijzigingsformulier vindt u op de site van de Belastingdienst. Data De aangiftebrief bevat… >
 • Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok (13-11-2019) - Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Let op! De beperking qua afschrijven geldt ook voor de ondergrond en de aanhorigheden. Voor het gerechtshof in Den Bosch kwam onlangs… >
 • Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand (13-11-2019) - Gebruiker belastingplichtig Volgens de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing is de gebruiker van een pand belastingplichtig. Verder is van belang dat er ten aanzien van het pand voor de gemeente een verplichting moet bestaan tot het inzamelen van huishoudelijk afval. Leegstand Onlangs vocht een ondernemer zijn aanslag afvalstoffenheffing bij de rechter aan omdat het betreffende pand waarvoor een aanslag was opgelegd, leegstond in de periode waarop… >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2019 (12-11-2019) - Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij aankoop Koopt u een nieuwe – nog niet eerder gebruikte – vakantiewoning, dan zal hierover… >
 • Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband (11-11-2019) - Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, maximaal drie jaar duurt. Gedurende die periode is immers een opzegverbod wegens ziekte van toepassing. In onderliggende casus van de Hoge Raad is de loondoorbetalingsverplichting  ten einde gekomen, maar het dienstverband duurt nog voort.  Verplichting? De vraag die aan de Hoge Raad is voorgelegd, is of een werknemer de werkgever op… >
 • Herstelkosten niet volledig in aftrek bij BPM schadeauto (11-11-2019) - BPM bij invoer Als een auto in Nederland vanuit een ander EU-land wordt ingevoerd, dient BPM te worden afgedragen. De verschuldigde BPM is afhankelijk van de waarde van de auto, waarbij bij schadeauto’s rekening mag worden gehouden met de herstelkosten van de schade. Niet overdrijven Bij het vaststellen van de schade mag men niet overdrijven. Het is dan ook niet toegestaan om iedere euro aan herstelkosten op de waarde in… >
 • Top 10 year-end tips for entrepreneurs (8-11-2019) - 1. Make optimum use of the allowance in the labor costs scheme (WKR) This year you should also pay out allowances and benefits to your employees that are tax-free up to an amount of 1.2% of the total wage bill of your company. Make optimal use of this allowance and remember that next year this allowance amounts to 1.7% and 1.2% of the excess for the first € 400,000 of… >
 • Informatiebeschikking inspecteur, wat mag? (8-11-2019) - Informatie verstrekken Omdat de inspecteur uw aangifte moet kunnen controleren, bent u wettelijk verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor uw belastingheffing. Ondernemers zijn zelfs verplicht deze informatie ook te verstrekken als het de belastingheffing van een derde betreft. Informatiebeschikking Voldoet u niet aan uw verplichting de gevraagde informatie te verstrekken, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen. Hierin geeft hij aan welke informatie hij… >
 • Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer (7-11-2019) - 1. Gebruik de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) optimaal Keer ook dit jaar vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belastingvrij uit tot een bedrag van 1,2% van de loonsom van uw bedrijf. Benut deze vrije ruimte optimaal en houd er rekening mee dat deze vrije ruimte volgend jaar voor de eerste € 400.000 van uw loonsom 1,7% bedraagt en 1,2% over het meerdere. Komt u dit jaar vrije ruimte… >
 • Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen! (6-11-2019) - Maximum aftrek gewijzigd Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner, dan is dit bedrag voor u aftrekbaar en bij uw ex belast. Vanaf volgend jaar kunt u de alimentatie nog maar aftrekken tegen een maximum van 46%, tegen 51,75% nu. Alimentatie herzien Alimentatieplichtigen maken vanwege de verlaging van het aftrekpercentage in sommige gevallen nieuwe afspraken omtrent de hoogte van de alimentatie. Bij de bepaling van de hoogte van de aftrek houdt… >
 • Dit jaar nog snel dividend uitkeren? (6-11-2019) - Tarief box 2 Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in 2019. In 2020 stijgt dit naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Dividend uitkeren? Of het echter verstandig is dit jaar nog extra dividend uit te keren, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of dit betekent dat u voor investeringen een extra beroep op krediet van de bank moet doen en zo… >
 • Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast? (5-11-2019) - Maaltijd is loonbelasting Het uitgangspunt is dat een door u vergoede of verstrekte maaltijd tot het loon behoort. Daarom is deze in beginsel ook belast en moet u er loonbelasting over inhouden. Vast bedrag Als u uw werknemers een maaltijd verstrekt, hoeft u niet uit te gaan van de werkelijke waarde. U moet uitgaan van een vast bedrag dat voor 2019 is vastgesteld op € 3,35. Het maakt niet uit… >
 • Toch fors hogere bpm door andere meetmethode (4-11-2019) - Nieuwe meetmethode De nieuwe meetmethode ter vaststelling van de CO2-uitstoot, vervangt vanaf 2017 langzaam de oude meetmethode. De nieuwe methode zou de CO2-uitstoot nauwkeuriger vaststellen. Geen hogere bpm De nieuwe methode zou niet tot een hogere bpm leiden, maar genoemde organisaties stellen dat dit wel het geval is. Vanaf 1 juli van dit jaar zouden de bpm-tabellen worden aangepast aan de nieuwe methode, zodat per saldo geen hogere bpm zou… >
 • Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak? (4-11-2019) - Ter beschikking stellen De regeling geldt alleen voor een fiets die u ter beschikking stelt. Dit betekent dat u als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook uw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of… >
 • Update Handboek Loonheffingen (1-11-2019) - Aanpassingen Volgens de bekendgemaakte aanpassingen tellen bezorgkosten niet mee bij de grens van € 25 voor kleine geschenken. Verder wordt onder meer verduidelijkt wanneer over RVU-uitkeringen Zvw-premies betaald of ingehouden moeten worden. Verplichte gegevens loonstrook Ook is de lijst met verplichte gegevens op de loonstrook gewijzigd en is aangegeven dat een jaaropgave geen adresgegevens meer hoeft te bevatten. Tenslotte is een verduidelijking gegeven van het recht op loonkostenvoordelen na een… >
 • New Employment Laws and Temporary Contracts (31-10-2019) - What are the rules at present (2019)? As of 1 July 2015, employers can issue three fixed-term employment contracts over a two-year period. When either the fourth employment contract in the series is signed, or if the maximum period of two years in service is exceeded, the contract then becomes one of indefinite length. Attention: the sequence of contracts only resets to zero if there is at least 6 months… >
 • 20 november: deadline kleineondernemersregeling (31-10-2019) - Let op! Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Omzet bepalend In de nieuwe KOR is uw omzet bepalend voor de vraag of u van de regeling gebruik mag maken. Deze mag maximaal € 20.000 bedragen. Op dit moment is bepalend of u per saldo niet meer dan € 1.883 per jaar aan btw moet afdragen. Ook rechtspersonen Nieuw is dat vanaf 2020 ook rechtspersonen,… >
 • WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels (30-10-2019) - De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u hier tijdig op inspeelt. Nieuwe arbeidsmarktregels De WAB is met name gericht op het herstel van de balans tussen vast en flexibel werk. De wijzigingen per 2020 hebben onder meer betrekking op oproepkrachten en payrollers. Ook zijn er gevolgen voor de verschuldigde WW-premie en de te… >
 • 1 april verbod rookruimte horeca (29-10-2019) - De uitspraak geldt voor alle horeca-inrichtingen, zoals cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants. Bij elke overtreding wordt de boete voor de horecaondernemer verhoogd, tot uiteindelijk € 4.500 bij de vierde overtreding. Blokhuis: zorgvuldige afweging Aanvankelijk had staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid met de branche afgesproken dat de horecaondernemingen tot 2022 de tijd hadden, maar dat kan door de uitspraak niet meer. Blokhuis eerder: “Na een zorgvuldige afweging heb ik… >
 • Mag gemeente btw op onroerend goed herzien? (29-10-2019) - Teruggave btw Ondernemers hebben in beginsel recht op teruggave van de btw op zakelijke aankopen. Er moet dan wel sprake zijn van economisch gebruik en de ondernemer moet belaste prestaties verrichten. Ook gemeente kan ondernemer zijn In een zaak die eerder voor de Hoge Raad speelde, had een gemeente accommodaties ten behoeve van onderwijs laten bouwen. Hiervan maakten ook gymzalen onderdeel uit. De gymzalen werden deels om niet ter beschikking… >
 • Bedrag minimumloon per 2020 bekend (28-10-2019) - De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Verschillen per sector Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld… >
 • Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen (28-10-2019) - Jarenlang betaalde het betreffende transportbedrijf chauffeurs een maximaal aantal uren per rit uit. Het bedrijf had hiervoor in het handboek voor chauffeurs een passage opgenomen. Ook werd chauffeurs bij hun sollicitatiegesprek verteld dat de regeling was overeengekomen met de vakbond. Chauffeurs liepen hierdoor veel overuren mis. Illegale normeringsregeling De FNV-stichting VNB startte na onderzoek een procedure waarin chauffeurs het loon vorderden over alle gewerkte uren. Uit de uitspraak van de… >
 • Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open (25-10-2019) - Regeling is nu al in te zien Varkenshouders kunnen vanaf heden de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op deelname. De subsidieregeling, die 25 november opent, moet bijdragen aan het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen. 180 miljoen Voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) is € 180 miljoen gereserveerd. Daarnaast trekt het kabinet € 10 miljoen uit voor gemeentes en provincies… >
 • eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte (24-10-2019) - Zzp’ers en eenmanszaken? Hebt u een eenmanszaak? Of bent u zzp'er? Dan kunt u bij de Belastingdienst eHerkenning nog niet gebruiken. U logt in met DigiD. Na 10 december kunnen eenmanszaken ook gebruikmaken van eHerkenning. eHerkenning eHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Niet kosteloos Het verplicht gebruiken van eHerkenning betekent dat de loonaangifte voor rechtspersonen niet meer kosteloos kan gebeuren. Hierover… >
 • Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast (23-10-2019) - Bijtelling Voor een ter beschikking staande personen- en bestelauto geldt in 2019 een bijtelling van 22%. Betreft het een elektrische auto, dan bedraagt de bijtelling 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven is de bijtelling 22%. Wanneer geen bijtelling? De bijtelling kan worden voorkomen door de auto niet meer dan 500 kilometer in het jaar privé te gebruiken. Dit moet men wel kunnen bewijzen. Kilometeradministratie Voor het bewijs is… >
 • Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding (23-10-2019) - Transitievergoeding Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag als het initiatief hiertoe door de werkgever wordt genomen. Hoeveel transitievergoeding de werknemer krijgt, hangt af van het salaris en aantal dienstjaren. De maximale transitievergoeding in 2019 is € 81.000 of een jaarsalaris als dit meer is. Opleidingskosten in mindering De aanpassing in wetgeving betekent dat opleidingskosten die een werkgever eerder heeft gemaakt voor een andere functie binnen zijn bedrijf,… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden