Nieuws

 • Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019 (25-04-2019)- Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Leeftijd  %  Per maand  Per week  Per dag  21 jaar en ouder  100% € 1635,60 € 377,45 € 75,49 20 jaar  80%  € 1308,50 € 301,95 € 60,39 19 jaar  60% € 981,35 € 226,45 € 45,29 18 jaar  50% € 817,80 € 188,75 € 37,75 17 jaar … >
 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2019 (25-04-2019)- Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens… >
 • Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check! (25-04-2019)- Controle Belastingdienst De Belastingdienst gaat de komende periode controleren of de belastingplicht van onbeschreven stichtingen of verenigingen nog steeds niet van toepassing is. Met onbeschreven wordt gedoeld op die organisaties die niet in de administratie van de Belastingdienst voorkomen, maar wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Sportbranche en VvE Dit jaar betreft het de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars. Later volgen andere branches. Hiertoe krijgt uw organisatie… >
 • Hogere kostenaftrek eigen rijders (25-04-2019)- Vast bedrag Het bedrag dat per dag aan verblijfskosten van de winst mag worden afgetrokken, is vastgesteld op € 37,50. Dit is € 1 meer dan vorig jaar. Werkelijke verblijfskosten In plaats van het vaste bedrag mag u er ook voor kiezen de werkelijke verblijfskosten ten laste van de winst te brengen. In dat geval moet u deze kosten wel aantonen en facturen kunnen overleggen. Dat hoeft niet als u… >
 • Lening dga aan bv: zakelijk of privé? (24-04-2019)- Wat is onzakelijk? Een lening wordt onder meer als onzakelijk aangemerkt als er geen rentepercentage te vinden is waartegen een onafhankelijke derde partij de lening, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, zou verstrekken. Let op! De onzakelijkheid van een lening moet worden beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Dit neemt niet weg dat een zakelijke lening, door onzakelijk handelen van de crediteur, later alsnog onzakelijk kan worden.… >
 • Alleen nog e-facturen naar overheid (23-04-2019)- Eisen? Dat betekent ook dat ondernemers die leveren aan de genoemde overheidsorganisaties, gevraagd kunnen worden om vanaf 18 april 2019 elektronisch te factureren. Het is ook mogelijk dat deze organisaties dat zelfs gaan eisen. Voor alle duidelijkheid, elektronisch factureren is iets anders dan digitaal factureren. Bij digitaal factureren verstuurt u via e-mail de rekening als pdf-bestand. E-factuur Een e-factuur is een elektronische factuur. De vereiste gegevens staan altijd op een… >
 • Check bijtelling aangifte 0%-emissie auto uit 2013 (23-04-2019)- Auto uit 2013 De fout betreft volledig elektrische auto’s, de zogenaamde 0%-emissie auto’s, die in 2013 op kenteken zijn gezet en die zowel zakelijk als privé worden gereden. Vanwege de verkeerde bijtelling wordt geadviseerd opnieuw aangifte te doen. De fout zou inmiddels zijn hersteld. Let op! De bijtelling is alleen van toepassing als de auto in een jaar meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Alleen dan kan de fout… >
 • Forensenbelasting voor uw vakantiewoning? (19-04-2019)- Verhuurcontract Onlangs bracht de eigenaar van een vakantiewoning op Terschelling zijn zaak voor de rechter omdat hij forensenbelasting moest betalen. Dit, terwijl de woning naar zijn mening niet meer dan 90 dagen per jaar voor hem beschikbaar was. De eigenaar ging daarbij uit van het verhuurcontract dat hij met een verhuurbedrijf had gesloten. Hierin was bepaald dat het eigen gebruik van de woning was gemaximeerd op 90 dagen per jaar.… >
 • Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd (18-04-2019)- Voorwaarden Hoewel de reisbesluiten, die worden uitgevaardigd door het ministerie van Financiën, in principe voor rijksambtenaren gelden, biedt het ondernemers ook houvast. Als de uitgaven van de werknemer op dienstreis vergelijkbaar zijn met die van de ambtenaar op dienstreis, dan mag de werkgever zonder verder bewijs dezelfde bedragen aan reis- en verblijfskosten onbelast vergoeden. Dat scheelt administratieve lasten (bonnetjes, declaraties) en het geeft fiscaal enig ‘houvast’. Verblijfskosten Onder verblijfskosten wordt… >
 • Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag (17-04-2019)- Wanneer belastingrente? U betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Wanneer geen belastingrente? U betaalt geen belastingrente als u vennootschapsbelastingplichtig bent en vóór 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en de Belastingdienst de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting dan… >
 • Fiscale paastraktatie voor klant en personeel (17-04-2019)- Paaseitjes Bij nogal wat bedrijven staan deze dagen de paaseitjes voor het grijpen op de toonbank. Als bakker, kapper of supermarkt probeert u wellicht zo uw waar extra onder de aandacht te brengen. Wellicht doet u aan een stukje klantenbinding of wilt u gewoon uw klant trakteren. Qua aftrek van de winst zit hier nou wel net het verschil. Voedsel is namelijk maar beperkt aftrekbaar: in beginsel voor 73,5% voor… >
 • Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw (17-04-2019)- Hoe op de factuur? Voor een ondernemer is de (kortstondige) verhuur belast met 9% btw. Hoe dit in de administratie en op de factuur moet worden verwerkt, hangt af van de verhuurconstructie. Verhuurt de eigenaar aan een tussenpersoon die dan weer aan een particulier verhuurt? Of is de tussenpersoon meer een bemiddelaar en doet de eigenaar zelf zaken met de huurder? Als de eigenaar rechtstreeks met de huurder zaken doet… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2019 (16-04-2019)- In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd? Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heeft u te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is… >
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap (16-04-2019)- Voorwaarden Een van de voorwaarden is dat de belastingplichtige geen partner heeft, of dat – ingeval er wel een partner is – het arbeidsinkomen lager is dan het arbeidsinkomen van de partner. Tweede belangrijke voorwaarde is dat in het kalenderjaar op hetzelfde adres gedurende minimaal 6 maanden een kind staat ingeschreven, dat aan het begin van het betreffende jaar nog geen 12 jaar was. Let op: inkomensafhankelijk Het bedrag van… >
 • Ontmoedigen kortlopend pachten (15-04-2019)- Langdurige pacht wordt standaard Een brief met de hoofdlijnen voor de wijziging van het pachtbeleid van het kabinet is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd (d.d. 22 maart 2019). De minister maakt haar wens kenbaar om de maximale termijn van zes jaar voor kortdurende liberale pacht - contracten van zes jaar of korter met vrije prijsvorming - te schrappen. Daarmee moet er een nieuwe vorm van langdurige pacht komen en… >
 • Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf? (12-04-2019)- Wel zal de winstontwikkeling achterblijven bij de omzet door toenemende inkoopkosten en kosten voor arbeid. Maar met een winstverwachting van ruim 10% ziet u 2019 met vertrouwen tegemoet. Wat opvalt, is dat ondanks deze mooie vooruitzichten de verwachte investeringen in de bouw achterblijven op het mkb-gemiddelde. Het is belangrijk dat u nu uw organisatie versterkt om ervoor te zorgen dat als het weer wat minder gaat, u beter in staat… >
 • Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019 (11-04-2019)- Deal of no deal? Het uitstel betekent dat de Britten tot 31 oktober de tijd hebben om na te denken over de deal die premier May met de overige EU-leiders had gesloten of zelf met alternatieven kunnen komen. De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, gaf aan dat over de deal met de EU niet opnieuw onderhandeld kan worden. Nu het Verenigd Koninkrijk uitstel heeft gekregen is een harde Brexit,… >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019 (11-04-2019)- Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. Of kunt u beter kiezen voor een investering vanuit de bv? Let op! Investeren vanuit… >
 • Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf (10-04-2019)- Voorwaarden U krijgt een vergoeding van belastingrente als er minstens acht weken verstreken zijn nadat de fiscus uw verzoek om teruggave heeft ontvangen. Ook moeten er minstens drie maanden verstreken zijn na het kalenderjaar of boekjaar waarop de teruggave betrekking heeft. Teruggave over 2018 Gaat het om een teruggave van btw over het jaar 2018, dan heeft u dus recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2019, op voorwaarde… >
 • Bijtelling gebruikte importauto in strijd met Europees recht? (10-04-2019)- Bijtelling privégebruik De bijtelling voor het in privé kunnen rijden in een auto van de zaak is gekoppeld aan de cataloguswaarde in het jaar waarop de auto voor het eerst op kenteken is gezet. Dat geldt ook voor een auto die tweedehands is aangeschaft. Een belastingplichtige met een auto van de zaak voerde voor het hof aan dat deze regeling in strijd is met Europees recht. Het aangevoerde argument hiervoor… >
 • Betaalde belasting is geen gift (9-04-2019)- Belasting en andere heffingen Tot deze conclusie kwam onlangs de rechtbank Zuid-West-Brabant. Een belastingplichtige had de betaalde belasting en andere overheidsheffingen als gift van zijn inkomen afgetrokken, maar de inspecteur was hiermee niet akkoord gegaan. Geen vrijgevigheid Het belangrijkste argument om de belasting niet in aftrek toe te laten, was het feit dat belastingen niet betaald worden uit vrijgevigheid. Dit is een van de kenmerken van een gift. Weliswaar bevat… >
 • Extra btw terug op pand met zonnepanelen (9-04-2019)- Pand wordt zakelijk voor de btw Door de energieopwekking van de zonnepanelen op uw woning wordt dat deel van het pand zakelijk gebruikt en wordt het voor de btw een zogenaamde ‘nuttige ruimte’. Om deze reden kan de btw die hierop drukt worden afgetrokken. Onlangs stond een ondernemer voor de rechter die de totale btw op het pand in aftrek wilde brengen. Nuttige ruimte De rechter stond volledige aftrek van… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019)- Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming (8-04-2019)- Maar let op, het bedrijf of de aandelen van de bv mogen dan niet tussentijds worden overgedragen. BOR De bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR) kent bij vererving of schenking van een bedrijf een vrijstelling van € 1.084.851 voor de schenk- of erfbelasting. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet. Niet alleen bij verhuur De BOR kent als voorwaarde dat er… >
 • Wel of geen btw berekenen bij medische diensten (5-04-2019)- Medische diensten vrij van btw Dat medische diensten zijn vrijgesteld van btw, is gunstig voor particuliere afnemers. Voor bedrijven werkt de btw neutraal uit, want betaalde btw kan men verrekenen met af te dragen btw. Let op! Alleen als u zelf geheel of deels vrijgestelde prestaties verricht, pakt de btw weer wel kostenverhogend uit. U mag dan namelijk de door u betaalde btw ook niet of niet helemaal aftrekken. Diensten… >
 • Wat verandert er met oproepcontracten? (4-04-2019)- Wat is een oproepovereenkomst? Een oproepovereenkomst is eigenlijk een verzamelbegrip voor onder andere een nulurencontract of een min-maxcontract. Het gaat om een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht: de werkgever roept de werknemer op als er werk voorhanden is en de werknemer is verplicht om dan te komen. Kenmerkend is dat het aantal te werken uren niet ondubbelzinnig vaststaat. Er komt een duidelijke definitie van een oproepovereenkomst: er is sprake van een… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019 (4-04-2019)- Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private… >
 • Wederom uitstel Brexit? Lees over het overgangsrecht (3-04-2019)- Let op! De deadline voor de Brexit is nu 12 april (eerder was dat 29 maart). Maar gisteren kondigde premier May van het Verenigd Koninkrijk (VK) aan dat ze uitstel van de Brexit wil tot 22 mei. De 27 andere EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met dit verzoek. Gevolgen directe belastingen De gevolgen voor de meeste directe belastingen zijn door het overgangsrecht beperkt. Dit betekent dat voor directe belastingen, zoals de… >
 • Rechter beëindigt ‘slapend’ dienstverband: transitievergoeding! (3-04-2019)- Transitievergoeding Sinds 2015 hebben werknemers bij ontslag standaard recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag is afhankelijk van het aantal dienstjaren en van de hoogte van het salaris. De vergoeding kan in 2019 maximaal € 81.000 bedragen of één jaarsalaris als dat meer is. Ook bij slapend dienstverband De rechter heeft onlangs beslist dat ook bij beëindiging van een slapend dienstverband een transitievergoeding verschuldigd is. De werkgever moet de… >
 • Brexit: vraag in VK betaalde btw vóór 12 april terug (2-04-2019)- Gisteren werden in het Britse parlement al weer alternatieven voor de Brexit-deal van premier May weggestemd. May gaat, naar verluidt, proberen deze week wederom haar deal in stemming te brengen. Teruggaveverzoek op tijd indienen  Vanwege de onzekerheid rondom de uitvoering van de Brexit is het van belang om de btw die een ondernemer in 2018 in het VK heeft betaald, ruim vóór 12 april terug te vragen. Dit kan via… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2019 (2-04-2019)- Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1. Let op! Bij… >
 • WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven? (29-03-2019)- Wijziging regelgeving afschrijving De WOZ-waarde is bepalend voor de vraag of u nog op uw bedrijfspand kunt afschrijven. Voor bv's is vanaf 2019 bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde van uw pand. Tot 2019 kon u afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe regeling is dus een forse beperking van uw afschrijvingsmogelijkheden. Voorbeeld U bezit een bedrijfspand met een boekwaarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-waarde wordt… >
 • Impasse Brexit: wat betekent dit fiscaal? (28-03-2019)- Let op! De deadline van de Brexit is verschoven van 29 maart naar 12 april. Als de Britten vóór 12 april met een alternatief komen dat de steun heeft van het Britse parlement, wordt de Brexit uitgesteld tot 22 mei. Omzetbelasting Wat bij een alternatief voorstel van het parlement de gevolgen voor de btw zijn, is nog onduidelijk.  Deze belasting blijft onveranderd als er bijvoorbeeld een voorstel voor een, al… >
 • Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan! (28-03-2019)- Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Moet u meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1.883, dan krijgt u een korting. Onder de nieuwe kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling als uw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer… >
 • Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen (27-03-2019)- Inlenersaansprakelijkheid Van inlening is sprake als een uitlener personeel dat bij hem werkt, uitleent aan een ander, de inlener. De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener deze belasting niet betaalt. Risico's beperken De inlener kan het risico van aansprakelijkheid beperken door een verklaring inzake betalingsgedrag van de uitlener te vragen of door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen… >
 • All-in loon fysiotherapeut mag (27-03-2019)- Het geschil voor de rechter Het geschil bij de kantonrechter ging over het zogeheten all-in loon. De fysiotherapeuten, in loondienst bij hun maatschap, vonden niet dat met hun maatschap een all-in loon was afgesproken. Er was volgens hen sprake van een variabel inkomen en daarom eisten zij voor de rechter nog onder meer extra loon en vakantietoeslag. Volgens de maatschap was wel sprake van all-in loon.   Wat is all-in loon?… >
 • Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen (26-03-2019)- Dubbele dienstbetrekking In de betreffende zaak had een hoofddocent aan een Nederlandse universiteit, met ingang van maart 2015, een functie aanvaard als professor in Engeland. Zijn dienstverband in Nederland liep nog door tot juni van dat jaar, maar door vakantiedagen op te nemen kon hij toch al in maart in Engeland starten. Waar verzekerd? Als een werknemer met vakantie is, loopt zijn dienstverband gewoon door. Dit is niet anders als… >
 • Geen btw bij voucher voor product tot € 15 (25-03-2019)- Onduidelijkheid vouchers De vragen werden gesteld naar aanleiding van de wijzigingen in de btw inzake waardebonnen en vouchers. De wijzigingen waren nodig vanwege Europese regelgeving. Geen verschil product of voucher Bij gratis producten of eenmalig te gebruiken vouchers is er voor wat betreft de btw geen verschil. Bij het verstrekken ervan is btw verschuldigd over de waarde, tenzij deze waarde niet meer dan € 15 is. Bij een hoger bedrag… >
 • Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel (25-03-2019)- Inhoud projecten De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema's: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar… >
 • Moet u grote donaties nu openbaar maken? (22-03-2019)- Donatieoverzicht In het conceptwetsvoorstel staat dat organisaties binnen een half jaar na afloop van het boekjaar een overzicht moeten opstellen van donaties van meer dan € 15.000. Een donateur van een gift van € 15.000 of meer moet met naam en woonplaats vermeld worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. Het gaat daarbij niet alleen om eenmalige giften. Ook een reeks donaties van in… >
 • Zes bv’s, dus zes keer gebruikelijk loon dga (21-03-2019)- Gebruikelijk loon Als dga bent u verplicht ieder jaar een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Dit wordt voor het jaar 2019 bepaald op het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de best betaalde werknemer van de bv of € 45.000. Zes bv's Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een belastingplichtige dga een aanmerkelijk… >
 • Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen? (20-03-2019)- Rondvaart met diner Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag aan de orde was welk btw-tarief berekend moet worden over een rondvaart inclusief hapje, drankje en desgewenst een rondje over de Wallen onder begeleiding van een gids. Gescheiden prestaties Uitgangspunt voor de btw is dat prestaties als onderscheidend en zelfstandig moeten worden beschouwd. Ieder onderdeel van een prestatie wordt dus in beginsel tegen het eigen btw-tarief belast.… >
 • Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte (19-03-2019)- Aftrek hypotheekrente Heeft u een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%. Aftrek zorgkosten Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag u aftrekken tegen de werkelijke kosten. Gebruikt u de auto, ga dan uit van uw… >
 • Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar? (19-03-2019)- Wanneer middeling? Middeling is lucratief bij sterk wisselende inkomsten in box 1, bijvoorbeeld bij een variërende winst. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Op deze manier is minder belasting verschuldigd. Progressie Middeling is voordelig omdat op deze manier de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden ontgaan. Een inkomen in box 1 dat over de periode 2015 t/m 2017… >
 • Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken (18-03-2019)- Constructies Via constructies waarbij ouderparen met anderen afspreken om bijvoorbeeld aan elkaars kind te schenken ten behoeve van een eigen woning, kan toch meerdere keren van de schenkvrijstelling worden geprofiteerd. De vrijstelling geldt namelijk ook voor schenkingen tussen willekeurige derden. In strijd met de bedoeling van de wet Volgens de staatssecretaris is een en ander in strijd met de letter en de geest van de wet. Hij geeft dan ook… >
 • Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen? (18-03-2019)- Belangrijke arbeidsvoorwaarde Een auto van de zaak is inmiddels een niet meer weg te denken arbeidsvoorwaarde. Omdat de auto meestal ook privé gebruikt mag worden, bespaart de werknemer zich de kosten van aanschaf en gebruik van een auto in privé. Kostenbesparing Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een werkgever vanuit kostenoogpunt het contract inzake een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto wilde beëindigen. De werknemer was het… >
 • Brexit: toestemming uitstel (15-03-2019)- Premier May van het VK gaat het uitstel aanvragen in Brussel. Dat wil nog niet zeggen dat een no deal van de baan is. Alle 27 lidstaten moeten namelijk met het uitstel instemmen. Als één van de Europese lidstaten tegen is, dreigt alsnog een no deal op 29 maart. Of de lidstaten akkoord gaan, zal blijken tijdens de EU-top volgende week donderdag en vrijdag in Brussel. May wil een korte… >
 • Bewaar uw administratie op de juiste wijze (15-03-2019)- Bewaarplicht U moet de administratie ook bewaren, in beginsel zeven jaar en minstens tien jaar als het onroerende zaken betreft. Ook dit is niet vormvrij, want de eis blijft gelden dat een en ander binnen een redelijke termijn te controleren moet zijn. Zo moet het niet Onlangs oordeelde de rechter in een schoolvoorbeeld van een administratie die niet op orde was. De administratie was digitaal, maar de detailgegevens waren niet… >
 • Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal (14-03-2019)- Uitstel Uitstel van de Brexit betekent dat die niet al per 29 maart van dit jaar plaatsvindt. Of ook de rest van de EU uitstel van de Brexit wil, moet nog worden besloten. Deal of no deal, het lijkt er nog steeds op dat de Brexit doorgaat. Overgangsrecht De Brexit heeft tal van fiscale gevolgen. Daarom heeft staatssecretaris Snel al overgangsrecht aangekondigd. Over de definitieve vorm wordt pas beslist zodra… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2019 (14-03-2019)- Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer, in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. U kunt dan niet… >
 • Uw verpachte grond in box 1 of in box 3? (13-03-2019)- Vijf verschillende situaties bij verpachting Er zijn in de inkomstenbelasting vijf verschillende situaties bij verpachting: 1. Verpachten aan verbonden persoon U verpacht aan een verbonden persoon. Een verbonden persoon is/zijn: a. uw (gehuwde of geregistreerde) partner b. degene waarmee u een notarieel samenlevingscontract gesloten heeft en die op hetzelfde adres staat ingeschreven c. degene met wie u een eigen kind heeft en die op hetzelfde adres staat ingeschreven d. degene die in uw pensioenregeling… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019)- Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019)- In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018)- Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018)- Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017)- Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016)- Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016)- Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016)- Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016)- Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016)- Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016)- Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016)- 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden