Nieuws

 • Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer (14-12-2018) - Wat is affectieschade? Bij een ongeluk is vaak het directe slachtoffer niet het enige slachtoffer. Bijvoorbeeld een partner en kinderen van het slachtoffer kunnen ook (psychisch) nadeel ondervinden van het ernstig gewond raken of overlijden van hun dierbare. Het gaat dus om smartengeld voor naasten. De schade bestaat niet uit verlies van geld of goederen, maar het biedt een tegemoetkoming voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde, uitgedrukt in geld. Tot … >
 • Zo blijft de kerstborrel betaalbaar (13-12-2018) - Borrel is loon Een kerstborrel of gezellig etentje met het personeel is in beginsel gewoon loon. Dat betekent dat uw werknemers er belasting over moeten betalen. Dat wilt u natuurlijk niet. Werkkostenregeling Gelukkig kunt u dat ondervangen door de borrel of het etentje onder te brengen in de werkkostenregeling. Vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstborrel, blijven volgens deze regeling bij de werknemer onbelast. Jaarlijks mag u 1,2% van de loonsom … >
 • 5 tips voor uw douanezaken (13-12-2018) - Heeft u geen ervaring met douanezaken, maar handelt u wel met het VK? Dan is het verstandig om alvast een aantal zaken na te gaan of te regelen. Daarom vijf tips. Zie ook: www.douane.nl/brexit. 1. Zorg voor een identificatienummer voor de douane Als het VK zich terugtrekt uit de EU heeft u een zogeheten EORI-nummer voor de douane nodig om straks zaken te kunnen doen in en met het VK. U … >
 • Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen? (12-12-2018) - Zakelijk of privé? Hof Arnhem deelt de visie van de dga niet; hij kan niet de btw op de hele woning in aftrek brengen. Maar hij kan wel de btw in aftrek brengen op de zonnepanelen, op een deel van het dak en de ruimte in de woning die hij als werkkamer aan zijn bv verhuurt. Het hof maakt een onderscheid in een zakelijk deel van de woning en een … >
 • Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting (12-12-2018) - Vrijstelling overdrachtsbelasting De wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen die behoren tot een onderneming en aan die onderneming dienstbaar zijn. Voorwaarde is wel dat die onderneming in zijn geheel moet worden voortgezet. Voor wie geldt de vrijstelling? De vrijstelling geldt voor kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van de ondernemer. Hiertoe behoren ook pleegkinderen, halfbroers, halfzusters, pleegbroers en pleegzusters. Vrijstelling ook bij schenken aandelen Naar de letter … >
 • Stemming over Brexit-akkoord uitgesteld (11-12-2018) - Iers struikelblok Een heikel punt blijft de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Dit wordt bij een vertrek van het VK een buitengrens van de EU, maar er zouden geen fysieke controles moeten komen. Conservatieve Brexit-voorstanders vrezen dat het VK op deze manier ‘gevangen’ blijft in een douane-unie met de EU en geen eigen handelsafspraken kan maken. Weer naar Brussel May wil de komende dagen in Brussel verder praten met EU-leiders … >
 • Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019 (11-12-2018) - LIV Werkgevers hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten, het LIV, als ze werknemers in dienst hebben die minimaal 100% van het wettelijk minimumloon verdienen en maximaal 125%. Er zijn twee categorieën, een hoge en een lage tegemoetkoming. Uurloon De hoge tegemoetkoming krijgt de werkgever in 2019 voor werknemers met een uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 11,07. De lage tegemoetkoming geldt voor werknemers met een uurloon … >
 • Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden (10-12-2018) - Kamervragen In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Snel laten berekenen dat het fiscale voordeel van een Tesla met een cataloguswaarde van bijna € 130.000 in vijf jaar tijd oploopt tot zo'n € 70.000. Daarbij is nog gerekend met de geldende bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. Hier komt echter in 2019 verandering in. Voordeel minder in 2019 De bijtelling wordt volgend jaar voor nieuwe elektrische auto’s namelijk 22%, voor … >
 • Minder belasting betalen door verrekenen verlies? (7-12-2018) - Volgorde verliesverrekening Verliesverrekening in de inkomstenbelasting moet op een wettelijk voorgeschreven wijze gebeuren. Eerst verrekening van het verlies met positieve inkomsten uit de drie voorgaande jaren, waarbij eerst met de inkomens uit de oudste jaren wordt verrekend. Daarna moet u het verlies verrekenen met positieve inkomens uit de negen komende jaren. U heeft qua volgorde dus zelf niets te kiezen. Heffingskorting en verliesverrekening Zoals bekend heeft een ieder recht op … >
 • Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers (6-12-2018) - Wat kunt u regelen? In de beginfase kunnen zzp’ers en eenmanszaken het portaal gebruiken voor het doen van hun btw-aangifte en het corrigeren ervan. Ook kunnen zij er terecht voor de opgaaf intracommunautaire prestaties. Dit betreft de aangifte van producten en diensten die zijn geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Tevens kan via het portaal het rekeningnummer worden gewijzigd. Uitbreiding alle ondernemers In de loop van … >
 • Belgische werknemer recht op heffingskorting? (6-12-2018) - Heffingskortingen Heffingskortingen komen in aftrek op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Er is bijvoorbeeld een algemene heffingskorting, maar er is bijvoorbeeld ook een heffingskorting voor werkenden, de arbeidskorting. Een deel van de korting heeft betrekking op de belasting en een ander deel op de premies. Niet iedereen heeft altijd recht op beide delen van de heffingskorting. Wanneer inwoner? Als werkgever moet u vanaf 2019 bepalen of een werknemer … >
 • Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto? (5-12-2018) - Tesla-taks De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend jaar 4%, maar alleen voor het deel van de catalogusprijs tot € 50.000. Voor een duurdere elektrische auto betaalt u over het meerdere 22%. In de volksmond de 'Tesla-taks'. Voorbeeld: Elektrische auto met catalogusprijs € 110.000 Bijtelling 2018: € 110.000 x 4% = € 4.400 Bijtelling 2019: € 50.000 x 4% + € 60.000 x 22% = € 2.000 + … >
 • Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting (5-12-2018) - Alternatieven Behalve afkopen kunt u het pensioen in eigen beheer ook omzetten in een oudedagsverplichting of het opgebouwde pensioen bevriezen. Waarover korting? U krijgt de korting over de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen per 31 december 2015. Is de fiscale afkoopwaarde op de afkoopdatum lager, dan krijgt u over die waarde de korting. Is de waarde hoger, dan wordt het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per … >
 • Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde (4-12-2018) - Let op! Dat de zonnepanelen bij een verhuizing kunnen worden gedemonteerd en meegenomen naar de nieuwe woning, is volgens het hof niet relevant. Verduurzaming De motie van de Tweede Kamer verzoekt het kabinet ook andere vormen van verduurzaming van een pand in de toekomst vrij te stellen voor de WOZ-waarde. Tot nu toe leidden dergelijke investeringen, zoals isolatie en dubbele beglazing, standaard tot een hogere WOZ-waarde. Het is dan ook … >
 • Fiscus in actie om foute aangifte starter (4-12-2018) - Fouten Van alle ondernemers in het mkb laat 73% de aangifte over aan een derde of doet de ondernemer de aangifte met behulp van een ander. Toch is slechts 60% van alle aangiftes correct. De meeste fouten zijn het gevolg van onwetendheid en slordigheid, zo constateert de Belastingdienst. Administratieve keten Om onjuiste aangiften te voorkomen, gaat de Belastingdienst intensiever samenwerken met softwareontwikkelaars, fiscaal dienstverleners en andere overheidsinstellingen. De dienst verlegt … >
 • Europees tolnetwerk stap dichterbij (3-12-2018) - Naast het weghalen van allerlei belemmeringen bij toldienstverleners, wordt de grensoverschrijdende betaling van tol in Europa verbeterd. Dit geldt zowel voor de gebruikers als de overheden die deze tol heffen. Hieraan was sterk behoefte in verschillende landen. Nummerplaatherkenning Ook moet de Europese Commissie met een strategie komen om grensoverschrijdend betalen zo snel mogelijk in de hele EU in te voeren. Daarnaast hebben tolsystemen straks de verplichting om te werken met … >
 • Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019 (30-11-2018) - Opslag kosten kinderopvang blijft gelijk De Awf-premie en Aof-premie stijgen. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de Sectorfondsen daalt flink. U ziet een overzicht in de tabel hieronder. Wat zijn de percentages voor 2019? Premies  2018  2019  AOW  Ouderdomsfonds  17,90 %  17,90 %  ANW  Nabestaandenfonds  0,10 % 0,10 % AWF  Algemeen Werkloosheidsfonds 2,85 % 3,60 % … >
 • Top 7 Dutch Year End Tips 2018 (30-11-2018) - Important! Certain changes planned by the Cabinet still require parliamentary approval. 1. Take tax reductions and restrictions on deductions into consideration As of 2019 the income tax rates will be lowered, as also planned for the following year. Most deductible items can be deducted at a lower rate in the years ahead. Next year, the corporate income tax rate for the first € 200.000 of profit will fall from 20% … >
 • Zakelijk schenken (29-11-2018) - Schenken vanuit privé Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Daarnaast geldt een maximaal bedrag aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen. Giften door bv Giften door de bv kun je op twee manieren typeren. Giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid, zonder zakelijk karakter. Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend, indien ze … >
 • Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw (28-11-2018) - Fiscale oudedagsreserve (FOR) Ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals zzp’ers of kleine zelfstandigen, hebben nogal eens geen pensioenvoorziening. Zij maken vaak wel gebruik van de fiscale mogelijkheid om pensioen op te bouwen via de oudedagsreserve, beter bekend als de FOR. Doet u dit, dan hoeft u over een deel van de winst geen belasting te betalen. Lijfrente voor FOR Echter, bij staking van uw bedrijf moet u over de FOR alsnog … >
 • Uitstel opvolger zzp-wet (28-11-2018) - De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. Opdrachtgeversverklaring via webmodule In een nieuwe wet kan aan de hand van een webmodule worden bepaald wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking. De module geeft dan een 'opdrachtgeversverklaring' af, waarmee zekerheid ontstaat over het niet … >
 • Tarief WBSO al omhoog in 2019 (28-11-2018) - Hoger budget WBSO De verruiming van deze fiscale regeling voor innovatieve projecten wordt een jaar eerder ingevoerd. Door het niet afschaffen van de dividendbelasting is voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk structureel een extra budget van € 76 miljoen beschikbaar. Het kabinet wilde vanaf 2020 een verhoging van de tarieven doorvoeren. Deze verhoging vindt nu dus al in 2019 plaats. Let op! Als u per 1 januari 2019 in … >
 • Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019 (27-11-2018) - Verhoging lage tarief Het lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming van te veel administratieve rompslomp is besloten om over prestaties die al in 2018 zijn gefactureerd en, indien het particulieren betreft, ook in 2018 zijn betaald, de btw-verhoging niet na te heffen. Vouchers De regeling voor btw op vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt ook gewijzigd. Vouchers waarvan bij uitgifte al … >
 • Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig? (27-11-2018) - Waar gaat het over? De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen in de Wet Vpb de fiscale eenheid geacht wordt niet te bestaan, oftewel moet worden 'weggedacht'. Deze aanpassing is in de ogen van de wetgever noodzakelijk omdat de regels van de fiscale eenheid op elementen strijdig zijn met het Europees recht. De fiscale eenheid kan in binnenlandse situaties namelijk bepaalde nadelige regels uit de Wet Vpb 1969 omzeilen. … >
 • Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf? (26-11-2018) - De voor Nederlandse bedrijven belangrijkste punten in het Brexit-akkoord zijn: 1. Voorlopig geen extra handelstarieven Het VK blijft na het officiële vertrek uit de EU op 29 maart 2019 voorlopig in de interne markt. Deze transitieperiode duurt tot eind 2020. Voorlopig komen er dus geen extra handelstarieven. Het VK en de EU onderhandelen in de transitieperiode over nieuwe handelsafspraken. Komen ze er niet op tijd uit, dan kan de transitieperiode … >
 • Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft (26-11-2018) - Nieuwe KOR De KOR wordt met ingang van 2020 gewijzigd. De regeling kent nu nog een grens aan af te dragen btw van € 1.883. Onder deze grens wordt een korting verleend. De nieuwe regeling bevat een omzetgrens van € 20.000. Wie onder deze grens blijft, kan buiten de btw-heffing blijven, maar ook geen btw terugvragen. Jaaraangifte In de huidige regeling is het mogelijk om een jaaraangifte btw te doen … >
 • Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen (23-11-2018) - Wat zijn digitale diensten? Digitale diensten zijn: elektronische diensten telecommunicatiediensten radio- en televisieomroepdiensten Nieuwe regeling btw Heeft u in een jaar niet meer dan € 10.000 omzet aan dergelijke diensten aan consumenten en het eraan voorafgaande jaar ook, dan bent u vanaf 2019 btw verschuldigd in Nederland. Tot nu toe waren deze diensten belast in het woonland van de klant. Toch btw in land consument? Wilt u toch de btw … >
 • Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog (22-11-2018) - Wanneer opgeven aan de Belastingdienst? Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, moet u deze opgeven bij de Belastingdienst. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. De vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven. Vrijwilligersregeling Op grond van … >
 • Komt Sint voor de kids van uw personeel? (22-11-2018) - Sinterklaasfeest op de werkplek? Om te beginnen is van belang waar u het sinterklaasfeest laat plaatsvinden. Doet u dit op de werkplek, dan is het feestje onbelast voor uw werknemers en hun aanhang. De werkplek is fiscaal gezien een breed begrip. Het omvat bijvoorbeeld ook uw kantine, de vergaderzalen en het magazijn. Let op! Een cadeautje of boterletter voor thuis is wel gewoon belast. Buiten de deur belast Een sinterklaasfeest … >
 • Kilometer fee replaces Euro vignette (21-11-2018) - The Euro Vignette (that The Netherlands continues to use) will therefore be phased out. The kilometer fee may only be based on distance, and not on time. Caution! Even with this new ruling each country can still determine for themselves whether they implement a kilometer fee. Extra toll The possibility of congestion charges – extra costs for using busy roads that often experience traffic jams - is also under discussion. … >
 • Oude lening gebruiken voor nieuwe woning? (21-11-2018) - Oude woning nog niet verkocht Zoals vaker voorkomt, had in deze zaak een belastingplichtige een woning gekocht, terwijl zijn oude woning nog niet verkocht was. Hij had de nieuwe woning gefinancierd met een tweetal leningen en met een deel eigen geld. Nadat de oude woning verkocht was, wilde hij een deel van de oude lening weer toerekenen aan de aanschaf- en verbouwingskosten van de nieuwe woning en de rente op … >
 • Geen belasting over pleegvergoeding (20-11-2018) - Meer dan drie pleegkinderen Sinds 2013 geldt al een belastingvrijstelling voor pleeggezinnen, ongeacht het aantal kinderen dat zij verzorgen. Daarvoor gold de belastingvrijstelling alleen voor pleeggezinnen die drie of minder pleegkinderen verzorgen. Na vijf jaar zou de ruimere regeling worden geëvalueerd. Uit die evaluatie blijken geen ongewenste effecten. Daarom wil het kabinet de vrijstelling permanent maken. De maatregel moet de drempel om pleegouder te worden verlagen. Geen controle De vrijstelling … >
 • AVG: recht werknemer op personeelsgegevens (19-11-2018) - Rechterlijke uitspraak Onlangs bracht een werknemer zijn zaak voor de rechter, omdat zijn werkgever weigerde de personeelsgegevens van de werknemer te verstrekken. De reden hiervoor was het feit dat de gevraagde gegevens al bij de werknemer bekend waren. Conflict De gegevens uit het personeelsdossier waren evenwel nodig vanwege een slepend arbeidsconflict. In verband hiermee had de werkgever de loonbetaling stopgezet. Er was afgesproken een en ander via mediation op te … >
 • Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023 (19-11-2018) - Besteding opbrengst Met de opbrengst van de heffing wordt de wegenbelasting voor vrachtauto's verlaagd. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor innovatie en vergroening van de transportsector. Sluiproutes De heffing zal gelden voor snelwegen én voor wegen die anders mogelijk als sluiproutes zullen worden gebruikt. Dit betreft regionale en gemeentelijke wegen. Meer dan 3.500 kilo De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlandse vrachtauto's van meer dan 3.500 kilo. Er … >
 • Akkoord over Belastingplan 2019 (16-11-2018) - Aantal aanpassingen De wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Zo worden landen als een laagbelast land gezien als zij een belastingtarief hebben van minder dan 9% in plaats van 7% zoals eerder was voorgesteld. Daarnaast wordt asbestafval van daken die tot en met 2024 moeten worden gesaneerd, vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.
 • Onenigheid over Brexit-deal (16-11-2018) - Weerstand De deal stuit in Groot-Brittannië echter op weerstand. Premie May heeft het fiat van haar kabinet gekregen, maar uit onvrede zijn inmiddels al vijf leden van dit kabinet opgestapt. Motie van wantrouwen Ook wordt er in eigen geleding een motie van wantrouwen tegen de premier voorbereid. Het is nog niet duidelijk of er een voldoende meerderheid is om deze in stemming te brengen. Daarnaast moet May ook binnen het … >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2018 (15-11-2018) - Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt is het investeren in en financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. Of kunt u beter kiezen voor een investering vanuit de bv? Let op! Investeren vanuit privé … >
 • Voorlopig akkoord Brexit (14-11-2018) - Let op! Het akkoord moet nog wel door de Britse politiek en de EU (lidstaten en Europees Parlement) worden goedgekeurd. Aangezien er op het akkoord al de nodige kritiek is, staat goedkeuring ervan nog niet vast. Douane-unie De kern van het akkoord bestaat uit het onderbrengen van Groot-Brittannië in een soort douane-unie. Concreet betekent dit dat er in de afgesproken overgangsperiode die tot eind 2020 duurt, weinig verandert. Het VK … >
 • Gemeente: wel of geen btw-ondernemer? (14-11-2018) - Gemeente wel of geen ondernemer Bovenstaande vraag kwam onlangs aan de orde voor de Hoge Raad. Deze moest oordelen over de vraag of het niet als ondernemer erkennen van een gemeente terecht was. Daardoor liep de gemeente de teruggave van ruim € 450.000 aan btw mis. Reële prijs De Hoge Raad stelde eerst vast dat de prijs die in deze zaak was betaald voor de bouw van een sporthal, een … >
 • Heeft een OR-lid ontslagbescherming? (13-11-2018) - Ook betrokken bij OR? Het ontslagverbod geldt overigens ook voor werknemers die betrokken zijn bij het werk van de OR, zoals kandidaat-leden, of ex-leden (tot twee jaar na einde lidmaatschap) of werknemers die zich inspannen een OR in te stellen.  Uitzondering ontslagverbod In een aantal gevallen mag een werkgever, ondanks het ontslagverbod, de arbeidsovereenkomst met een werknemer die OR-lid is, opzeggen. Het gaat om redenen van ontslag die geen verband … >
 • Monumentenonderhoud nog in 2018? (13-11-2018) - De Tweede Kamer heeft de aftrek voor monumentenpanden namelijk geschrapt. De Eerste Kamer moet hierover nog stemmen. In plaats van de fiscale aftrek komt er een subsidieregeling. Hoe pakt dit in de praktijk financieel voor u uit? Aftrek inkomensafhankelijk De fiscale aftrek van 80% van de kosten voor monumentenpanden levert nu meer op naarmate het inkomen in box 1 hoger is. U valt dan namelijk in een hoger tarief; dat … >
 • Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019? (12-11-2018) - Toetsvermogen Indien het vermogen in het toeslagjaar hoger is dan het toetsvermogen, vervalt het gehele recht op de betreffende toeslag. Dit wordt gepeild op 1 januari van ieder jaar, net zoals box 3. De toetsvermogens voor 2019 zijn onlangs bekendgemaakt. Dat is van belang, omdat het vermogen in box 3 op 1 januari aanstaande beslissend is. Het vermogen in box 3 - bijvoorbeeld spaargeld en aandelen - is in principe … >
 • Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven! (12-11-2018) - Aangiftetijdvak Voor de loonheffingen geldt standaard een aangiftetijdvak van vier weken of één maand. U kunt voor een nieuw jaar van aangiftetijdvak wisselen, op voorwaarde dat u dit tijdig meldt. Uitzonderingen Er zijn enkele uitzonderingen op deze aangiftetijdvakken. Die zijn voor personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen, voor wie de binnenschipper ook per halfjaar aangifte mag doen. Verder mag u voor personeel aan huis, meewerkende … >
 • Nieuwe regels compensatie overuren (9-11-2018) - Werknemer met minimumloon Per 1 januari 2019 is het voor u als werkgever niet meer mogelijk om afspraken met individuele werknemers te maken om meerwerk met vrije tijd te compenseren. Vanaf 2019 mag dit alleen nog maar als het is geregeld in een cao. Dit geldt alleen voor werknemers met het minimumloon. Let op! Voor werknemers met het minimumloon mag u vanaf 1 januari 2019 geen individuele afspraken meer maken … >
 • Brexit-voucher? Vraag hem aan! (8-11-2018) - Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. U krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher. Let op! De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt binnen … >
 • Maximale transitievergoeding hoger in 2019 (8-11-2018) - Stijging transitievergoeding door ontwikkeling contractlonen Elk jaar past de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van de maximale transitievergoeding aan op de contractlonen, die werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar overeenkomen. De stijging voor komend jaar wordt geraamd op 2,9%. Afgerond wordt de maximale transitievergoeding dan € 81.000 en geldt de vergoeding voor contracten die op of na 1 januari 2019 eindigen. Meer dan de max? Alleen als het … >
 • Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd? (7-11-2018) - Vennoten wonen in buitenland In een zaak die eerder speelde voor het gerechtshof in Den Bosch stelde het hof vast dat de zetel van de bedrijfsuitoefening bepalend is voor de vraag waar een onderneming gevestigd is. Waar de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) wonen, is niet doorslaggevend. De ondernemer woonde in Duitsland. Belangrijkste factoren inzake plaats zetel Volgens eerdere Europese rechtspraak moet voor het bepalen van de plaats … >
 • Forse herziening ontslagrecht (6-11-2018) - Regeerakkoord De plannen zijn onderdeel van het regeerakkoord. Binnen het kabinet is er nu ook overeenstemming over de concrete vormgeving van de maatregelen. Deze moeten nog wel door het parlement worden goedgekeurd. Ontslagrecht versoepeld De versoepeling van het ontslagrecht betekent dat voortaan redelijke gronden die elk op zich onvoldoende reden zijn voor ontslag, bij elkaar geteld toch voldoende kunnen zijn voor ontslag. Er is dan sprake van een zogeheten cumulatiegrond. … >
 • Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november (6-11-2018) - Over de WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor research & development (R&D) die u als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. De verwachting is dat ruim 65% van het mkb in 2019 gebruik zal maken van de regeling. Waar vraagt u het aan? De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst … >
 • Top 10 Eindejaartips 2018 (5-11-2018) - Let op! Bepaalde plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en wel van 20 naar … >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden … >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden