Nieuws

 • Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven? (15-04-2021) - Voorwaarden Geruisloos doorschuiven van een verhuurde onderneming is onder voorwaarden mogelijk. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Vereist is wel dat er nog steeds sprake is van een (mede) voor rekening en risico van de verhuurder gedreven onderneming. Feiten en omstandigheden Of hiervan sprake is, zal afhangen van de feiten en omstandigheden. In de betreffende zaak werd een tankstation met shop en carwash verhuurd.… >
 • Verblijfkosten eigen rijders verhoogd (14-04-2021) - De regeling geldt alleen voor ondernemers bij wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. Voorwaarden De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden: De rit moet langer duren dan 24 uur. De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar. Het aantal gereden dagen moet aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld met tachograafschijven. De vertrek- en terugkomdag… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2021 (14-04-2021) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is van de winst, terwijl deze rente bij de particulier vaak belast is tegen een lager,… >
 • Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld (13-04-2021) - Urencriterium Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten als ze aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat ze minstens 1.225 uur per jaar in hun bedrijf werkzaam moeten zijn en minstens de helft van hun werkzame tijd aan hun bedrijf besteden. Versoepeling urencriterium Vanwege corona is het urencriterium zowel vorig jaar als dit jaar versoepeld. Bepaald is dat ondernemers ervan uit mogen gaan dat ze in… >
 • Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag (12-04-2021) - Aangifte IB of voorlopige aanslag vóór 1 mei 2021 Dient u vóór 1 mei 2021 uw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 in of verzoekt u vóór die datum om een juiste voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020? Dan mag de Belastingdienst geen rente berekenen over het in de aangifte of voorlopige aanslag berekende bedrag. In 2020 was de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Inmiddels is de belastingrente echter al weer een tijdje vastgesteld… >
 • Kredietverlening vouchers reisbranche van start (12-04-2021) - Vouchers reisbranche Vanwege corona zijn veel vakanties geannuleerd. De consument kreeg hiervoor in de plaats vaak een voucher die bij een volgende te boeken vakantie kon worden ingewisseld. Omdat het coronavirus nog niet onder controle is gaat dit echter nog wel enige tijd duren, terwijl de reissom uiterlijk een jaar na boeking door de reisorganisatie moet worden terugbetaald. Leningen via SGR Reisorganisaties kunnen bij een tekort aan liquide middelen een… >
 • Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer? (9-04-2021) - Ondernemersfaciliteiten Ook medici presenteren zich fiscaal vaak graag als zelfstandig ondernemer vanwege de hiervoor geldende fiscale faciliteiten. Met name de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek leveren een behoorlijke vermindering van de belastingdruk op. Ondernemer ja of nee? Voor medici die niet in loondienst zijn, is het vaak de vraag of de verrichte werkzaamheden al dan niet kwalificeren als winst uit onderneming. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een scala… >
 • Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen (9-04-2021) - Afstandsverkopen zijn verkopen aan particulieren - en ondernemers die geen btw-aangifte doen -  die gevestigd zijn in andere lidstaten van de EU. De wijziging vereist de nodige voorbereidingen van ondernemers die zich met afstandsverkopen bezighouden. Drempelbedrag afstandsverkopen tot 1 juli Op dit moment mag bij levering van goederen aan particulieren en ondernemers die geen btw-aangifte doen binnen de EU Nederlandse btw in rekening worden gebracht als de verkopen onder het… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2021 (8-04-2021) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar van aannemen van werk. U kunt dan niet… >
 • Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling (8-04-2021) - NOW De NOW-regeling voorziet in een subsidie van de loonkosten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetvermindering van minstens 20% worden geconfronteerd. De regeling voorziet in een dekking van maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Terugbetalen De NOW wordt in eerste instantie uitgekeerd als voorschot, op basis van het geschatte omzetverlies. Blijkt achteraf het omzetverlies minder groot, dan moet de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. Hierdoor… >
 • Belastingvrij fit blijven met personal coach? (7-04-2021) - Belastingvrij vergoeden? Of de kosten belastingvrij vergoed kunnen worden voor werknemers en dga’s, hangt ervan af of een personal coach als arbovoorziening kan worden aangemerkt. De Belastingdienst geeft aan dat dit niet snel het geval zal zijn. Uitzonderingen Alleen als sprake is van fitness wegens bijzondere risico’s die samenhangen met de aard van het werk, of het in stand houden van een bijzonder fitheidsniveau dat voor het werk vereist is,… >
 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV (6-04-2021) - LIV, jeugd-LIV en LKV Bovengenoemde regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een laag loon, jeugdigen met een laag loon en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben. In de berekening ziet u voor welke werknemers u recht heeft op een tegemoetkoming en voor welk bedrag. Aangifte onjuist? De tegemoetkomingen worden gebaseerd op uw aangiften loonheffingen. Zit hierin een fout, dan… >
 • Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (6-04-2021) - Waarom wijzigen deze regels? Het kabinet is verplicht om als gevolg van de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn in wetgeving te regelen dat er recht bestaat op betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof dat dit moet gaan regelen, ligt al een tijdje bij de Tweede Kamer. Ouderschapsverlof Het ouderschapsverlof is nu nog onbetaald en bedraagt 26 x de overeengekomen arbeidsduur per week. Het kabinet wil regelen dat werknemers per… >
 • Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL (2-04-2021) - Niveau 3 Aanvragen van de TVL voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 kan vanaf 12 april met eHerkenning alleen nog vanaf niveau 3. Tot nu toe was niveau 1 voldoende. Het hogere veiligheidsniveau betekent voor ondernemers ook hogere kosten. DigiD Voor sommige bedrijven was het aanvragen van TVL met gebruik van DigiD ook mogelijk. Voorwaarde is dat de gebruiker bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar… >
 • Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2021 (2-04-2021) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van goederen. Let op! Dit geldt op voorwaarde… >
 • Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd (1-04-2021) - Strafpunten Het overtreden van de vervoerswetgeving leidt tot strafpunten. Strafpunten blijven twee jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen die periode van twee jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden. Start procedure Bij het bereiken van een bepaald aantal strafpunten komt de betrouwbaarheid in het geding en wordt een procedure gestart die uiteindelijk kan leiden tot verlies van de betrouwbaarheid. De hoogte van de grenswaarde wordt bepaald door de grootte van… >
 • Financiële tegemoetkoming preventief testen (1-04-2021) - Welke testen betreft het? Werkgevers wordt geadviseerd om hun werknemers twee keer per week te testen. De nieuwe regeling vergoedt alléén antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Tevens moeten deze worden uitgevoerd door arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen. Als werkgever moet u de opdracht dus bij hen neerleggen. De arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen ontvangen dan een tegemoetkoming van € 20 ex btw per test. Let op! De financiële tegemoetkoming geldt tot… >
 • Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen (31-03-2021) - Tozo 4 De Tozo-regeling is gebaseerd op de bijstand en vanaf maart vorig jaar beschikbaar. Tozo 4 heeft betrekking op de periode april t/m juni 2021. Inkomensondersteuning is gift Heeft u recht op de inkomensondersteuning, dan hoeft u het via de Tozo verkregen bedrag niet terug te betalen. Een lening voor bedrijfskapitaal moet wel terug worden betaald. Let op! Een verkregen lening moet vanaf juli dit jaar in maximaal 3,5… >
 • Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april (31-03-2021) - Verkoopprijs Voor de overdrachtsbelasting is de waarde in het economisch verkeer bepalend, of de koopsom indien die hoger is. Dit betekent dat de taxatiewaarde van een woning vanaf 1 april 2021 bepalend is voor het krijgen van de startersvrijstelling. Vrijstelling Jongeren tussen 18 en 35 jaar kunnen sinds dit jaar namelijk eenmalig genieten van de vrijstelling van 2% overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april 2021 geldt die vrijstelling echter alleen voor woningen… >
 • Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf? (30-03-2021) - Gebruik voor eigen bedrijf is privé Het gebruik van de auto voor het eigen bedrijf van de werknemer wordt als privégebruik aangemerkt. Dit is in het verleden door de staatssecretaris van Financiën beslist. Hoewel het betreffende besluit inmiddels is vervallen, geldt dit deel van de inhoud nog onverkort, zo bevestigde de Belastingdienst nog onlangs. Evenredig deel bijtelling Voor het bepalen van de winst van het bedrijf van de werknemer kan… >
 • Advieswijzer Voordelen Loonkosten 2021 (30-03-2021) - Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking. Verschillende soorten LKV Er zijn… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2021 (29-03-2021) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli (26-03-2021) - Thuiswerken Vanwege corona wordt er meer thuisgewerkt. Een onbelaste vaste vergoeding voor woon-werkverkeer is dan eigenlijk niet mogelijk, omdat er geen of veel minder reiskosten worden gemaakt. Omdat een onbelaste vaste kostenvergoeding voor thuiswerken veelal niet mogelijk is, vindt het kabinet het gerechtvaardigd de onbelaste vaste reiskostenvergoeding te verlengen. Let op! De verlenging geldt onder de voorwaarde dat de reiskostenvergoeding al vóór 13 maart 2020 was toegekend. Kosten eigen auto… >
 • Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet? (25-03-2021) - Is thuis fiscaal gezien een werkplek? Voor het antwoord op bovenstaande vraag is allereerst van belang of de werknemer thuis een ruimte heeft die fiscaal als ‘werkplek’ aangemerkt kan worden. Er moet dan sprake zijn van een eigen in- of opgang met eigen sanitair en u moet de werknemer voor het gebruik ervan huur betalen. Meestal is aan deze voorwaarden niet voldaan. Mag: PC’s, mobieltjes en gereedschap U mag PC’s,… >
 • ‘Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk’ (24-03-2021) - Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Bijzondere omstandigheden Onder bijzondere… >
 • Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd (24-03-2021) - Uitbreidingen De verlengde termijn houdt verband met de uitbreidingen die de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 heeft gekregen. Dit betreft een verhoging van de vergoeding naar 85% van de vaste lasten en het openstellen van de regeling voor kleinere en grotere ondernemingen. Stapsgewijs De uitbreidingen worden stapsgewijs doorgevoerd. Daarom is het voor grotere ondernemingen met 250 of meer werknemers naar verwachting pas vanaf half april mogelijk de TVL… >
 • Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg (23-03-2021) - Ondersteunende functie De subsidie is bedoeld voor banen in de zorg met een ondersteunende functie, te weten: gastvrouw / gastheer, zorg-assistent / zorgbuddy, ADL–ondersteuner, welzijns-assistent, ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid. Reden subsidie Door de subsidie snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt de zorg ontlast, anderzijds ontstaan er banen voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar door corona tijdelijk minder werk is. Aanvragen De subsidie kan… >
 • WBSO uiterlijk 31 maart melden (23-03-2021) - WBSO Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kan een fiscale subsidie verkregen worden voor innoverende activiteiten. De subsidie moet vooraf bij de RVO worden aangevraagd. Na afloop van het jaar volgt de eindafrekening. Tegemoetkoming werkgevers Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de personeelskosten. Daarnaast kunnen ze een tegemoetkoming in de overige kosten krijgen. Voor personeelskosten en overige kosten gelden forfaits. Werkgevers kunnen hiervan echter afwijken. In dat geval… >
 • Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen (22-03-2021) - Evenementensector zwaar getroffen De evenementensector wordt door de genomen coronamaatregelen zwaar getroffen. Behalve een enkel experiment ligt de sector al vrijwel een jaar grotendeels stil. Met de maatregel hopen de bewindslieden dat de sector weer nieuwe initiatieven gaat ontplooien. Subsidie 80% De subsidie bedraagt 80% van de kosten. Voor de overige 20% van de kosten kunnen organisatoren een lening krijgen tegen een rente van 2%. Tussen 1 juli en 31… >
 • Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers (22-03-2021) - Reageren voor 1 juli Ondernemers moeten voor 1 juli de definitieve omzetdaling over het vierde kwartaal doorgeven. Op basis hiervan ontvangen ze de definitieve TVL. Eerder is al 80% van het bedrag als voorschot uitbetaald. Nabetaling of terugbetaling De definitieve omzetdaling bepaalt of de ondernemer een nabetaling ontvangt of een deel van het voorschot moet terugbetalen. Let op! Dit hoort u uiterlijk 16 weken na opgave van uw definitieve omzetdaling.… >
 • Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo (19-03-2021) - Tozo Zelfstandigen die door corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen, kunnen sinds maart 2020 in aanmerking komen voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Via de Tozo kan het inkomen van een zelfstandige worden aangevuld tot het bestaansminimum. Dit is maximaal € 1.500. De Tozo kon in de eerste maanden ook worden verkregen als de partner van een zelfstandige zelf wel voldoende inkomen had. Heeft u een partner? De toerekening… >
 • Extra opletten bij belastingaangifte 2020 (18-03-2021) - Afwijkend inkomen Voor veel belastingplichtigen, ondernemers en particulieren, zal vanwege corona het inkomen van vorig jaar af kunnen wijken met dat van voorgaande jaren. Hiermee is door de Belastingdienst veelal nog geen rekening gehouden. Tozo of TOFA? De Belastingdienst heeft al wel rekening gehouden met een afwijkend inkomen als gevolg van een aanvraag van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Heeft u recht… >
 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2021 (18-03-2021) - Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking. Verschillende soorten LKV Er zijn… >
 • TVL rising to 100% in second quarter, TONK expanded (17-03-2021) - Additional funds are also being made available for income support via the Temporary Support for Necessary Costs (TONK) scheme. This was announced by the government on Friday, 12 March. TVL The TVL is a contribution towards fixed costs for entrepreneurs who suffer a drop in turnover of at least 30% as a result of the coronavirus crisis. This contribution was increased to 85% from 1 January and will be raised… >
 • Geen belastingrente? Dien uw btw-suppletie vóór 1 april 2021 in (17-03-2021) - Geen belastingrente Als u nog niet aangegeven en betaalde btw over 2020 vóór 1 april 2021 alsnog via een btw-suppletie aangeeft, betaalt u geen belastingrente. Geeft u dit pas op of na 1 april 2021 aan, dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 een belastingrente van 4%. Deze rente loopt door tot 14 dagen na datum van de aanslag waarin de btw is opgenomen. Tip! Is de btw-correctie niet meer… >
 • Advieswijzer Fiscale eenheid 2021 (16-03-2021) - De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden… >
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart (16-03-2021) - Wat is eigenrisicodragerschap? Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). U draagt daarvoor WGA- en ZW-premies af. U betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als u eigenrisicodrager bent. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Is het risico dat uw (ex-)werknemer een beroep moet doen… >
 • TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd (15-03-2021) - TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege de coronacrisis een omzetdaling ondervinden van minstens 30%. Sinds 1 januari is de tegemoetkoming verhoogd naar 85%, vanaf 1 april dus naar 100%. Vergoeding op basis van branchecijfers Voor de omvang van de vaste lasten van uw bedrijf wordt uitgegaan van het branchegemiddelde via uw SBI-code in het Handelsregister. De werkelijke vaste lasten van een bedrijf… >
 • Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto (15-03-2021) - Koop of lease De subsidie is mogelijk als een ondernemer een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financieel leaset. Leaset een ondernemer operationeel? Dan kan de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en in de operationele lease verwerken. Voor welke bedrijfsauto’s? Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor komen voor de subsidie in aanmerking. Daarnaast gelden voor deze auto de volgende voorwaarden: de auto valt onder voertuigclassificatie N1 of… >
 • Subsidie generieke werkgeversvoorziening per 1 juli verruimd (12-03-2021) - Wat houdt de pilot generieke werkgeversvoorzieningen in? Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor het aanpassen van werkplekken als u de intentie heeft om een of meerdere mensen met een vergelijkbare functiebeperking in dienst te nemen en bij voorkeur drie jaar in dienst te houden. Voor het ontvangen van de subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden: De voorziening moet noodzakelijk zijn De voorziening kost maximaal € 1.000.000 U heeft in… >
 • Geen voorschot TVL kleine bedrijven (11-03-2021) - TVL De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door de coronacrisis minstens 30% omzetverlies realiseren. De tegemoetkoming bedraagt sinds 1 januari 2021 85%. Geen voorschot Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de vaste lasten per kwartaal minstens € 1.500 bedragen. Tot 1 januari van dit jaar was dit € 3.000. De verruiming van de regeling moet eerst door de Europese Commissie worden… >
 • Advieswijzer Fiets van de zaak 2021 (11-03-2021) - Wij zullen vooral ingaan op de relatie tussen werkgever en werknemer (waarbinnen de bijtelling ook geldt voor dga’s), maar het gunstige 7%-forfait geldt ook voor zelfstandig ondernemers. Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets Voor de bijtelling van de fiets van de zaak geldt een forfait van 7% van de consumentenadviesprijs als de werkgever ‘ook voor privégebruik’ een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Het gaat dan om een… >
 • Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling (10-03-2021) - Hoewel de regels zijn veranderd, is het doel nog steeds het bevorderen van investeringen door burgers in duurzame energie. Waar de investeerder eerst zijn geld via de belasting terugkreeg, gaat dat nu via een subsidie. Bestaande projecten kunnen nog 15 jaar gebruikmaken van de huidige regeling. Wat houdt de Postcoderoosregeling in? Omdat niet iedereen de mogelijkheden heeft om zelf te investeren in het duurzaam opwekken van energie is in 2013… >
 • Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW (9-03-2021) - Omvang NOW De omvang van de tegemoetkoming voor de tweede NOW-periode (juni t/m september) is 90% van de loonkosten. Bij minder omzetverlies wordt ook de NOW evenredig verminderd. Dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies krijgt u 45% van de loonkosten vergoed. Hiervan is 80% als voorschot uitbetaald. Vier maanden De tweede aanvraagperiode betreft als enige een periode van vier maanden, namelijk juni t/m september 2020. Ook het percentage omzetverlies wordt over… >
 • Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand? (9-03-2021) - Let op! De bezwaartermijn is zes weken na dagtekening van de beschikking. Fiscale afschrijving In de inkomstenbelasting is de fiscale afschrijving voor ondernemers beperkt tot 50% van de WOZ-waarde, oftewel: bodemwaarde. Verhuurt u het gebouw? Dan geldt dat de bodemwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde, omdat het gebouw als belegging wordt gezien. Een tweede beperking is dat de jaarlijkse afschrijving niet groter mag zijn dan het verschil tussen de boek-… >
 • Let op deadline 14 maart voor NOW Q1! (8-03-2021) - Omvang tegemoetkoming De omvang van de tegemoetkoming voor de vierde periode (januari t/m maart) bedraagt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies wordt ook de NOW evenredig verminderd. Dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies krijgt u 42,5% van de loonkosten vergoed. Periode omzetverlies Heeft u ook NOW ontvangen voor de derde aanvraagperiode, dan moeten de drie maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarin… >
 • NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk (8-03-2021) - Sectoraal maatwerk Wat houdt sectoraal maatwerk precies in? Samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen binnen een bepaalde sector kunnen een subsidieverzoek indienen om binnen de sector activiteiten te ontplooien gericht op het behoud dan wel het vinden van ander werk. De volgende vier activiteiten kunnen worden aangeboden: ontwikkeladvies scholing EVC, of begeleiding naar ander werk Het is niet nodig dat de partijen genoemde activiteiten allemaal zelf aanbieden. Er… >
 • Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona? (5-03-2021) - Waardepeildatum In een zaak die onlangs door een horecaondernemer voor de rechter werd uitgevochten, werd beslist dat de WOZ-waarde van een bedrijfspand voor het jaar 2017 nog niet door corona werd beïnvloed. De zaak werd pas jaren later voor de rechter uitgevochten, maar voor de WOZ-waarde van panden is de peildatum doorslaggevend. Bijzondere omstandigheid De peildatum voor de waardebepaling in het kader van de WOZ, ligt in de regel op… >
 • TONK-loketten per 1 maart open (5-03-2021) - TONK Zowel werknemers die hun baan verliezen als zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen opdrachten kwijtraken, kunnen de TONK aanvragen. Deze regeling biedt hen extra hulp bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten wanneer zij deze door een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen in verband met de coronamaatregelen niet langer kunnen dragen. De nadruk ligt daarbij op de woonkosten. Niet terugbetalen De TONK hoeft in principe… >
 • Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes (4-03-2021) - De productiemedewerker werkt sinds 2001 bij een bedrijf dat plastic verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie maakt. In mei 2019 stopt hij een aangebroken pak koekjes dat geopend op de tafel in de kantine lag in zijn tas. Op enig moment komt zijn werkgever hier achter. Zijn werkgever wil weten wat er precies is gebeurd. De werknemer erkent dat hij de koekjes in zijn tas heeft gestopt. Echter niet om mee te… >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden