Nieuws

 • MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid (24-04-2018) - Staatssecretaris Snel van Financiën komt fiscale eenheden in het mkb daarom tegemoet. De renteaftrekbeperking op bepaalde groepsleningen zal tot het eind van dit jaar onder voorwaarden nog niet gelden. Spoedreparatie Op 22 februari 2018 besliste het Europese Hof van Justitie dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime niet helemaal voldoet aan de EU-regels. Omdat deze uitspraak door de voorafgaande conclusie van de Advocaat Generaal bij het Europese Hof al was te voorzien, … >
 • Kabinet verkort looptijd 30%-regeling (24-04-2018) - 30%-regeling Als werkgever kunt u een werknemer die in het buitenland verblijft of een buitenlandse werknemer die tijdelijk in Nederland komt werken, onder voorwaarden een vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die deze werknemer maakt. U mag 30% van het loon, inclusief die vergoeding, belastingvrij uitbetalen. De looptijd van deze 30%-regeling is nu nog acht jaar. Het kabinet wil dit echter beperken tot vijf jaar. De looptijdverkorting wordt meegenomen in … >
 • Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst (24-04-2018) - Familietradities Een familiebedrijf heeft vaak vele tradities. Door deze tradities zijn zaken soms onbespreekbaar geworden. Dit kan de ontwikkeling van het familiebedrijf in de weg staan, of het nu gaat om de bedrijfsopvolging, het aanstellen van nieuwe werknemers of het bepalen van de groeistrategie. Het gebruik van een vangnet is dan wenselijk. Een dergelijk vangnet is een familiestatuut. Wat is een familiestatuut? Het familiestatuut wordt opgesteld door het familiebedrijf. Het … >
 • Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018 (23-04-2018) - Meerlingenverlof Het meerlingenverlof bestaat uit een periode van zwangerschapsverlof en een periode van bevallingsverlof en is totaal mimimaal 20 weken. Uw werkneemster bepaalt zelf de eerste dag van het zwangerschapsverlof. Deze dag moet liggen tussen de tien en acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Na de bevalling heeft de werkneemster recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Kiest uw werkneemster ervoor om gedurende de zwangerschapsverlofperiode door te werken, dan worden deze … >
 • Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw (23-04-2018) - Nihilaangiften In praktijk gebeurt het nogal eens dat een nieuwe ondernemer zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ook gelijk aanmeldt als werkgever. Dit terwijl hij op dat moment nog geen personeel in dienst heeft en het ook nog niet duidelijk is of in de toekomst personeel nodig is. De ondernemer die zich aanmeldt als werkgever moet vanaf dat moment wel aangifte loonheffingen gaan doen. Zijn er nog … >
 • Een administratief rondje voor de horecaondernemer? (20-04-2018) - Omzetverhogend Een drankje weggeven is in de horeca vrij normaal en werkt vaak omzetverhogend. De fiscus kan echter zonder nadere gegevens niet vaststellen of u daadwerkelijk de drank heeft weggegeven of dat er sprake is van niet geboekte omzet. Dus is het van belang te weten of u verplicht kunt worden dit bij te houden. Bijhouden niet verplicht Volgens rechtspraak uit het verleden is het bijhouden van weggegeven drankjes niet … >
 • Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig! (20-04-2018) - Correctie Het UWV heeft de voorlopige berekening van het LIV gebaseerd op de tot en met 31 januari 2018 gedane aangiften loonheffingen en correcties over 2017. Controleer daarom eerst of uw aangiften loonheffingen juist en volledig zijn. Zo niet, corrigeer deze dan uiterlijk op 1 mei 2018. Neem hiervoor eventueel contact op met uw adviseur. Let op! Correcties die u na 1 mei doet, worden niet meer meegenomen in de … >
 • MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020 (19-04-2018) - MRB-toeslag Vervuilende dieselpersonenauto's en dieselbestelauto's (van ten minste 12 jaar oud) kunnen in de motorrijtuigenbelasting straks rekenen op een toeslag van 15% als de fijnstofuitstoot meer bedraagt dan 5 mg/km. Voor een gemiddelde 'vuile' dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilogram betekent deze toeslag een verhoging van de motorrijtuigenbelasting van € 225 per jaar. Uitstel De MRB-toeslag voor oude vervuilende dieselvoertuigen zou vanaf 1 januari 2019 gaan gelden. Die inwerkingtreding is … >
 • Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen (19-04-2018) - Herstel Of het uit Nederland afkomstig pensioen in België voldoende wordt belast, bepaalt de Belastingdienst aan de hand van gegevens die zij krijgt van de Belgische Belastingdienst. Is dit het geval, dan gaat uw verdragsverklaring met terugwerkende kracht weer gelden vanaf 1 januari 2018. Dat betekent dat het pensioenfonds of de verzekeraar geen loonbelasting meer inhoudt over de pensioenuitkering en dat u de reeds in 2018 ingehouden loonbelasting terugkrijgt. U … >
 • Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp (18-04-2018) - Als een bedrijf is geschonken of nagelaten, moet schenk- of erfbelasting betaald worden. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement is de waarde going concern (voortzettingswaarde) de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten. Met de rekenmodule kan de waarde going concern berekend worden. Op de belastingaangifte moet … >
 • Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting (18-04-2018) - Invoering inhoudingsvrijstelling Vorig jaar is begonnen met de uitvoering van de inhoudingsvrijstelling. Deze zou dit jaar in werking moeten treden. Deze nieuwe vrijstelling was met name bedoeld voor pensioenfondsen en overheidslichamen. Bij nader inzien is besloten de invoering niet verder door te zetten. Te duur Reden voor het besluit is het feit dat het kabinet voornemens is de dividendbelasting in 2020 geheel af te schaffen. Om voor de resterende periode … >
 • Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei (17-04-2018) - Is dit niet het geval, dan kunt u deze aangifte nog corrigeren. Doe dit uiterlijk 1 mei aanstaande, anders verspeelt u uw recht op een loonkostenvoordeel voor deze werknemer. Loonkostenvoordelen Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen: LKV oudere werknemer (56+) LKV arbeidsgehandicapte werknemer LKV doelgroep banenafspraak … >
 • Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd (17-04-2018) - Oordeel Hoge Raad De verruiming is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Deze besliste dat particulieren die zich nog niet als ondernemer hadden aangemeld, dit alsnog kunnen doen. Ook als de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft. Wel aangemeld Wie na 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft en zich wel als ondernemer heeft aangemeld maar nog niet is uitgenodigd om aangifte te doen, kan alsnog hiervoor een aangiftebiljet … >
 • AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren? (16-04-2018) - Hoe lang bent u verplicht bepaalde gegevens, zoals facturen en dergelijke, minimaal op te slaan? Wat zegt de strengere AVG erover die per 25 mei 2018 ingaat en ook voor uw bedrijf gaat gelden? Volgens de AVG, dat is ook al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), mag u persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld. Daarna moet u de persoonsgegevens … >
 • Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind (16-04-2018) - Eigen vermogen schiet tekort Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, zo blijkt uit onderzoek. Wat is daarbij fiscaal van belang? Zakelijke rente Als u geld leent aan uw kinderen om een huis te kopen, moet u hierover een zakelijke rente berekenen. Zo niet, dan is er sprake van een gift. … >
 • MIT-regeling: wees er snel bij! (13-04-2018) - MIT-regeling MIT staat voor  Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren.  Voor 2018 is er €55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten. Wees er snel bij! Aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden behandeld op volgorde van aanvraag. Wie het eerst komt, die het eerst maalt dus. R&D samenwerkingsprojecten De R&D samenwerkingsprojecten worden eerst beoordeeld op inhoud en onder andere de mate van technologische vernieuwing, via het zogenaamde tendersysteem. Dit leidde er in … >
 • Kunt u de inburgeringscursus onbelast vergoeden? (13-04-2018) - Is inburgeringscursus scholing? Deze vraag stond onlangs centraal bij de Hoge Raad. De vraag is van belang omdat scholingskosten aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en belastingvrij te vergoeden door werkgevers. Té algemeen Volgens onze hoogste rechter is een inburgeringscursus dermate algemeen, dat de kosten niet in verband staan met het verwerven van inkomen. Dit ondanks het feit dat met een inburgeringscursus op zak de kansen op de arbeidsmarkt voor een … >
 • Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente (12-04-2018) - Geen belastingrente Bij aanslagen erfbelasting van overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege deze problemen voorlopig geen belastingrente in rekening gebracht, zo schrijft staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel geldt volgens de staatssecretaris 'zo lang als nodig is'. Aanslagen vertraagd opgelegd Het opleggen van aanslagen erfbelasting is ook vertraagd. Dit geldt ook voor aanslagen schenkbelasting over schenkingen uit 2017. Wanneer … >
 • Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer (12-04-2018) - PEB afgeschaft Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga heeft nog tot 2020 de tijd om te kiezen wat hij of zij wenst te gaan doen met het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Toestemming (ex)partner Wettelijk is vastgelegd dat de (ex)partner schriftelijk moet instemmen met het besluit tot afkoop van het PEB of tot omzetting van het PEB in … >
 • Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer (12-04-2018) - Dienstreizen binnenland Voor binnenlandse dienstreizen kunt u maximaal de volgende bedragen voor verblijfkosten onbelast vergoeden aan uw werknemer: kleine uitgaven overdag: €4,41 kleine uitgaven ‘s avonds: €8,83 ontbijt: €9,94 lunch: €8,93 avondmaaltijd: €22,41 logies: €100,68 Vergoeding bovenmatig Vergoedt u meer dan genoemde bedragen, dan kunt u het meerdere als belast loon aanmerken of onderbrengen in de werkkostenregeling. De vergoeding is dan onbelast bij de werknemer. Let op! Komt u echter … >
 • Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers (11-04-2018) - Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: De rit moet langer duren dan 24 uur. De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar. U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten. De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag. Let op! Transportondernemers moeten ieder jaar … >
 • Geen schenkbelasting bij trouwen (10-04-2018) - Die eerdere toezegging heeft staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën opgenomen in een besluit. Dit besluit staat in de Staatscourant van 30 maart 2018 en werkt terug naar 1 januari 2018. Huwelijkse voorwaarden en wijziging daarvan Op grond van het besluit is er geen sprake van een schenking als echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap) met een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding. Bij een wederkerig … >
 • Vijf btw-categorieën voor agrarische producten (9-04-2018) - Vanaf 1 januari 2018 is na bijna 50 jaar een einde gemaakt aan de landbouwregeling. Tot 31 december 2017 hoefden agrarische ondernemers daardoor geen omzetbelasting af te dragen over hun agrarische producten. Daar stond tegenover dat ze dan ook geen btw konden aftrekken van middelen die ze aanschaften voor hun agrarische bedrijfsvoering. Nu die regeling is afgeschaft, moeten zij – net als alle andere ondernemers – ook btw in rekening … >
 • Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe! (9-04-2018) - Hierna gaan wij verder in op de vrijwilligersregeling uit de loonbelasting in relatie tot de vennootschapsbelastingplicht. Voorwaarden vrijwilligersregeling Als een stichting of vereniging gebruik maakt van vrijwilligers, die ‘niet bij wijze van beroep’ werkzaamheden verrichten, mag er aan die vrijwilligers een vergoeding betaald worden zonder dat er loonheffingen ingehouden en afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. Dat geldt voor de loonbelasting, de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw. Per jaar … >
 • Testing digital waybills in Benelux (6-04-2018) - Minister Van Nieuwenhuizen: "The Netherlands is a trading nation. A great deal of freight transport crosses our borders with our neighbors to the south.  Digital waybills make crossing the border easier, safer and cheaper for freight. This will also save € 80 million per year in administration costs for Dutch companies." Important! This trial must be part of a wider initiative towards the use of digital waybills throughout Europe. Until … >
 • Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw? (5-04-2018) - Vrijgestelde en belaste prestaties Organisaties die zowel belaste als vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle door hen betaalde btw aftrekken. Dit mag alleen voor goederen en diensten die volledig of gedeeltelijk voor belaste prestaties worden gebruikt. Naar rato Uitgangspunt is dat de btw op goederen en diensten die voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt, aftrekbaar is naar rato van de belaste omzet. Voorbeeld: is bijvoorbeeld 70% van uw … >
 • Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren (5-04-2018) - Kwaliteit onvoldoende Met name de Consumentenbond test de kwaliteit van de belastingtelefoon regelmatig. Uit een onlangs afgesloten onderzoek rolde een rapportcijfer van 5,3. De Belastingdienst stelt dat 90% van alle vragen wel juist wordt beantwoord, maar neemt toch maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Specialisten Bij de belastingtelefoon zullen voortaan vaker specialisten worden ingezet om specifieke vragen te beantwoorden, zoals inzake de eigen woning, giften en zorgkosten. Uit het recente … >
 • Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG (4-04-2018) - Boetes De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bevat strengere regels voor het opslaan en verwerken van gegevens. Wie niet aan de nieuwe regels voldoet, kan een boete gepresenteerd krijgen. Er kan echter in eerste instantie ook een waarschuwing worden uitgedeeld bij overtreding van de regels. Let op! De wet geldt voor bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen, dus ook voor sportclubs. Sportclubs Bij sportclubs betekenen de nieuwe regels veel … >
 • Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico’s? (4-04-2018) - Als werkgever moet u voor een veilige werkomgeving zorgen. Dat betekent onder andere dat u zorg draagt voor een veilige, goede en goed onderhouden werkplek. De verplichte risico-inventarisatie en evaluatie is een goed hulpmiddel bij het in kaart brengen van de specifieke risico's die uw werknemers in uw bedrijf kunnen lopen. Maar dat is volgens de rechtspraak niet genoeg! Daar worden andere eisen gesteld. Let op! Het bijhouden van een … >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2018 (3-04-2018) - Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een persoonlijke onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1. Let op! … >
 • Geen begroting? Geen BIZ-heffing! (3-04-2018) - Free riders Een BIZ-heffing wordt door een gemeente vaak ingevoerd in overleg met betrokken ondernemersverenigingen. Via de heffing kan voorkomen worden dat een aantal ondernemers wel van de activiteiten profiteert, maar er niet aan wil meebetalen. Ook deze zogenaamde free riders moeten een aanslag BIZ-heffing namelijk gewoon betalen. Voorwaarden Een BIZ-heffing kent wel een aantal voorwaarden, voordat tot invoering mag worden overgegaan. Om te beginnen de bekende voorwaarden voor gemeentelijke … >
 • Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw? (30-03-2018) - Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook dat de rechter in moet grijpen. In een zaak die nu ter beoordeling voorligt bij de Hoge Raad gaat het om de vraag of door een zelfstandige ondernemer betaalde lijfrentepremies aftrekbaar moeten zijn voor de Zvw-grondslag. Volgens de wet is aftrek nu niet mogelijk. Rechtsongelijkheid Omdat pensioenpremies van werknemers wel de af te dragen premie voor de Zvw verminderen, ontstaat er rechtsongelijkheid … >
 • Makkelijker exportkrediet voor afnemers (30-03-2018) - Aanbieden financiering Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te bieden aan commerciële banken. Exporteurs kunnen dan via hun commerciële bank een krediet verlenen aan hun afnemers. Exportkredietverzekering De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande exportkredietverzekering. Hiermee kunnen nu al moeilijk of niet verzekerbare risico's worden verzekerd. Risico's die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een politiek instabiele situatie. Concurrentie De overeenkomst is ook bedoeld om de concurrentie … >
 • Advieswijzer Succesvol financieren in 2018 (29-03-2018) - Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Private financiering Welke ondernemer kent ze niet, de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Toch biedt dit persoonlijke netwerk niet … >
 • Reparatie WW en WGA voor werknemers agro- en groensector (29-03-2018) - Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn hebben weer de oude opbouw voor hun werkloosheidsuitkering door de reparatie van de WW. FNV Agrarisch Groen heeft daarvoor afspraken kunnen maken met de volgende sectoren en bedrijven: Glastuinbouw Open Teelten Groothandel Bloembollen Productiegerichte dierhouderij Hoveniersbedrijf Flora Holland Tuinzaadbedrijven Gebroeders van Kessel en Bos en Natuur Met nog niet alle sectoren en bedrijven is een overeenkomst gesloten. Daardoor hebben zo'n 25.000 … >
 • Voldoe in 5 stappen aan AVG (28-03-2018) - Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In vijf stappen bent u AVG-proof. Stap 1: Creëer intern bewustwording, zorg voor een vast aanspreekpunt Informeer uw medewerkers over de wetgeving, de impact van de AVG op uw huidige processen en bij wie zij terecht kunnen bij vragen. Onder de AVG krijgen uw klanten meer privacyrechten. Stap 2: Maak … >
 • Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen (28-03-2018) - Beroeps- en bedrijfstakpensioen Voor sommige beroepen bestaan beroeps- of bedrijfstakpensioenen. Soms moet u hier als ondernemer verplicht aan deelnemen, soms vrijwillig. Beroepspensioenfondsen betreffen met name de medische sector. Opbouw minder door zwangerschap Door meerdere oorzaken, onder andere een lagere winst, kan een zelfstandige deelnemer aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds minder pensioen opbouwen tijdens zwangerschap. Naar aanleiding van Kamervragen is hiervoor een oplossing in het vooruitzicht gesteld. Vertraagde doorwerking in pensioen … >
 • Aftrek van de winst voor thuiswerker (27-03-2018) - Thuis werken populair Dat thuis werken populair is, blijkt uit gegevens van het CBS. In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders in min of meerdere mate thuis. Dat is bijna 37% van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34%. Bij de vrouwen wordt vooral thuisgewerkt in creatieve en taalkundige beroepen. Bij de mannen is de groep ICT'ers het grootst. Woning ondernemingsvermogen? De kosten van uw werkruimte kunt u … >
 • WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie (27-03-2018) - Vrije ruimte voldoende Een werkgever mag 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Boven deze grens moet over het meerdere 80% eindheffing worden betaald. In de praktijk blijkt slechts 3% tot 4% van de werkgevers, met name grotere, ook daadwerkelijk eindheffing verschuldigd te zijn. Het kabinet vindt de huidige vrije ruimte van 1,2% dan ook voldoende. Oorzaken overschrijding Wanneer de vrije ruimte toch wordt overschreden, blijkt dit … >
 • Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen (26-03-2018) - Zijn deze kosten belast met btw? Een goede vraag, want u wil geen naheffingen krijgen. Advieskosten belast met btw? Kosten van adviseurs bij (ver)kooptransacties zijn in principe belast met btw. De diensten van zogenoemde bemiddelaars, die bemiddelen bij de verkoop van aandelen, zijn echter vrijgesteld van btw. Uit de rechtspraak blijkt vrij vertaald dat ’bemiddelen’ betekent dat iemand tegen vergoeding andere partijen bij elkaar brengt, zodat die partijen een (koop)overeenkomst … >
 • Advieswijzer Estate planning 2018 (26-03-2018) - Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het … >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2018 (23-03-2018) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. U kunt dan niet … >
 • Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband (23-03-2018) - Wat is de tegemoetkoming? Het uitgangspunt voor deze tegemoetkoming is dat meer investeren in beginsel een lagere KIA oplevert. Dit is echter niet bij elke investering het geval, zoals blijkt uit onderstaande tabel die geldt voor investeringen in 2018. Investeringsbedrag Meer dan  Niet meer dan  KIA  €2.300  €56.642  28%  €56.642  €104.891  €15.863  €104.891  €314.673  €15.863 -/- 7,56% van investering boven €104.891  €314.673  -  €0  Anti-misbruikmaatregel maatschap / vof Als een … >
 • Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe (22-03-2018) - Wat is een LLP en hoe komt die tot stand? Een Limited Liability Partnership (LLP) is een Engelse rechtsvorm die in Nederland volledig erkend wordt. De LLP is te vergelijken met een Nederlandse maatschap. De oprichting van een LLP moet in Engeland plaatsvinden door tenminste twee natuurlijke- of rechtspersonen. De LLP heeft geen een in aandelen verdeeld kapitaal. Nadat de oprichting in Engeland is geschiedt, is ook een inschrijving bij … >
 • Toestemming gebruik foto werknemer (22-03-2018) - Zorg dus dat u schriftelijk toestemming vraagt, en daarbij duidelijk uitlegt voor welke specifieke doeleinden u deze informatie wilt hebben. Zorg vervolgens dat de foto’s goed beveiligd worden tegen misbruik. Deze regels gelden al onder de huidige wet maar worden wel strenger uitgelegd bij de invoer van de nieuwe privacyregels per 28 mei 2018 als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treedt. Nieuw is bijvoorbeeld de boete bij niet … >
 • Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3 (21-03-2018) - Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen? Om erfbelasting te verminderen, kunt u tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze bedragen vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering op u, die vrijvalt bij uw overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen, waardoor ook de erfbelasting minder wordt. Minder vermogen box 3 De schuldig erkende bedragen verminderen ook uw vermogen in box 3, waardoor … >
 • Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker (20-03-2018) - Bijtelling Gebruikt uw werknemer de fiets van de zaak ook privé dan moet u een bijtelling toepassen. De waarde in het economische verkeer van dit privégebruik is namelijk loon van de werknemer. Die waarde bepaalt u door het aantal privékilometers te vermenigvuldigen met de kilometerprijs. Daarbij tellen de kilometers voor woon-werkverkeer niet mee. Dit zijn namelijk zakelijke kilometers, ook als uw werknemer even thuis gaat lunchen en vervolgens weer naar … >
 • Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? (20-03-2018) - Lenen aan de bv Verstrekt u een lening aan uw bv met een onzakelijk hoge rente, dan is alleen een zakelijke rente bij u belast in box 1 en bij de bv aftrekbaar. Bij de heffing in box 1 heeft u over de zakelijke rente recht op de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Per saldo is van de rente dus maar 88% belast. Het restant is bij de bv niet aftrekbaar en … >
 • Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen? (19-03-2018) - Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit Als een onderneming na het overlijden van de ondernemer wordt voortgezet, hoeft over een deel van het verkregene geen erfbelasting te worden betaald. Dit is voor 2018 een bedrag van € 1.071.987. Verkrijgt u meer, dan wordt hiervan 83% vrijgesteld. Let op! De vrijstelling geldt niet voor beleggingsactiviteiten. Liquide middelen? De vrijstelling geldt alleen voor ondernemingsvermogen. De vraag is of hieronder ook liquide middelen vallen. Wat zegt de rechter … >
 • Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april (16-03-2018) - Correctie Heeft u over 2017 te weinig btw aangegeven, dan moet u dit corrigeren met een zogenoemde suppletie. Dat kan voortaan alleen nog maar digitaal. Wacht niet te lang met deze correctie. U bent namelijk geen belastingrente verschuldigd als u de verschuldigde btw alsnog aangeeft en betaalt vóór 1 april 2018. Ook kunt u zo een boete voorkomen, maar dan mag het alsnog te betalen btw-bedrag niet hoger zijn dan … >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden