Zakelijke boeterente hypothecaire lening bij eigen bv ook aftrekbaar?

Bij een daling van het rentepercentage bieden de meeste banken de kans om een bestaande hypothecaire lening te vervangen door een nieuwe lening tegen het lagere percentage. Er wordt dan wel zogenaamde boeterente in rekening gebracht. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat deze boeterente ook aftrekbaar is als de lening is afgesloten bij de […]

Nieuwsberichten januari 2024

1. Vanaf 1 januari 2024 hogere belastingrenteDe belastingrente is per 1 januari 2024 verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente vanaf 1 januari 2024 10%. Voor overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting, bedraagt de belastingrente vanaf 1 januari 2024 7,5%. Waar de belastingrente tot en met 2023 nog twee keer per jaar opnieuw werd […]

Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen, heeft het College voor de Rechten van de Mens diverse handreikingen ontwikkeld. De handreiking is te […]

Gebruikelijkloonregeling

Personen die werkzaamheden uitvoeren voor BV’s waarin ze (direct of indirect) 5% of meer van bezitten, moeten voor die werkzaamheden een salaris ontvangen van minimaal een wettelijk bepaald bedrag. Dit heet de gebruikelijkloonregeling. Een van de maatstaven om het gebruikelijke loon te bepalen gaat per 2024 omhoog van €51.000 naar €56.000. Let op: de overige […]

Renseigneringsverplichting

Renseignering is het doorgeven van bepaalde gegevens aan de belastingdienst. Het gaat specifiek om gegevens over uitbetalingen aan ‘derden’. Let op: gegevens over 2023 moeten uiterlijk voor 31 januari 2024 worden doorgegeven. Het onjuist of onvolledig verstrekken van de gegevens is wettelijk strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal €9.000 of een hechtenis van maximaal […]

Extraterritoriale kosten / 30%-regeling

Werknemers, die tijdelijk naar Nederland worden uitgezonden om te werken of vanuit het buitenland worden aangeworven, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Voor het vergoeden van die kosten bestaat de keuze tussen het vergoeden van de […]

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden? Schenken aan kinderenDe meeste vrijstellingen bestaan voor schenkingen aan uw kinderen. In 2024 kunt u hun belastingvrij € 6.633 schenken. Aan een kind tussen de 18 en 40 jaar […]

MKB Nieuwsbrief januari 2024

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nlVeel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling: Let op!Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief […]