MKB Nieuwsbrief december 2023

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

  1. Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024?
  2. Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid
  3. Anticipeer op wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen
  4. Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt
  5. Extra lastenverzwaringen dga op komst
  6. De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024
  7. Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024
  8. Verruiming herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen per 2024
  9. Nieuwsberichten november 2023


Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot en met maandag 13 november 2023, 20:00 uur.

Disclaimer
Londen en Van Holland streeft ernaar om door middel van deze nieuwsbrief steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze nieuwsbrief geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze nieuwsbrief en de artikelen op de website van Londen en Van Holland geen rechten worden ontleend. Verder is Londen en Van Holland niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Onze nieuwste
artikelen