Nieuwsberichten mei 2024

1. Informatie over box 3 in IB tot en met 2023
De arresten van de Hoge Raad over de vraag of box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van uw werkelijke rendement – als dat lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen – worden in augustus/september 2024 verwacht. Ter voorbereiding hierop ontwikkelt de Belastingdienst al een digitaal formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’. In afwachting van deze box 3-arresten legt de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag IB 2022 én 2023 op als daar box 3-vermogen in zit. Dit geldt niet als het box 3-vermogen alleen bestaat uit bank- en spaartegoeden. Aanslagen IB 2021 worden binnenkort waarschijnlijk wel definitief opgelegd in verband met het verjaren van de termijn waarbinnen de Belastingdienst een definitieve aanslag moet opleggen.

2. Wacht niet te lang met aanvraag subsidie elektrische bedrijfsauto
Ondernemers die een nieuwe, volledige elektrische bedrijfsauto willen kopen, kunnen vanaf 23 april 2024 weer de Subsidie Emissie loze Bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. Wacht daar niet te lang mee. Op 16 mei 2024 was er van de beschikbare € 30.000.000 namelijk nog maar € 11.320.000 over. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. Er gelden voorwaarden en verschillende subsidiepercentages, afhankelijk van de grootte van de onderneming. Zo is dat voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen 12%, voor middelgrote ondernemingen 10% en voor grote ondernemingen 7%. Belangrijk is verder dat op het moment van aanvragen van de SEBA nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst is afgesloten.  Meer informatie kunt u hierover vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba#aanvraag-voorbereiden

3. Alle verlofregelingen terugbrengen naar drie?
De Wet arbeid en zorg kent inmiddels een waaier aan verlofregelingen. Het kabinet wil deze verschillende regelingen daarom terugbrengen naar drie soorten verlof: verlof voor zorg voor kinderen, verlof voor zorg voor naasten en verlof voor persoonlijke situaties.De regels en voorwaarden die gelden voor de drie verlofsoorten wil het kabinet daarbij zo veel mogelijk gelijktrekken. Dit maakt het voor zowel werknemers als werkgevers eenvoudiger om verlof op te nemen dan wel toe te kennen.

4. Overwerk leidt vanaf 2025 minder snel tot alsnog hoge WW-premie
In de WW geldt een premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden een lage WW-premie (in 2024: 2,64%) betalen en dat bij flexibele contracten een hoge premie (in 2024: 7,64%) geldt. Soms moet de lage WW-premie achteraf alsnog met terugwerkende kracht worden herzien naar de hoge WW-premie. Dit is bijvoorbeeld nu het geval als een werknemer met een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 35 uur per week, in het kalenderjaar meer dan 30% meer uren (overuren) verloond krijgt dan in het arbeidscontract staat. Als dan dus meer dan 30% wordt overgewerkt, geldt voor dat hele jaar het hoge WW-tarief met terugwerkende kracht.

Vanaf 1 januari 2025 gaat de grens omlaag naar 30 uur per week en hoeft de beoordeling dus pas plaats te vinden als sprake is van een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 30 uur per week.

5. LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2025 vervalt en het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers vanaf 2025 wordt afgebouwd.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u voor het jaar 2024 nog wel recht op LIV voor werknemers die rond het minimumloon verdienen (gemiddeld per uur van minimaal € 14,33 tot en met maximaal € 14,91). De uitbetaling van het LIV 2024 vindt nog wel plaats in 2025.

De stapsgewijze afbouw van het LKV oudere werknemers houdt in dat voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024, het LKV gewoon tot het einde van de looptijd van maximaal drie jaar in stand blijft met € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar. Voor dienstbetrekkingen die begonnen op of ná 1 januari 2024 wordt het LKV per 1 januari 2025 verlaagd naar € 1,35 per verloond uur en per 1 januari 2026 afgeschaft.

6. Ontvangst Verklaring omtrent gedrag voortaan ook digitaal
Werkgevers kunnen binnenkort van hun personeel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook digitaal ontvangen. Zie https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag/informatiepagina-digitale-vog. Het digitaal ontvangen wordt in fases uitgevoerd. Uiterlijk op 28 mei 2024 is digitaal ontvangen voor alle werkgevers mogelijk. De digitale ontvangst van een VOG komt beschikbaar naast de papieren variant. De inhoud is grotendeels hetzelfde en ook de kosten van aanvraag zijn gelijk, namelijk € 33,85. Een digitale ontvangst is echter alleen mogelijk bij een digitale aanvraag. De werkgever moet de VOG controleren op juistheid en echtheid. De digitaal ontvangen VOG kan online worden gecontroleerd op echtheid via de site http://www.validatie.nl.

Onze nieuwste
artikelen