Nieuwsberichten mei 2024

1. Informatie over box 3 in IB tot en met 2023De arresten van de Hoge Raad over de vraag of box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van uw werkelijke rendement – als dat lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen – worden in augustus/september 2024 verwacht. Ter voorbereiding hierop ontwikkelt de […]

Dga-tax ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die ‘te veel’ geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-tax. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-tax. Drempel dga-taxEen dga […]

Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden (DSR) gaan nog verder wijzigen. Vorig jaar zijn al wijzigingen voor de BOR en DSR per 2024 en 2025 in de wet opgenomen. Het kabinet kondigt nu in een internetconsultatie nog verdere aanpassingen per 2025 en 2026 aan. Welke zijn dit? Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling […]

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost. De Belastingdienst heeft dat onlangs bevestigd. CafetariaregelingMet een zogenaamde cafetariaregeling kunt u vastleggen dat werknemers brutoloon ruilen voor een vergoeding voor bepaalde, in die […]

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten, zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met […]

Nieuwsberichten april 2024

1. Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door Het op 19 maart 2024 nog in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waarmee hetwettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% extra verhoogd zou worden, gaat niet door. In de Eerste Kamer is hier geen meerderheid voor. De afgelopen jaren steeg het minimumloon al: van € 1.653,60 […]

Forfaitair rendement box 3: nog een aandachtspunt

Voor box 3 wordt een drietal forfaitaire rendementspercentages vastgesteld, namelijk voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Over het berekende forfaitaire rendement wordt het belastingtarief van box 3 toegepast. Banktegoeden en het jaar 2023Er wordt in eerste instantie een voorlopig forfaitair rendement vastgesteld. Voor 2023 bedroeg het voorlopige rendement voor banktegoeden 0,01 %. Achteraf wordt het […]

Versterking positie platformwerker

Er is een akkoord bereikt over nieuwe Europese regels voor platformwerk. De belangrijkste wijziging uit het akkoord is de zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’. Zzp’er of in loondienst?De meeste platformwerkers in de EU, zoals taxichauffeurs, huishoudelijk personeel en voedselbezorgers, zijn formeel zelfstandig. Onder druk van een algoritme worden ze min of meer gedwongen bepaalde diensten of tarieven […]

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Het afspreken van huwelijkse voorwaarden houdt normaliter geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit als schenking worden belast, namelijk als de huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking. Schenking?De Hoge Raad oordeelde in een zaak dat ten onrechte een aanslag erfbelasting […]

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen. Btw-herzieningsregeling roerende en onroerende investeringsgoederenVoor investeringen in roerende en onroerende investeringsgoederen geldt op dit moment al een btw-herzieningsregeling. Door deze regeling wordt het gebruik van roerende […]