MKB Nieuwsbrief februari

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nlVeel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling: Let op!Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze MKB-Nieuwsbrief […]

Nieuwsberichten februari 2024

1. Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Voor de grens van 100 of meer werknemers […]

Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!

Bij verhuur van een onroerende zaak berekent de verhuurder soms ook servicekosten. Over de vraag of over deze servicekosten wel of geen btw berekend moet worden, heeft de staatssecretaris nieuw beleid bekendgemaakt. ServicekostenBij servicekosten gaat het bijvoorbeeld om kosten van schoonmaak en reparaties en huisvuilverwijdering, maar ook bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van een […]

Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning

Verhuurt u een woning waarop of waarbij zonnepanelen liggen? Houd dan rekening met nieuw beleid van de staatssecretaris dat vanaf 1 januari 2024 geldt. Verhuur woning btw-vrijgesteldVoor de verhuur van een woning aan een particulier die deze ook als woning gaat gebruiken, geldt een btw-vrijstelling. Dit betekent dat u geen btw berekent over de verhuurprijs. […]

Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023

De staatssecretaris heeft een aantal aanpassingen in het voorstel voor een nieuw box 3-stelsel bekendgemaakt. Daarnaast maakte hij ook de forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden in 2023 en voor overige bezittingen in 2025 bekend. Voorstel nieuw box 3-stelselHet is de bedoeling dat vanaf 2027 een nieuw box 3-stelsel geldt op basis van het werkelijke […]

Belangrijk arrest over wijziging huwelijkse voorwaarden

Op 16 februari 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk en lang verwacht arrest gewezen over de ‘breukdelengemeenschap’. Deze uitspraak kan belangrijke fiscale en juridische gevolgen hebben. Wat was de casus?Een man en een vrouw waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Zij hadden geen kinderen. Zij waren ieder gerechtigd tot de helft van deze […]

Nieuwsberichten januari 2024

1. Vanaf 1 januari 2024 hogere belastingrenteDe belastingrente is per 1 januari 2024 verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente vanaf 1 januari 2024 10%. Voor overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting, bedraagt de belastingrente vanaf 1 januari 2024 7,5%. Waar de belastingrente tot en met 2023 nog twee keer per jaar opnieuw werd […]

Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen, heeft het College voor de Rechten van de Mens diverse handreikingen ontwikkeld. De handreiking is te […]

Gebruikelijkloonregeling

Personen die werkzaamheden uitvoeren voor BV’s waarin ze (direct of indirect) 5% of meer van bezitten, moeten voor die werkzaamheden een salaris ontvangen van minimaal een wettelijk bepaald bedrag. Dit heet de gebruikelijkloonregeling. Een van de maatstaven om het gebruikelijke loon te bepalen gaat per 2024 omhoog van €51.000 naar €56.000. Let op: de overige […]

Renseigneringsverplichting

Renseignering is het doorgeven van bepaalde gegevens aan de belastingdienst. Het gaat specifiek om gegevens over uitbetalingen aan ‘derden’. Let op: gegevens over 2023 moeten uiterlijk voor 31 januari 2024 worden doorgegeven. Het onjuist of onvolledig verstrekken van de gegevens is wettelijk strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal €9.000 of een hechtenis van maximaal […]