U vraagt

Alle specialismen rond accountancy, fiscaliteit en financiële planning.

U vraagt ons voor alle specialismen rond accountancy, fiscaliteit en financiële planning. Of u werkt met ons op een of meerdere deelterreinen. In welke samenwerkingsvorm dan ook: u mag rekenen op onze volledige commitment en op dienstverlening met resultaat. Op persoonlijk contact, 1-op-1-service en betrokkenheid. Proactief, integer en inventief.

Accountancy & Visie

Londen & Van Holland verricht alle accountantsdiensten, van het voeren van financiële administratie tot en met de controle van jaarrekeningen. Een specialisme is het uitvoeren van controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten. Bovendien adviseren wij u bij het opstellen van ondernemingsplannen, het optimaal inrichten van de administratie, over interne controles, fusies, overnames en het kiezen of veranderen van de rechtsvorm van de onderneming(en).

Onze visie: accountancy is een tool die ten dienste staat van uw resultaten.

Controle en beoordeling
Bij het verrichten van de jaarrekeningcontrole maken wij gebruik van de laatste controletechnieken en standaarden. Met behulp van onze digitale dossiers en controleprogramma’s verrichten wij onze werkzaamheden efficiënt. Wij maken gebruik van data-analyse specialisten, om omvangrijke administraties snel en effectief te analyseren. Wij werken met een compact en ervaren team zodat wij een gesprekspartner zijn voor zowel de financiële afdeling(en) als de directie. Wij rapporteren over de uitkomsten van onze werkzaamheden in de vorm van heldere, kernachtige rapportages met concrete aanbevelingen.

Financiële administratie
Uw financiële administratie richten wij in en houden wij nauwgezet bij. Overzichtelijk en inzichtelijk, zodat managementinformatie op basis van actuele cijfers steeds beschikbaar is. Wij beheersen nagenoeg alle administratieve softwarepakketten en kunnen die doorgaans koppelen aan onze software. Uiteraard maken wij, bij het voeren van de financiële administraties, gebruik van de laatste technieken zoals scanning en automatisch boeken, zodat niet alleen de administratie altijd is bijgewerkt, maar u ook eenvoudig uw debiteurenpositie,
bankstanden en onderliggende facturen/documentatie kunt inzien. Ook: salarisadministratie en administratie omzetbelasting. Samen met u evalueren wij periodiek de resultaten.

Jaarrekeningen samenstellen
Met behulp van onze software stellen wij, op basis van uw kolommenbalans, geautomatiseerd de jaarrekening samen. Op basis hiervan kunnen vervolgens desgewenst digitale deponeringsstukken en bankrapportages worden vervaardigd, die voldoen aan de laatste digitale standaarden zoals SBR. Wij bespreken met u conceptjaarrekeningen, wijzen u op beslispunten, adviseren over opties en
betrekken daarbij zowel alle bedrijfsmatige als de relevante fiscale aspecten. U maakt de juiste keuzes op basis van heldere advisering.

Ondernemingsplannen
Ten behoeve van financiering, om heldere beleidslijnen uit te zetten en om ambities concreet te maken zijn ondernemingsplannen onmisbaar. Wij adviseren bij het opstellen ervan of stellen ze voor u op. We bekijken subsidiemogelijkheden en wijzen u daarop; verkennen alternatieve financieringsopties en wijzen de weg.

Bankrapportages
Voor uw financieringsaanvraag of het periodiek informeren van uw financier(s) stellen wij bankrapportages voor u op. Wij matchen deze op voorhand met de financier(s), opdat er effectief wordt gecommuniceerd.

IFRS
Voor diverse internationaal opererende ondernemingen assisteren we bij het opstellen van de (IFRS) jaarrekening, complexe consolidaties en het analyseren van verslaggevingsvraagstukken. Wij zijn actief lid van Integra International zodat wij u ook in geval van internationale vertakkingen binnen uw onderneming van dienst kunnen zijn.

Fusies, overnames, herstructureren
Fusie, overname of herstructurering? Dat zijn momenten waar het aankomt op kennis, ervaring en overzicht. Juist in transitietrajecten wordt immers vaak het verschil gemaakt tussen succes en gemiste kansen. Wij begeleiden en (her)structureren mee, om de slagingskans te maximeren. Uw belangen staan centraal.

Voor nadere details rondom onze Corporate Finance dienstverlening verwijzen wij u naar: www.lvhcf.nl.

Meer informatie over accountancy en Londen & Van Holland? Boek een inspirerende inspiratie.

Fiscaal advies & Inventiviteit

Hoe is de fiscale conditie van úw onderneming? Onze fiscalisten brengen uw bedrijf in topvorm, zodat het –binnen de grenzen van de fiscaliteit- maximaal rendeert. En we houden uw organisatie in topvorm, in nauwe samenwerking met accountants en juridisch adviseurs. Voor Londen & Van Holland staat de positie van de ondernemer in relatie tot de onderneming centraal. Onze advisering aan de DGA is altijd gerelateerd aan de onderneming. Zo behelst ons advies het beste voor zowel de ondernemer als voor de onderneming – ook als er sprake is van min of meer uiteenlopende doelen. Ontdek onze inventiviteit.

Aankoop onderneming, verkoop onderneming
De fiscale omstandigheden rond de aankoop van een onderneming of de verkoop van een onderneming bepalen in hoge mate de uitgangspositie voor de fase die daarop volgt. Dat geldt bedrijfsmatig, maar vooral ook voor de DGA en eventuele andere aandeelhouders. Samen met u bepalen wij de juiste marsroute. En begeleiden, als u dat wilt, met betrokkenheid de stappen die noodzakelijk zijn.

Internationaal ondernemen en fiscaliteit
Wie grenzeloos zaken doet ontmoet vaak verschillende belastingregimes. Wij kennen de weg in de grensoverschrijdende ‘jungle’ van wet- en regelgeving. Wij adviseren uw onderneming én u als privépersoon over optimale internationale omstandigheden. Onze bedrijfsjuristen volgen nieuwe ontwikkelingen en de jurisprudentie op de voet. Om deze voorsprong direct aan u door te vertalen.

Directeur-grootaandeelhouder: een bijzondere positie
In meerdere opzichten is de positie van de DGA bijzonder. Daarbij komt: iedere DGA is uniek. Londen & Van Holland houdt daar graag rekening mee en is gespecialiseerd in het inrichten van optimale (fiscale) omstandigheden voor DGA’s. Bent u DGA? Ontdek Londen & Van Holland.

Estate planning & perspectief
Het vermogen om verder te kijken dan de dag van vandaag. Estate planning, het ‘op maat’ overdragen van uw vermogen aan de generatie na u, is een specialisme. Dat specialisme beoefent Londen & Van Holland al meer dan 20 jaar voor een steeds groeiende selectie (ex-)ondernemers. Juridische en fiscale expertise komen samen in persoonlijk maatwerk, dat het fundament vormt voor een comfortabele toekomst.

Meer weten over fiscaal advies en Londen & Van Holland? Boek een presentatie.

Heeft u een opmerking of een vraag?

Bel: 020 430 74 00

e-mail: info@londenholland.nl