Toelichting Tabel II, Omzetbelasting

Tot slot is ook het btw-besluit “toelichting tabel II” geactualiseerd.

In Nederland gelden drie btw-tarieven, zijnde het 0%-, 9%- en 21%- tarief. De leveringen tegen 0% worden ook wel vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting genoemd.

Deze ‘vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting’ is met name van toepassing bij uitvoer en bij intracommunautaire leveringen.

Naast een neutrale behandeling van uit het buitenland inkomende prestaties en binnenlandse prestaties, brengt toepassing van het btw-nultarief cashflowvoordelen met zich.

Hoewel toepassing van 0% btw eenvoudiger lijkt, brengt het gebruik van dit speciale tarief de nodige administratieve lasten met zich.

Bewijsstukken 0%-tarief
Belangrijke onderbouwing voor de toepassing van het 0%-tarief zijn de bewijsstukken voor het internationale vervoer. Een ondernemer die het 0%-tarief toepast, moet altijd beschikken over 2 niet tegenstrijdige bewijsstukken.

Worden de goederen afgehaald door de koper, dan dient een afhaalverklaring te worden getekend om het 0%-tarief te mogen toepassen.  
Het besluit geeft weer welke gegevens moeten worden vermeld op de afhaalverklaring.

Voldoende zorgvuldig handelen
Door toepassing van het 0%-tarief en het bestaan van recht op aftrek van btw, bestaat de mogelijkheid om btw-fraude te plegen.

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de btw-schade worden verhaald op de ondernemers in de keten. Hiervoor worden ondernemers beschermd indien zij voldoende zorgvuldig hebben gehandeld met hun leveranciers en afnemers.

In het besluit staat onder meer benoemd dat de Belastingdienst geen complex en ingrijpend onderzoek van de ondernemers mag verwachten.

Onze nieuwste
artikelen

Inschrijven Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze fiscale en economische tricks and tips?
Schrijf je dan hier in om onze nieuwsbrief te ontvangen.