Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

Thuiswerkvrijstelling

Kantoor

Werknemers werken steeds vaker geheel of gedeeltelijk thuis. Vanwege corona is dit de laatste tijd sterk toegenomen. Het kabinet heeft daarom besloten vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag in te voeren. Met deze vergoeding kunnen de kosten van het thuiswerken, zoals die van koffie en energie, onbelast worden vergoed.

Fiscale thuiswerkplek?

Als een dga thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of de werkkamer fiscaal als ‘werkplek’ kan worden aangemerkt of reeds is aangemerkt. Dit is het geval als de werkkamer een eigen in- of opgang heeft, beschikt over eigen sanitair én er een huurovereenkomst met de bv is inzake de werkkamer. Is dit het geval, dan is de werkkamer fiscaal een werkplek en kan er geen gebruik worden gemaakt van de thuiswerkvrijstelling.

Geen fiscale thuiswerkplek?

Als de dga geen fiscale thuiswerkplek heeft, maar toch af en toe thuiswerkt, kan hij wel gebruikmaken van de thuiswerkvergoeding. Ook dan geldt een onbelaste vergoeding van € 2 per dag. 

Btw aftrekken

Van de vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is € 0,95 beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals koffie. Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting is dit in beginsel voor 73,5%.