Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

‘Mijn Rechtspraak’

Procederen

Op ‘Mijn rechtspraak’ kunnen burgers inloggen met DigiD. Organisaties en juridische professionals moeten inloggen met eHerkenning, advocaten met de Advocatenpas.

Uitbreiding

De nieuwe mogelijkheid om digitaal te procederen betekent een uitbreiding van de huidige mogelijkheden. Rechtszoekenden kunnen nu namelijk ook al een beroepschrift en aanvullende stukken digitaal indienen in rijksbelastingprocedures bij de gerechtshoven. In het digitale dossier staat vanaf eind januari 2023 ook een actueel overzicht van de ingediende zaken en bijbehorende berichten.

Project Digitale Toegang

Digitaal procederen in rijksbelastingzaken is een onderdeel van het project Digitale Toegang van de Rechtspraak. Digitaal procederen is nu nog op vrijwillige basis, maar wordt op termijn voor juridische professionals verplicht.