Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Lager gebruikelijk loon dga
Het gebruikelijk loon mag vanwege de coronacrisis lager vastgesteld worden. Bekend is gemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzetdaling mag worden verlaagd. De daadwerkelijke vormgeving wordt nog bekend gemaakt. Een voorwaarde zal waarschijnlijk zijn dat in plaats van gebruikelijk loon geen dividend mag worden uitgekeerd.

Versoepeling urencriterium
Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, waarvoor meestal vereist is dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt. Om te voorkomen dat bij ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stilligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de belastingdienst voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 ervanuit dat minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt.

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd
Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing. Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%.

Verlies verrekenen via ‘coronareserve’
Bedrijven waarvan de winst belast wordt in de vennootschapsbelasting mogen dit jaar in de aangifte 2019 een te verwachten verlies nemen via de vorming van een zogenaamde coronareserve. Voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een vennootschap daardoor naar schatting van het kabinet € 25.000 al in 2020 in plaats van in 2021 door teruggaven op de voorlopige aanslagen.

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv
Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Het uitstel betekent dat dga’s een jaar extra tijd hebben, tot 31 december 2023, om schulden bij hun vennootschap af te lossen die groter zijn dan
€ 500.000, om zodoende belastingheffing te voorkomen.

Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen
Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente leidt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.