Werkkostenregeling 2021: Doe en betaal uw aangifte uiterlijk 31 maart

Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) kunt u een bepaald percentage van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor uw medewerkers. Overschrijdt u deze vrije ruimte, dan betaalt u over het extra uitgegeven bedrag een eindheffing. Is dit bij u het geval? Dan moeten zowel de aangifte hierover als de betaling uiterlijk 31 maart 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. In deze e-mail leest u hier meer over.

Stap 1: maak een overzicht
Het is sterk aan te raden om een overzicht te maken van alle onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en zaken die u aan medewerkers ter beschikking heeft gesteld. Afhankelijk van de aard van deze vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde zaken, kunnen ze vallen onder een gerichte vrijstelling of op nihil gewaardeerd worden. Items die niet (volledig) onder een gerichte vrijstelling vallen of anders dan op nihil gewaardeerd worden, kunt u onder voorwaarden onderbrengen in de vrije ruimte.

Uw situatie: u bent binnen de vrije ruimte van de WKR gebleven
U hoeft geen actie te ondernemen.

Uw situatie: u heeft de vrije ruimte van 2021 overschreden
De eindheffing over het extra uitgegeven bedrag moet u uiterlijk met de loonaangifte van februari dit jaar (of periode 2 in het geval van 4-wekenverloning), aangeven. Zowel de aangifte hierover als de betaling van de heffing die u hierover betaalt, moeten uiterlijk 31 maart 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wat moet u doen?
· Heeft u de overschrijving al aangegeven en de eindheffing al betaald? Dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.
· Heeft u de overschrijving nog niet aangegeven? Geef het verschuldigde bedrag aan eindheffing dan zo snel mogelijk aan uw salarisadministrateur door. Dan kan de loonaangifte van februari nog op tijd ingediend of gecorrigeerd worden.

Twijfelt u of u een eindheffing moet betalen over 2021, of wilt u meer weten over de werkkostenregeling?
Neem dan gerust contact met ons op. Onze loonbelastingspecialist gaat graag met u in gesprek om uw situatie te beoordelen en kijkt wat uw mogelijkheden zijn.