Versoepeling Tozo en invoering TONK

Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de Tozo, die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Met terugwerkende kracht
Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo 3.0 worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4.0, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4-uitkeringen.

Geen vermogenstoets
Daarnaast is besloten om de invoering van een beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 achterwege te laten, zodat zelfstandigen sneller voor de Tozo in aanmerking kunnen komen. Eerder was al besloten dat deze vermogenstoets tot 1 april kwam te vervallen. Er moet voor inkomensondersteuning nog steeds wel rekening worden gehouden met het inkomen van de partner, maar dat geldt niet voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Zowel werknemers die hun baan verliezen als zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun opdrachten verliezen kunnen binnenkort bij hun gemeente aankloppen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling biedt hun extra hulp bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten wanneer zij deze door een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen in verband met de coronamaatregelen niet langer kunnen dragen. De nadruk ligt daarbij op de woonkosten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.