Verruiming werkkostenregeling

Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling hun werknemers onbelast goederen en diensten verstrekken. De werkkostenregeling kent een vrije ruimte. Blijft de werkgever met zijn vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte, dan hoeft er geen belasting te worden betaald. Boven het bedrag van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Vorig jaar is de vrije ruimte verruimd. De verruiming van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt ook dit jaar voortgezet. Dit betekent dat ook in 2021 over de eerste € 400.000 van de loonsom de vrije ruimte 3% bedraagt in plaats van 1,7%.

Let op!
Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte dit jaar 1,18% in plaats van 1,2% in 2020.