Uitbreiding voorraadsubsidie

Verhoging naar 21%
Er komt een uitbreiding van de voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85%.

In de regeling voor het vierde kwartaal van 2020 was dit nog 5,6%. De nieuwe tegemoetkoming is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies (21% x 85%).

Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie hoeven in ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een maximum van € 200.000. Het maximum voor het vierde kwartaal 2020 was nog € 20.160.

Let op!
De opslag komt boven op de maximumvergoeding van € 330.000 respectievelijk € 400.000.

Er is nog niet beslist of de maatregel in het tweede kwartaal van 2021 wordt voortgezet. De noodzaak hiertoe wordt later op basis van de dan geldende situatie bekeken.