Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Om te voorkomen dat in grenssituaties zelfstandigen tussen wal en schip vallen, heeft het kabinet de regeling verruimd.

De zelfstandige die in Nederland woont en elders binnen de EU zijn bedrijf heeft, heeft toch recht op bijstand voor levensonderhoud. Voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal is hij aangewezen op het land waar zijn bedrijf gevestigd is. Andersom heeft de zelfstandige die elders in de EU woont maar in Nederland zijn bedrijf heeft, recht op bijstand voor bedrijfskapitaal. Voor ondersteuning voor levensonderhoud is hij aangewezen op het woonland. Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan.

Ook zelfstandige AOW’ers kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal. Ze komen niet in aanmerking voor bijstand voor levensonderhoud.

Aanvraag centraal regelen
De aanvraag voor zelfstandigen die niet in Nederland wonen, zal centraal via één gemeente geregeld worden. Welke gemeente dit wordt, is nog niet bekend.