TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld

Verruiming BMKB-regeling
De overheid staat via de BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf) garant voor de kredieten aan ondernemers, zodat banken eerder leningen verstrekken. Eerder al verhoogde het kabinet vanwege het coronavirus de garantstelling naar 90% voor het mkb en 80% voor grotere bedrijven. De regeling zal nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot vier jaar in plaats van twee. Verder komen ondernemers eerder voor de BMKB in aanmerking, omdat een aanvraag behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose, ook kan worden beoordeeld via een omzettoets.

TOGS-regeling
Ook de TOGS-regeling wordt verder versoepeld. Deze regeling betreft een belastingvrije gift van € 4.000 voor ondernemers in specifiek getroffen sectoren. De gift werd tot nu toe gebaseerd op de hoofdactiviteit van een onderneming, maar is nu ook toegankelijk indien de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet.