Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of van andere investeerders.De leningen worden verstrekt tegen een rente van 3%. Leningen boven € 500.000 betalen ook een zogenaamde premium van 2% per jaar. De looptijd van de leningen is drie jaar, maar er kan tussentijds boetevrij worden afgelost.

Niet voor iedere branche
Bepaalde branches zijn van de regeling uitgesloten. Het betreft retail, horeca en kleine zakelijke dienstverlening. Ook zelfstandig ondernemers komen niet voor de kredietfaciliteit in aanmerking. Genoemde bedrijven kunnen namelijk ook bij een gewone bank of bij Qredits terecht.

Zie voor meer informatie: website Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen