NOW-regeling verruimd voor concerns

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen.

NOW-regeling
Werkgevers die minstens 20% omzet verliezen, krijgen tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Het is niet meer van belang of het omzetverlies door het coronavirus wordt veroorzaakt of dat er andere redenen aan ten grondslag liggen, zoals de PFAS- en stikstofproblematiek. Het omzetverlies wordt berekend door 25% van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start.

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat wanneer van één vennootschap in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20% geen aanspraak op de NOW-regeling kan worden gemaakt. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost. De verruiming betekent dat zelfstandige rechtspersonen binnen het concern, zoals bv’s, de NOW voortaan zelf kunnen aanvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden

  • Geen dividend of bonussen: concerns waarvan een vennootschap een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
  • Geen ontslagen: de betreffende vennootschap heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de vennootschap. Vennootschappen met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen personeels-bv binnen het concern: concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
  • Extra waarborgen.

In de NOW-regeling wordt ook een aantal extra waarborgen opgenomen om frauduleus gedrag tegen te gaan. Zo mogen over de periode van het omzetverlies geen opdrachten worden omgeboekt van een vennootschappen die een beroep doet op de NOW naar een andere vennootschap binnen het concern. Ook worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Deze waarborgen worden nog nader uitgewerkt.