Nieuwsberichten november 2020

1. Aanvraag WBSO moet voor 21 december
Als u vanaf 1 januari 2021 in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), moet u uiterlijk 20 december een aanvraag doen. Als u zelfstandig ondernemer bent, heeft u de mogelijkheid tot 1 januari 2021. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020. De aanvraag voor afdrachtvermindering kan nu online worden ingediend. U moet dit voor 21 december doen om volgend jaar gebruik te kunnen maken van de regeling. Zelfstandigen kunnen dit tot 1 januari 2021 doen. Om de aanvraag te kunnen doen, moet u inloggen op mijn.rvo.nl. De WBSO is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers.

2. Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever
Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Erkende RI&E-instrumenten voor de verschillende branches moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten werkgevers en werknemers uit dezelfde branche het instrument in samenwerking hebben opgesteld. Het instrument moet ook getoetst zijn door een gecertificeerde arbokerndeskundige. Verder moet het instrument aangemeld zijn bij het Steunpunt RI&E en op de website (www.rie.nl) digitaal verkrijgbaar zijn. Het ontbreken van een RI&E (inclusief plan van aanpak) kan leiden tot hoge boetes.

3. NL leert door: in november gratis online leren
Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Later dit jaar is het daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen. De loopbaan- ofwel ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Naar verwachting zal het in november december dit jaar dankzij de subsidieregeling ‘NL leert door’ mogelijk zijn om gratis (online) scholing te volgen.

Vanaf december
Vanaf 1 december 2020 zijn er weer 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen dankzij de subsidieregeling NL leert door gratis een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeltraject krijgt iemand beter zicht op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Een loopbaanadviseur kan ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

4. Fiets van de zaak: een interessant alternatief?
Hoe werkt de fietsregeling die dit jaar is ingegaan en is de fiets van de zaak voor uw werknemers of u interessant? Vanaf 2020 is een bijtellingspercentage van 7% van de fiets ingevoerd en is de rittenregistratie vervallen.

Werknemer of ondernemer?
Gaat het om een fiets van een werknemer, dan geldt de bijtelling als de fiets door de werkgever ter beschikking is gesteld. Het maakt daarbij niet uit of u als werkgever de fiets heeft gekocht of geleaset. Bent u ondernemer, dan krijgt u ook een bijtelling voor het privégebruik van de fiets als u de fiets tot het vermogen van uw onderneming rekent of als de fiets door uw onderneming wordt geleaset. In principe komen dan alle kosten in aftrek op de winst. Maar als u de fiets ook voor privédoeleinden en/of woon-werkverkeer gebruikt, wordt de aftrek van de kosten deels gecorrigeerd door een privéonttrekking (de ‘bijtelling’) weer bij de winst te tellen. Leuke bijkomstigheid voor ondernemers is dat u daardoor ook op de bijtelling de mkb-winstvrijstelling van 14% mag aftrekken.

5. Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd
De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 is vertraagd. Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt. De opening van het vaststellingsloket voor de NOW 2.0 is daarom verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021. De vertraging betekent ook dat bedrijven langer moeten wachten op het restant van het subsidiebedrag. De NOW 2.0 wordt namelijk uitbetaald via een voorschot van 80% van het te ontvangen bedrag. Werkgevers hebben die 80% al ontvangen. Aangezien de definitieve subsidie later wordt vastgesteld, geldt dit ook voor het restbedrag van 20% en is er langer onduidelijkheid over het definitieve bedrag van de NOW 2.0.

6. Kabinet komt reisbranche tegemoet voor vouchers
Het kabinet gaat de reisbranche met een voucher-bank financieel ondersteunen in verband met de vele uitgegeven vouchers. Vouchers worden door reisorganisaties verstrekt als vanwege de coronacrisis vakantiereizen niet door kunnen gaan. Een voucher-bank is een mogelijkheid voor reisorganisaties om bij de overheid deels een lening voor alle vouchers te krijgen. Op die manier kunnen reisorganisaties de consument schadeloos stellen. De kwestie is urgent, omdat consumenten er volgens Europese regelgeving recht op hebben hun geld terug te krijgen. Veel reisorganisaties kunnen echter niet aan die verplichting voldoen, omdat ze anders failliet zouden gaan.