Nieuwsberichten november 2019

1. Deadline kleineondernemersregeling op 20 november!

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. In de nieuwe KOR is uw omzet bepalend voor de vraag of u van de regeling gebruik mag maken. Deze mag maximaal € 20.000 bedragen. Op dit moment is bepalend of u per saldo niet meer dan € 1.883 per jaar aan btw moet afdragen.

Nieuw is dat vanaf 2020 ook rechtspersonen, zoals bv’s, van de nieuwe KOR gebruik kunnen maken.

Iedere ondernemer die van de nieuwe KOR gebruik wil maken, moet zich aanmelden via een formulier dat u kunt vinden op de site van de Belastingdienst.

Let op!
Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

2. Loonaangifte verplicht via eHerkenning per 2020

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan! eHerkenning wordt aangeboden door een zestal bedrijven met verschillende tarieven. Deze variëren, afhankelijk van de geboden mogelijkheden. Zo is eHerkenning met een hoog veiligheidsniveau duurder dan met een laag veiligheidsniveau.

Voor het gebruik van eHerkenning voor de loonaangifte is minstens het een-na-hoogste veiligheidsniveau vereist, EH3.

Heeft u een eenmanszaak? Of bent u zzp’er? Dan kunt u bij de Belastingdienst eHerkenning nog niet gebruiken. U logt in met DigiD. Na 10 december kunnen eenmanszaken ook gebruikmaken van eHerkenning.

3. Zzp’er krijgt nieuw btw-nummer

Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.

Het nieuwe btw-nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer van de ondernemer en dus met het oog op de privacy beter gewaarborgd. Het nieuwe nummer moet ook gebruikt worden bij het zakendoen over de grens. Het nummer is tevens online te checken, zodat uw klanten weten dat het nummer klopt.

Let op!
Het nieuwe nummer moet u vermelden op uw facturen en uw website.

4. Dga: tot 1 januari 2020 pensioen in eigen beheer met korting afkopen

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt.

Als u in uw eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaalt u belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heeft u echter nog recht op een korting van 19,5%. De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Een eventuele waardestijging nadien levert geen korting meer op.

Koopt u het pensioen in 2019 nog af, dan betaalt u ook geen revisierente. Die bedraagt 20%. Afkopen in 2019 is dus meestal veel voordeliger dan later afkopen. Naast het vervallen van de korting betaalt u dan immers ook revisierente.

Als u besluit tot afkoop, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Hiervoor is op de site van de Belastingdienst een formulier beschikbaar.

5. De hoogte van het minimumloon per 2020

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

6. Mag u uw personeel een belastingvrije bonus geven?

Als werkgever kunt u ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan uw personeel uit te keren. Die is belastingvrij als u zich aan de spelregels houdt.

De werkkostenregeling kent dit jaar een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van uw loonsom. Tot dit bedrag zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel belastingvrij en hoeft u als werkgever ook geen belasting af te dragen.

Komt u met al uw vergoedingen en verstrekkingen in het jaar boven de vrije ruimte van 1,2% uit, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere via een eindheffing. De vergoeding of verstrekking blijft voor het personeel belastingvrij.

Als u iets in de werkkostenregeling wilt onderbrengen, moet dit voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Een bonus van bijvoorbeeld € 1 miljoen kunt u dus niet onderbrengen in de werkkostenregeling.

Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar. Tot dit bedrag gaat de fiscus ervan uit dat een vergoeding of verstrekking voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en hoeft u in beginsel dus geen naheffingen te verwachten.

Tip!
Ook als dga kunt u gebruikmaken van de WKR en mag u uzelf een bonus uitkeren.