Nieuwsberichten

1.  Einde steunpakket corona in zicht

Het merendeel van de financiële coronasteunmaatregelen eindigt per 1 april 2022. Het gaat hierbij om de NOW, de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). De tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C en De Qredits-overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen nog wel enige tijd door. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds. Voor de evenementensector loopt de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) door tot en met september 2022. Met deze subsidie kunnen de kosten voor 90% vergoed worden als een evenement door de overheid verboden wordt tot en met 31 maart en daarna voor 80%, tot en met 30 september. Voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt, kan een lening worden afgesloten tegen 2% rente.

2. Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Had u in 2021 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) of een loonkostenvoordeel (LKV)? Dan stuurt het UWV u uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. U kunt namelijk nog tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen. Wijzigingen die u ná 1 mei 2022 doorgeeft, worden niet meer in behandeling genomen. Controleer daarom op tijd uw mogelijke rechten en zorg dat u het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2021 niet misloopt. De bedragen hiervoor kunnen oplopen tot respectievelijk maximaal € 960, € 613,60 en € 6.000 per werknemer per jaar.

3. Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Als uw btw-aangifte in 2021 niet juist of volledig was, droeg u in 2021 mogelijk te weinig btw af aan de Belastingdienst. U moet dit verbeteren met een suppletieaangifte btw. Als u deze suppletieaangifte vóór 1 april 2022 indient, berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Dient u de suppletieaangifte in vanaf 1 april 2022, dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 4% belastingrente. Is de te weinig af te dragen btw per saldo maximaal € 1.000, dan hoeft u overigens geen suppletieaangifte in te dienen. U corrigeert dit dan in uw eerstvolgende btw-aangifte. De Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen, ook als u de suppletieaangifte vóór 1 april indient. De Belastingdienst doet dit echter niet als het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal € 20.000 is of als het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die u over heel 2021 per saldo al betaalde dan wel ontving.

4. Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte vorig jaar 1,18%. U kon ervoor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen toe te wijzen aan deze vrije ruimte. Dit betekent dat deze niet belast zijn bij uw werknemer, maar onbelast tot het maximum van uw vrije ruimte. Als u in 2021 uw vrije ruimte overschreed, moet u uiterlijk in het tweede loonaangiftetijdvak van 2022 de eindheffing hierover aangeven en betalen. Is uw aangiftetijdvak een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geeft u aan én betaalt u dan uiterlijk 31 maart 2022.

5. Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming. Heeft u vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om uw IB-onderneming vanaf het jaar 2021 geruisloos in te brengen in een bv? Dan moet u nu snel in actie komen als deze inbreng nog niet is afgerond. U heeft namelijk nog maar tot en met 31 maart 2022 de tijd om een bv op te richten en uw onderneming in te brengen.

6. Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn. Of als er voldoende geld aanwezig is om de belasting al te voldoen. Heeft u plannen om uw IB-onderneming ruisend in te brengen in een bv? Leg dan in ieder geval de intentie zo snel mogelijk vast in een voorovereenkomst. Wanneer deze voorovereenkomst vóór 1 april 2022 naar de Belastingdienst is gezonden, kan de inbreng in de bv met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden.