Loket vooruitbetaling continuïteitsbijdrage voor een aantal zorgaanbieders geopend

De continuïteitsbijdrageregeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (2020) en die voldoen aan de overige voorwaarden. Voor een aantal sectoren staat inmiddels het portaal voor een vooruitbetaling open. Dit geldt voor: fysiotherapie, mondzorg, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Aanvraagportaal vooruitbetaling

Deze genoemde zorgaanbieders kunnen een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal vindt u op www.vecozo.nl. Om in te loggen, heeft u onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO‐certificaat nodig dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die nog niet aangesloten zijn bij VECOZO, moeten dit eerst regelen via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Nadat u bent ingelogd in het Zorginkoopportaal gaat u naar de Uitvraagmodule. Daar vindt u een aanvraagformulier. Dit vult u in en vervolgens bevestigt u de aanvraag. Dan is de aanvraag afgerond en VECOZO zorgt ervoor dat deze bij de zorgverzekeraars terechtkomt. Zij verwerken de aanvraag verder.