Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

Als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar dan kan dit een flink nadelig effect hebben op de NOW. Ongeacht de hoogte van de toegekende subsidie wordt achteraf 90% van de verminderde loonsom ingehouden op het te subsidiëren bedrag op het moment dat de loonsom in de periode maart tot en met mei lager ligt dan de loonsom in januari. Voor elke euro minder loonkosten, krijgt de werkgever € 0,90 minder subsidie.

Voorbeeld
Een werkgever heeft een geschat omzetverlies van 50%. Hij ontvangt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Bij een loonsom van € 1.000.000 in januari leidt dat tot een verwachte vaststelling van de subsidie voor de NOW van € 1.755.000 in totaal. Er wordt een voorschot uitgekeerd ter hoogte van 80%: € 1.404.000. Mocht in de periode maart tot en met mei de loonsom € 600.000 lager zijn, dan zorgt dit voor een verlaging van de subsidie met € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000. Dit betekent dat het toegekende voorschot te hoog was en er moet worden terugbetaald.