In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien van de lage (2,94%) naar de hoge (7,94%) WW-premie. Dit is alleen anders als er minimaal 35 uur per week is overeengekomen. In die situatie geldt deze bepaling niet en mag er binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet onbeperkt worden overgewerkt.

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat alleen voor 2020 deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. Per 1 januari 2021 zal de reguliere herzieningssituatie weer in werking treden.