Special Miljoenennota 2023

Inleiding
Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 de Miljoenennota 2023 en dus ook het Belastingplan 2023.

Deze special bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld.

  1. Tarieven
  2. Werkgever
  3. Vervoer
  4. Verduurzaming
  5. Woningmarkt
  6. Ondernemingen
  7. Vermogen
  8. Overige eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaar- en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.