Special Eindejaar tips 2022

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar?

In de Special Eindejaar tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar.

Let op!
Een aantal plannen van het kabinet is nog niet definitief. Deze moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Welke dat zijn, kunnen wij u uiteraard vertellen. Ook worden nog steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden er huidige plannen aangepast. Daarom overleggen wij graag met u of het verstandig is wel of geen stappen te zetten.

De tips zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  1. Tips voor alle belastingplichtigen
  2. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
  3. Tips voor de bv en de dga
  4. Tips voor werkgevers
  5. Tips voor de automobilist
  6. Tips voor de woningeigenaar
  7. Tips inzake de btw
  8. Tips inzake belastingschulden coronacrisis en/of huidige (energie)crisis

Disclaimer
Bij de samenstelling van de Eindejaarstips 2022 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Deze versie is samengesteld met de kennis tot 14 november 2022. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.