Nieuwsbrief Coronamaatregelen mei 2020

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de ondernemer tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo mag de dga het gebruikelijk loon verlagen en is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd. Tevens is het loket geopend voor aanvraag van de continuïteitsbijdrage voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Verder staan er nog enkele aandachtspunten in deze nieuwsbrief die voor u interessant kunnen zijn.

  1. Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers
  2. TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld
  3. NOW-regeling verruimd voor concerns
  4. Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf
  5. In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk
  6. Overbruggingskrediet startup en scale-up van start
  7. NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS
  8. Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers
  9. Opening loket continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Voor uitgebreidere informatie over de hierboven genoemde maatregelen verwijzen wij u naar onze website. Mocht u hulp wensen bij de aanvraag of meer informatie wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw directe adviseur of met het speciaal ingerichte Covid-19 team middels Covid19@londenholland.nl.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.