Nieuwsbrief Corona update oktober 2020

Opnieuw extra steun getroffen sectoren
Het kabinet ondersteunt nogmaals bedrijven die door de nieuwe coronamaatregelen worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van het steunpakket komen. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met woensdagmiddag 28 oktober 2020 15.00 uur.

1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd
2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk
3. Verlenging kredietfaciliteiten
4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering
5. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche
6. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij
7. Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.