Nieuwsbrief Corona juni 2021

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven
Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt. Wees op de hoogte van het laatste nieuws rond het steunpakket!

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Bovendien zullen diverse regelingen nog worden uitgewerkt in officiële bekendmakingen. Het is altijd mogelijk dat daarbij nog bepaalde details bekend worden die nu nog niet zijn genoemd. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met donderdag 27 mei 2021, 20:00 uur.

  1. NOW verlengd
  2. TVL verlengd
  3. Versoepeling afbetalen belastingschulden
  4. Leningen via Tozo later terugbetalen
  5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
  6. Fiscale versoepelingen verlengd
  7. Kredietfaciliteiten
  8. Sectorale maatregelen

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.