Nieuwsbrief Corona januari 2021

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. Deze nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met donderdag 21 januari 2021, 20:00 uur.

  1. Verbetering NOW-regeling
  2. Forse verbetering TVL
  3. Extra steun starters
  4. Uitbreiding voorraadsubsidie
  5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
  6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
  7. Verruiming werkkostenregeling
  8. Overige fiscale maatregelen
  9. Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Let op!
Bel ons als u door de coronacrisis een beroep wilt doen op de steunmaatregelen en er meer over wilt weten.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.