MKB-Nieuwsbrief Corona update 18/3/2020

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

  1. Werktijdverkorting wordt NOW
  2. WW-premiedifferentiatie
  3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
  4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
  5. Verlaging invorderings- en belastingrente
  6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
  7. Verruiming kredieten Qredits
  8. Compensatie specifieke sectoren
  9. Overige nieuwe maatregelen
  10. Eerder genomen maatregelen

 

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.