MKB-Nieuwsbrief Corona update 10/04/2020

Beste relatie van Londen & Van Holland,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die de overheid heeft geïntroduceerd om ondernemers en zelfstandigen financieel te steunen tijdens de Coronacrisis. Wij informeren u graag nader over de maatregelen en ontwikkelingen sindsdien.

Let op!

 • Een separate melding betalingsonmacht voor uitstel van betaling van belastingen als gevolg van de coronacrisis is niet langer nodig.
 • Vraag direct de NOW aan, dit is mogelijk sinds 6 april jl.
 • TOGS opnieuw uitgebreid, check of u in aanmerking komt voor gift € 4.000.
 • Zorgaanbieders, u kunt mogelijk (ook) gebruik maken van de Rijksregelingen.

NOW (Noodmaatregel overbrugging voor Werkgelegenheid)
Maandag 6 april jl. is het digitale aanvraagloket bij het UWV geopend. U kunt het aanvraagformulier eenvoudig online invullen (zonder eHerkenning/Digid), vervolgens ondertekenen en tot slot uploaden. De regeling is bedoeld voor werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden. Zij ontvangen een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. Wij merken dat in de praktijk nog onduidelijkheden bestaan zoals de invulling van het groeps- en omzetbegrip (denk aan hoe om te gaan met subsidies, voorschotten, seizoenspieken of -dalen). Mocht u vragen daaromtrent hebben, neem contact op met uw adviseur of het specialistenteam via covid19@londenholland.nl.

TOGS (eenmalige gift van € 4.000)
Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals uit te breiden. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april gebruik maken van de verruimde TOGS. Check meteen met uw KvK-nummer of u (nu wél) in aanmerking komt:
onze zoektool SBI-codes.

De eis dat, om in aanmerking te komen voor de TOGS, uw onderneming niet op uw huisadres gevestigd mag zijn, is versoepeld. De reden hiervoor is onder meer dat ook deze ondernemers omvangrijke periodieke vaste lasten kunnen hebben terwijl sprake is van bedrijfsactiviteiten van een zekere omvang. Op 15 april worden de aangepaste voorwaarden op de website van RVO geplaatst.

Uitstel van betaling
U kunt nu voor meer belastingen online bijzonder uitstel van betaling aanvragen, de belastingdienst heeft het online formulier “Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden” aangepast. U kunt met het online formulier vanaf nu uitstel van betaling aanvragen voor de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting (btw)
 • Assurantiebelasting
 • Kansspelbelasting
 • Verhuurderheffing
 • Milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • Accijns (minerale oliën, alcohol, tabak)
 • Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

U geeft in het online formulier voor iedere belasting apart aan of u uitstel van betaling wilt. Behalve voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor deze 5 belastingen vraagt u in 1 keer tegelijk uitstel van betaling aan. U hoeft niet te wachten tot u voor alle 5 een aanslag hebt ontvangen, 1 aanslag is voldoende.

Let op! Dividendbelasting is expliciet uitgezonderd voor het uitstel!

Keuzestress zorgaanbieders; tegemoetkoming van ZN of van het Rijk?
Ter ondersteuning van zorgaanbieders die in financiële problemen dreigen te komen door de coronacrisis biedt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage aan. Een belangrijke voorwaarde is evenwel dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen, behalve voor de omzetdaling die mogelijk resteert, na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Hieronder treft u een samenvatting van de (bijzonderheden van de) regeling:

 • De regeling start per 1 maart en loopt tot en met 30 juni;
 • Het streven is dat zorgaanbieders begin mei een aanvraag kunnen indienen;
 • De hoogte van de continuïteitsbijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand;
 • De continuïteitsbijdrage wordt mogelijk verrekend met de productie gedurende de maanden dat de regeling van toepassing is en met de eventuele hogere productie door inhaaleffecten daarna;
 • Voor specifieke branches kan de bijdrage worden vooruitbetaald vanaf 20 april;
 • Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders luidt het advies om primair gebruik te maken van de Rijksregelingen.

De eerste contouren van de regeling zijn geschetst, echter is zoals u ziet nog erg veel onduidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u als zorgaanbieder kampt met keuzestress, vandaar dat wij de potentiële keuzes hieronder op een rij hebben gezet:

 • U wacht op de uitwerking van de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage van ZN;
 • U wacht niet op ZN en doet een beroep op de Rijksregelingen voor zowel de door zorgverzekeraars vergoede als niet-vergoede omzet;
 • U wacht enerzijds op de uitwerking van de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage van ZN voor de door zorgverzekeraars vergoede omzet terwijl u anderzijds gebruik maakt van de Rijksregelingen voor de niet-vergoede omzet.

Desgewenst, denken wij graag met u mee over de voor u meest passende keuze. U kunt ons specialistenteam bereiken via covid19@londenholland.nl.

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook graag naar het Coronadossier op onze website: https://www.londenholland.nl/coronadossier/