Nieuwsberichten december 2023

1. Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer vanaf 2025 in stappen
Als u een oudere werknemer aanneemt die een uitkering ontvangt, kunt u recht hebben op het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers. Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u voor deze werknemer maximaal drie jaar een LKV van € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar. Dit LKV wordt echter afgeschaft. Hierdoor heeft u voor een oudere werknemer waarvan de dienstbetrekking nog in 2023 start, recht op meer LKV dan als de dienstbetrekking pas in 2024 start. Is de dienstbetrekking waarvoor recht bestaat op het LKV oudere werknemers namelijk gestart vóór 1 januari 2024, dan heeft u gewoon drie jaar lang recht op € 3,05 per verloond uur. Start de dienstbetrekking waarvoor recht bestaat op het LKV oudere werknemer echter in 2024, dan heeft u in 2024 recht op € 3,05 per verloond uur en in 2025 op € 1,35 per verloond uur. Vanaf 2026 heeft u dan geen recht meer op het LKV oudere werknemers.

2. Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg weer aanvragen
Werkgevers kunnen vanaf 1 december 2023 9.00 uur tot en met 12 januari 2024 17:00 uur weer subsidie aanvragen bij RVO.nl voor de regeling praktijkleren in de derde leerweg. Deze subsidie vergoedt een deel van de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor de praktijkbegeleiding van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt en die werkzoekende is of werkloos dreigt te worden. Werkzoekend ben je als je als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV. Dat zijn mensen met een uitkering die kunnen werken, maar ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven bij het UWV als werkzoekende. De subsidie die een erkend leerbedrijf voor maximaal 40 weken kan krijgen, bedraagt maximaal € 2.700 per praktijkplaats. De aanvraag tot subsidie moet binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats binnen zijn of, bij een opleiding die langer dan 40 weken duurt, binnen een jaar na afloop van de eerste 40 weken.

3. Voorkom belastingrente over aanslag erfbelasting
De Belastingdienst berekent belastingrente als u uw aangifte erfbelasting niet binnen acht maanden na datum van overlijden heeft ingediend. Ook als de Belastingdienst de aanslag erfbelasting op een hoger bedrag vaststelt dan uit uw aangifte erfbelasting volgt, berekent de Belastingdienst erfbelasting. De belastingrente bedraagt nu nog 6%, maar stijgt vanaf 1 januari 2024 hoogstwaarschijnlijk naar 7,5%. Dien daarom uw aangifte erfbelasting op tijd en juist in. Lukt het niet om de aangifte op tijd in te dienen, vraag dan een voorlopige aanslag erfbelasting aan.

4. Eindejaarsborrel veranderen in nieuwjaarsreceptie?
Viert u dit jaar een eindejaarsborrel met uw werknemers of kiest u toch voor een nieuwjaarsreceptie? Afhankelijk van de plek waar deze festiviteiten plaatsvinden, kunt u misschien belasting besparen. Hoe zit dat precies? Vindt de borrel plaats op de zaak, bijvoorbeeld in uw kantine, dan betalen u of uw werknemers geen loonbelasting over de drankjes en bijvoorbeeld borrelhapjes. Dit kan echter anders als u deze festiviteiten buiten de deur laat plaatsvinden. In principe betaalt uw werknemer dan loonbelasting over het drankje en borrelhapje. U kunt er in dat geval echter ook voor kiezen om hier uw vrije ruimte in de werkkostenregeling voor te gebruiken. Valt dit binnen uw nog beschikbare vrije ruimte, dan is de borrel belastingvrij. Komt u boven deze vrije ruimte, dan betaalt u 80% eindheffing. In 2023 bedraagt de vrije ruimte nog 3% over uw loonsom tot € 400.000 en daarboven 1,18%, in 2024 is dit 1,92% tot € 400.000 loonsom en 1,18% daarboven. Is uw vrije ruimte in 2023 al vol, dan is een nieuwjaarsborrel dus misschien belastingtechnisch goedkoper. Let er wel op dat u dan minder vrije ruimte over heeft in de rest van 2024!

5. Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld
Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze mogelijkheid zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, maar is al meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is bekend dat deze mogelijkheid niet eerder dan 1 januari 2025 in werking zal treden. Ligt uw pensioendatum vóór 1 januari 2025, dan kunt u dus niet van deze mogelijkheid gebruikmaken. Kunt u straks wel van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan mag u zelf weten waaraan u het geld uitgeeft. In de wet wordt dus geen bestedingsdoel opgenomen.

6. Geen betaalverzuimboetes bij regeling EU btw e-Commerce
De vrijwillige regeling EU btw e-Commerce is bedoeld om internationale afstandsverkopen en diensten aan particulieren binnen de EU makkelijker te laten verlopen. Kort omschreven, geldt vanaf 1 juli 2021 dat de btw voor afstandsverkopen verschuldigd is in de lidstaat van aankomst van de goederen. De btw voor diensten aan particulieren kan in bepaalde gevallen ook verschuldigd zijn in een ander EU-land dan waar de ondernemer gevestigd is. De verkopende of dienstverlenende ondernemer kan de btw dan rechtstreeks afdragen aan de betreffende lidstaat, maar de ondernemer kan er ook voor kiezen de aangiften en bijbehorende betalingen met regeling EU btw e-Commerce via zijn eigen Belastingdienst te laten verlopen. (Buitenlandse) ondernemers die deelnemen aan deze regeling, krijgen tot 1 juni 2024 geen betaalverzuimboetes opgelegd. Al opgelegde betaalverzuimboetes worden teruggedraaid en bezwaren tegen deze betaalverzuimboetes worden toegewezen. Naheffingsaanslagen worden nog wel opgelegd. Dat geldt ook voor vergrijpboetes vanwege het opzettelijk geen of te weinig afdragen van btw.

Onze nieuwste
artikelen

Inschrijven Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze fiscale en economische tricks and tips?
Schrijf je dan hier in om onze nieuwsbrief te ontvangen.