Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V.

Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”.

Essentie

In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag van EUR 500k) wordt gezien als een fictieve dividenduitkering en zal acuut zijn belast met box-2 belasting (het box-2 tarief zal dan 26,9% bedragen). Benadrukt zij dat de grens van EUR 500k geen “safe harbour” is. Dit betekent dat ook ten aanzien van leningen tot een bedrag van EUR 500k moet worden getoetst of deze “zakelijk” zijn. Kort gezegd moeten de vennootschap en zijn aandeelhouder(s) met elkaar handelen alsof zij onafhankelijke partijen van elkaar zijn.

Uitzondering eigen woning schuld

De (box-1) schuld die een aanmerkelijkbelanghouder heeft bij zijn vennootschap voor de eigen woning valt buiten het bereik van de maatregel. Het is een DGA dus toegestaan om een schuld van bijvoorbeeld EUR 1 miljoen te hebben aan zijn vennootschap ten behoeve van de eigen woning.

Alle andere schulden zullen evenwel onder de maatregel vallen. Hierbij is het volstrekt irrelevant of sprake is van ongedekte consumptieve rekeningcourant-schulden of van schulden waar deugdelijke zekerheidsrechten tegen over staan. Dit betekent concreet dat een DGA die bijvoorbeeld EUR 1 miljoen bij zijn vennootschap heeft geleend voor de aankoop van beleggingspand, voor EUR 500k zal worden aangeslagen in box-2 (zelfs al beschikt de vennootschap over zekerheidsrechten van de hoogste orde).

Constructiebestrijding

In het wetsvoorstel is een aantal additionele maatregelen opgenomen die als doel hebben om “kunstmatige constructies” te bestrijden. Zo geldt de maatregel tegen “excessief lenen” ook voor de bloed- en aanverwanten van de DGA en van zijn partner in rechte lijn (ouders, (klein)kinderen etc.). Dit betekent bijvoorbeeld dat ook een kind van de DGA maximaal “ongestraft” EUR 500k mag lenen bij de vennootschap van zijn ouders (verondersteld dat sprake is van zakelijke condities). Ook zal de maatregel tegen “excessief lenen” doel treffen als leningen via een kunstmatige “constructie/omweg” worden opgenomen. Als bijvoorbeeld de buurman van de DGA inleent van de BV van de DGA en dit bedrag één op één doorleent aan de DGA, wordt deze onzakelijke omweg genegeerd.

Follow up

Hoewel zuiver bekeken op dit moment nog “slechts” sprake is van een wetsvoorstel, gaan wij ervan uit dat het onverkort van kracht zal zijn met ingang van 2022. Wij verwachten dat de wetgever de komende maanden gaat gebruiken voor fine tuning van het wetsvoorstel en om “open eindjes” te dichten. Het definitieve wetsvoorstel verwachten wij rond de zomer van 2019. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoewel 2022 nog ver weg lijkt, strekt het tot aanbeveling om nu al na te denken over positie(s). Wij zien een aantal mogelijkheden om aan de impact van de maatregel te ontsnappen. Deze bespreken wij graag met u. Neemt u gerust contact met ons op.