Estate Planning

In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’.

Op 29 januari a.s. treedt de zogenaamde Europese huwelijksvermogensrechtverordening in 18 Europese lidstaten in werking (waaronder België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland). Dat leidt ertoe dat de vraag welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is voor alle huwelijken die vanaf 29 januari 2019 worden gesloten op dezelfde wijze wordt beantwoord door de aangesloten lidstaten. Kort gezegd wordt in eerste instantie aangeknoopt bij het recht van de eerste gewone verblijfplaats van de echtgenoten.

De huwelijksvermogensrechtverordening maakt het bepalen van het toepasselijke huwelijksvermogensrecht iets eenvoudiger en dat is prettig. Het is jammer dat niet alle Europese lidstaten aan de verordening deelnemen. In de niet-deelnemende lidstaten en buiten Europa blijven internationale estate planningsvraagstukken onverminderd complex.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Hedwig van der Weerd of Lisa Roos.