Verlaging van de invorderingsrente en belastingrente

Bijgewerkt: 29-10-2020

Om de liquiditeit van ondernemers verder te ondersteunen heeft het kabinet de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd.

Invorderingsrente
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen heeft het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden en zal gelden tot en met 31 december 2021.

Als de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden, blijft wel het normale tarief van 4% gelden.

Betalingskorting
Voor de betalingskorting wordt hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor de in rekening te brengen invorderingsrente, waardoor de verlaging ertoe leidt dat belastingschuldigen nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op betalingskorting.

Belastingschuldigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met een datum tussen 23 maart 2020 en 1 juni 2020 in een keer hebben betaald, krijgen automatisch het verschil tussen 0,01% en 4% betalingskorting uitbetaald. De Belastingdienst maakt het bedrag van de te lage betalingskorting in juli 2020 over. Als nog een andere aanslag open staat, wordt het verschil daarmee verrekend. Bezwaar maken tegen deze te lage betalingskorting is dus niet nodig.

Vanaf 1 juni 2020 is deze uitbetaling vervallen en hebben belastingschuldigen nagenoeg geen aanspraak meer op betalingskorting. Deze situatie eindigt als na de coronacrisis de in rekening te brengen invorderingsrente weer naar het oude niveau wordt verhoogd.

Toeslagen
Ook in de toeslagen is de te betalen invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. Bij de toeslagen komt te vergoeden invorderingsrente niet voor

Belastingrente
Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente was op 17 maart 2020 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook de belastingrente is tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Deze verlaging is van toepassing voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt, zowel als belastingrente moet worden betaald als wanneer deze wordt ontvangen. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente is ingegaan op 1 juni 2020 en geldt voor alle belastingen behalve de inkomstenbelasting. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat om uitvoeringstechnische redenen in op 1 juli 2020.

Per 1 oktober 2020 wordt het tarief van de belastingrente voor alle belastingen (ook de vennootschapsbelasting) 4%. Dit tarief zal gelden tot en met 31 december 2021.

Toeslagen

Voor de toeslagen geldt wel een onderscheid in te betalen belastingrente en te ontvangen belastingrente. De te betalen belastingrente is per 1 juni 2020 omlaag gegaan naar 0,01%, waar de te ontvangen belastingrente ongewijzigd 4% blijft.

Op 1 oktober 2020 wordt de te betalen belastingrente weer verhoogd naar 4% en is er geen onderscheid meer tussen te betalen belastingrente en te ontvangen belastingrente.

Verzamelspoedwet COVID-19
De tijdelijk verlaging van de invorderingsrente en belastingrente voor zowel belastingen als toeslagen is in een formele wet met bijbehorende AMvB officieel geregeld. Zowel de Verzamelspoedwet COVID-19 als het Besluit belasting- en invorderingsrente zijn inmiddels in het Staatsblad verschenen.

Bron: taxlive.nl en SRA