Terugwerkende kracht geruisloze inbreng, terugkeer, fusie en splitsing

Bijgewerkt 29 oktober 2020

Bepaalde fiscale faciliteiten kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar ingaan. Aan die terugwerkende kracht is vaak de voorwaarde verbonden dat bepaalde juridische handelingen binnen een bepaalde termijn worden verricht. De bijzondere omstandigheden van de coronacrisis kunnen meebrengen dat die termijn niet wordt gehaald. Dit kan ertoe leiden dat de onderneming dan niet van de fiscale faciliteit gebruik kan maken.

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vindt dat onredelijk en heeft daarom het volgende goedgekeurd.

Geruisloze omzetting/geruisloze terugkeer
Fiscaal geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een NV of BV is onder voorwaarden met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar mogelijk (overgangstijdstip). Dat geldt ook voor de fiscaal geruisloze terugkeer uit een BV.

Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip van de gewenste terugwerkingsdatum. Deze termijn voor terugwerking van geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is op 31 maart 2020 verstreken.

Goedkeuring
De inspecteur mag de termijn van vijftien maanden met drie maanden verlengen, als deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing
Voor de fiscale faciliteiten van de bedrijfsfusie, de juridische fusie en de splitsing waarbij gebruik wordt gemaakt van terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar wordt de eis gesteld dat bepaalde juridische handelingen binnen twaalf maanden (voor bedrijfsfusie vijftien maanden) tot het moment dat de faciliteit terugwerkt, moeten zijn verricht.

Goedkeuring
De inspecteur mag de termijn van twaalf maanden voor de juridische fusie en splitsing en vijftien maanden voor de bedrijfsfusie met drie maanden verlengen, als deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Bron: Taxlive