Category Archives: Nieuwsbrief

Categorie met Nieuwsbrief items

Special Miljoenennota 2022

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022.

In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet.

Deze special bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2022 in werking, tenzij anders is vermeld.

 1. Tarieven
 2. Werkgever
 3. Verduurzaming
 4. Woningmarkt
 5. Ondernemingen
 6. Internationaal
 7. Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

MKB Nieuwsbrief juli 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

MKB Nieuwsbrief juni 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris
 2. Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie
 3. Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling
 4. Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!
 5. Nieuwsberichten

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief Corona juni 2021

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven
Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt. Wees op de hoogte van het laatste nieuws rond het steunpakket!

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Bovendien zullen diverse regelingen nog worden uitgewerkt in officiële bekendmakingen. Het is altijd mogelijk dat daarbij nog bepaalde details bekend worden die nu nog niet zijn genoemd. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met donderdag 27 mei 2021, 20:00 uur.

 1. NOW verlengd
 2. TVL verlengd
 3. Versoepeling afbetalen belastingschulden
 4. Leningen via Tozo later terugbetalen
 5. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd
 6. Fiscale versoepelingen verlengd
 7. Kredietfaciliteiten
 8. Sectorale maatregelen

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

MKB Nieuwsbrief mei 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start
 2. Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid
 3. Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug
 4. Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?
 5. Nieuwsberichten mei 2021

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

MKB Nieuwsbrief april 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. Extra opletten bij belastingaangifte 2020
 2. Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV
 3. Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen
 4. Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
 5. Nieuwsberichten

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

MKB Nieuwsbrief maart 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. TVL in tweede kwartaal naar 100%
 2. Meer coronasteun via TONK
 3. Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?
 4. Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart
 5. Nieuwsberichten

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

MKB Nieuwsbrief februari 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
 2. Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen vanaf 15 februari
 3. Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
 4. Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin
 5. Nieuwsberichten

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze MKB-Nieuwsbrief is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen inzake corona komen. We houden u op de hoogte.

Nieuwsbrief Corona januari 2021

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. Deze nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Het overzicht in deze Nieuwsbrief Corona is geschreven met de kennis tot en met donderdag 21 januari 2021, 20:00 uur.

 1. Verbetering NOW-regeling
 2. Forse verbetering TVL
 3. Extra steun starters
 4. Uitbreiding voorraadsubsidie
 5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
 6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
 7. Verruiming werkkostenregeling
 8. Overige fiscale maatregelen
 9. Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Let op!
Bel ons als u door de coronacrisis een beroep wilt doen op de steunmaatregelen en er meer over wilt weten.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

MKB Nieuwsbrief januari 2021

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op
met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder.

Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief.

Indeling:

 1. Vijf belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever
 2. Geen mondkapje, geen loon
 3. Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
 4. Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling
 5. Nieuwsberichten januari 2021

 

Let op!
In deze MKB-Nieuwsbrief hebben we bewust geen corona gerelateerde maatregelen, zoals de NOW 3.0, opgenomen. Dit komt omdat er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nieuwe of uitbreidingen van bestaande steunmaatregelen in de maak zijn (of net bekend zijn gemaakt). We houden u op de hoogte.