Btw-besluit onroerende zaken geactualiseerd

Het besluit omtrent de btw-heffing bij de levering en verhuur van onroerende zaken is geactualiseerd.
Dit besluit geeft invulling aan bepaalde begrippen en geeft goedkeuringen af voor de btw-behandeling van een aantal beschreven situaties.

Wij wijzen u hierbij op een aantal belangrijke wijzigingen in het besluit. Mocht u andere vragen hebben, neem dan gerust contact op met het btw-team van Londen & Van Holland.

Btw-behandeling van nutsvoorzieningen en servicekosten bij verhuur.
De levering van gas, water, elektriciteit, warmte en koude (nutsvoorzieningen) en servicekosten worden aangemerkt als een zelfstandige prestatie voor de btw, indien de huurder kan kiezen om deze voorzieningen elders af te nemen.

Voorafgaand aan de wijziging werden dergelijke kosten onderdeel van de verhuur en volgde de nutsvoorzieningen en servicekosten de btw-behandeling van de verhuur.

Verhuurders hebben één kalenderjaar om de contracten en administratie aan te passen.

Opteren voor btw-belaste verhuur
Partijen kunnen in beginsel opteren voor een btw-belaste verhuur, indien de huurder voor minstens 90% recht heeft op aftrek van voorbelasting. Verder dient in de verhuurovereenkomst op de juiste wijze (met name formele voorwaarden) te worden geopteerd voor de btw-belaste verhuur.

Uit onze ervaring blijkt dat in de praktijk niet altijd correct geopteerd wordt voor btw-belaste verhuur, waardoor de verhuur onverhoopt is vrijgesteld van btw.

In het besluit wordt met name goedgekeurd dat btw-belaste verhuur plaats heeft gevonden als partijen hebben gehandeld alsof zij correct hebben geopteerd voor btw-belaste verhuur, indien btw in rekening is gebracht, maar onverhoopt niet voldaan is aan de formele voorwaarden. Partijen dienen naderhand wel de verhuurovereenkomst te corrigeren indien blijkt dat niet juist is geopteerd voor btw-belaste verhuur.

Onze nieuwste
artikelen