Accountancy & Visie

Alle specialismen rond accountancy, fiscaliteit en financiële planning.
U vraagt ons voor alle specialismen rond accountancy, fiscaliteit en financiële planning. Of u werkt met ons op een of meerdere deelterreinen. In welke configuratie dan ook: u mag rekenen op ons volledig commitment en op dienstverlening met resultaat. Op persoonlijk contact, 1-op-1 service en betrokkenheid. Pro actief, integer en inventief.

Londen & Van Holland verricht alle accountantsdiensten, van financiële administratie tot en met jaarrekeningen. Een specialisme is het uitvoeren van controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten. Bovendien adviseren wij u bij het opstellen van ondernemingsplannen, het optimaal inrichten van de administratie, over interne controles, fusies, overnames en het kiezen of veranderen van de rechtsvorm van de onderneming(en).

Onze visie: accountancy is een tool die ten dienste staat aan uw resultaten.

Financiële administratie / Management informatie
Uw financiële administratie richten wij in en houden deze nauwgezet bij. Overzichtelijk en inzichtelijk, zodat managementinformatie op basis van actuele cijfers steeds beschikbaar is. Ook: salarisadministratie. Samen met u evalueren wij periodiek de resultaten.

Door de administratie bij ons onder te brengen wordt je werk uit handen genomen. Met digitale hulpmiddelen kunnen wij dat heel efficiënt. Een goede administratie levert jou als ondernemer juiste en tijdige informatie. Hieraan koppelen wij op maat gemaakte management informatie welke wij periodiek digitaal aan leveren.

Jaarrekeningen samenstellen
Met behulp van onze software stellen wij, op basis van uw kolommenbalans, geautomatiseerd de jaarrekening samen. Op basis hiervan kunnen vervolgens desgewenst digitale deponeringsstukken en bankrapportages worden vervaardigd, die voldoen aan de laatste digitale standaarden zoals SBR. Wij bespreken met u conceptjaarrekeningen, wijzen u op beslispunten, adviseren over opties en
betrekken daarbij zowel alle bedrijfsmatige als de relevante fiscale aspecten. U maakt de juiste keuzes op basis van heldere advisering.

Controle en beoordeling
Bij het verrichten van de jaarrekeningcontrole maken wij gebruik van de laatste controletechnieken en standaarden. Met behulp van onze digitale dossiers en controleprogramma’s verrichten wij onze werkzaamheden efficiënt. Wij maken gebruik van data-analyse specialisten, om omvangrijke administraties snel en effectief te analyseren. Wij werken met een compact en ervaren team zodat wij een gesprekspartner zijn voor zowel de financiële afdeling(en) als de directie. Wij rapporteren over de uitkomsten van onze werkzaamheden in de vorm van heldere, kernachtige rapportages met concrete aanbevelingen.

Ondernemingsplannen
Ten behoeve van financiering, om heldere beleidslijnen uit te zetten en om ambities concreet te maken zijn ondernemingsplannen onmisbaar. Wij adviseren bij het opstellen ervan of stellen ze voor u op. We bekijken subsidiemogelijkheden en wijzen u daarop; verkennen alternatieve financieringsopties en wijzen de weg.

Fusies, overnames, herstructureren
Fusie, overname of herstructurering? Dat zijn momenten waar het aankomt op kennis, ervaring en overzicht. Juist in transitietrajecten wordt immers vaak het verschil gemaakt tussen succes en gemiste kansen. Wij begeleiden en (her)structureren mee, om de slagingskans te maximeren. Uw belangen staan centraal.

Bankrapportages
Voor uw financieringsaanvraag of het periodiek informeren van uw financier(s) stellen wij bankrapportages voor u op. Wij matchen deze op voorhand met de financier(s), opdat er effectief wordt gecommuniceerd.

IFRS
Voor diverse internationaal opererende ondernemingen assisteren we bij het opstellen van de (IFRS) jaarrekening, complexe consolidaties en het analyseren van verslaggevingsvraagstukken. Wij zijn actief lid van Integra International zodat wij u ook in geval van internationale vertakkingen binnen uw onderneming van dienst kunnen zijn.

Voor nadere details rondom onze Corporate Finance dienstverlening verwijzen wij u naar: www.lvhcf.nl.

Meer informatie over accountancy en Londen & Van Holland? Boek een inspirerende presentatie.

Heeft u een opmerking of een vraag?

Bel: 020 430 74 00

e-mail: info@londenholland.nl