Nieuwsberichten april 2024

1. Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door Het op 19 maart 2024 nog in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waarmee hetwettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% extra verhoogd zou worden, gaat niet door. In de Eerste Kamer is hier geen meerderheid voor. De afgelopen jaren steeg het minimumloon al: van € 1.653,60 […]

LvH Nieuwsbrief april 2024

Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nlVeel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling: Let op!Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze LvH-Nieuwsbrief […]

Forfaitair rendement box 3: nog een aandachtspunt

Voor box 3 wordt een drietal forfaitaire rendementspercentages vastgesteld, namelijk voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Over het berekende forfaitaire rendement wordt het belastingtarief van box 3 toegepast. Banktegoeden en het jaar 2023Er wordt in eerste instantie een voorlopig forfaitair rendement vastgesteld. Voor 2023 bedroeg het voorlopige rendement voor banktegoeden 0,01 %. Achteraf wordt het […]

Versterking positie platformwerker

Er is een akkoord bereikt over nieuwe Europese regels voor platformwerk. De belangrijkste wijziging uit het akkoord is de zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’. Zzp’er of in loondienst?De meeste platformwerkers in de EU, zoals taxichauffeurs, huishoudelijk personeel en voedselbezorgers, zijn formeel zelfstandig. Onder druk van een algoritme worden ze min of meer gedwongen bepaalde diensten of tarieven […]

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Het afspreken van huwelijkse voorwaarden houdt normaliter geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit als schenking worden belast, namelijk als de huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking. Schenking?De Hoge Raad oordeelde in een zaak dat ten onrechte een aanslag erfbelasting […]

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen. Btw-herzieningsregeling roerende en onroerende investeringsgoederenVoor investeringen in roerende en onroerende investeringsgoederen geldt op dit moment al een btw-herzieningsregeling. Door deze regeling wordt het gebruik van roerende […]

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Het demissionaire kabinet heeft besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer. De vervroeging vond plaats dankzij een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs. In de Voorjaarsnota zijn aanpassingen op de begroting voor 2024 opgenomen, evenals een vooruitblik op […]

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks.   Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds […]